Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • CVPP plagát

  • Dog Expo Nitra 2016

  • Cena vstupného

  • Video pozvánka

  • Organizátori a partneri

Predpredaj:  
štvrtok 9.6.2016  cena za 1 vstupenku = 3,- €
skupina nad 10 osôb  (10.-12.6.2016) cena za 1 vstupenku = 3,- €
Priamy predaj na výstavisku:  
štvrtok 9.6.2016  cena za 1 vstupenku = 3,- €
10.-12.6.2016 cena za 1 vstupenku = 5,- €
   
Zľavnené:  
dieťa do 15 rokov cena za 1 vstupenku  = 1,- €
   

Parkovné:

4 €


                    

                

Videopozvánka CVPP 2016

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2016

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2016

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2016

Kalendár streleckých podujatí na rok 2016 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2016

Chovateľské prehliadky v sezóne 2015/2016

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2015/2016

v prílohe.

Aktivity SPK

Informácia pre kynologické kluby, chovateľov a majiteľov psov zapísaných v SPKP

Označovanie psov mikročipom. Vzhľadom na časté otázky a protichodné informácie, ktoré kolujú medzi majiteľmi psov, predkladáme stanoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy k tejto otázke.  Ako zdroj boli použité materiály ŠVPS SR, zverejnené na ich oficiálnej webovej stránke v rubrike Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat.

Najčastejšie otázky a odpovede:


Ak kúpim psíka (šteňa, dospelého psa) po 1.11.2011, musí byť už začipovaný?
Áno , musí byť označený transpondérom (mikročipom) alebo platným tetovaním (čitateľné
tetovanie vykonané pred 3.7.2011).
 

Akým spôsobom musím mať označené zviera (psa, mačku, fretku)?
Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, že je
čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať
preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.
 

Čo sa stane, ak mám zviera (psa, mačku, fretku) zatetované po 3.7.2011?
V tomto prípade tetovanie nepostačuje a je nutné psíka označiť transpondérom
(mikročipom).
 

Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené tetovaním, musí byť aj začipované?
Je dôležitý dátum tetovania, ak tetovanie bolo vykonané pred 3.7.2011 a je čitateľné tak
tetovanie je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).

Resumé:
1. Psy označené tetovaním do 3.7.2011 nemusia byť dodatočne čipované. Tetovanie musí byť čitateľné a dátum tetovania má byť poznačený v preukaze o pôvode psa.
2. Psy, ktoré boli tetované po 3.7.2011, musia byť očipované do 30.9.2013, kedy podľa platného zákona, končí prechodné 2-ročné obdobie určené na očipovanie príslušných jedincov.
3. Všetky psy, ktoré sú presúvané do zahraničia (výstavy, párenie, skúšky, dovolenka so psom), musia byť očipované a mať medzinárodný veterinárny preukaz.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Informácia pre ~.pdf)Informácia pre ~.pdf[formát PDF]30 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/