Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Program I. Slovenské poľovnícke Vianoce 16.12.2017.

 

1. J. R. Rozkošný Fanfára z opery Popoluška
2. V.Kubička - Hymna SPK - spev O. Klein
3. T. Andrašovan - Uvítanie
4. Otvorenie koncertu PaedDr. Imrich Šuba, PhD. a Ing. Arpád Figura, PhD.
5. G. F. Händel - Juda Makabejský
6. T. Susato - Brass Suite
7. G. F. Händel - Vodná hudba
8. J. Suttner - Dvorenie poľovníka
9. M. A. Charpentier - Te Deum
10. C. M. von Weber - Zbor poľovníkov z opery Čarostrelec
11. T. Andrašovan - P. Poruban Slávnostné lesnice, Začiatok činnosti, Koniec činnosti, Výrad
12. T. Andrašovan - arr. M. Števove Poľovníkova rozlúčka
13. T. Andrašovan arr. J. Smutný Pochod in Es
14. arr. M. Šintál K horám
15. Úlovky: M. Olos: Diviak, Jeleň arr. J. Smutný, Edmund Hatiar: Daniel, B. Smutný: Muflón arr. J. Smutný, M. Olos: Srnec arr. J. Smutný
16. M. Olos: Prešovský valčík Trubači z Prešova
17. E. Hatiar: Hrádocká fanfára Trubači z Litovského Hrádku,
18. Zvolenské halali Trubači zo Zvolena
19. M. Olos: Banskoštiavnická fanfára arr. P. Vacek Trubači z Banskej Štiavnice
20. Edmund Hatiar Halali spieva Otakar Klein
21. T. Andrašovan - Prestávka

P R E S T Á V K A

22. P. Šianský - Hubertská - Svätoantolská fanfára
23. J. Selement - Daněk sólo Edmund Hatiar a Jakub Badrna
24. Keď jáger po lese spev D.Hatiarová,fujara B.Smutný
25. E. Hatiar - Hymna slovenských poľovníkov sólo J. Smutný
26. I. Berlin - Biele Vianoce
27. Koleda Adeste Fideles
28. F. Schubert - Ave Mária
29. Detský folklórny súbor Čečinka zo ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava
30. Koledy arr. M.Šintál - Buvaj dieťa krásne, Do hory do lesa valasi, Pastieri, pastieri,Narodil sa Kristus Pán, radujme sa
31. T. Andrašovan - Lovu zdar
32. Vinš Ing. Tibor Lebocký, PhD.
33. F. X. Grüber - Tichá noc spieva Otakar Klein

Účinkujú: členovia Klubu trubačov SR, Reprezentačné teleso SPK vedie Mgr. art. Ján Smutný, moderuje Mgr. Vladimír Vondrák. Literárne úryvky z diel Ing. Mariána Číža a Jakuba Badrnu.
Čenovia divadla na vysokej nohe z Banskej Bystrice. Pedagogická činnosť, scenár, réžia Mgr. Bohuslav Smutný.

Koncert je venovaný stému výročiu narodenia majstra Tibora Andrašovana.

 

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Dni Svätého Huberta

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2012

 

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2012 sú organizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
program v prílohe.
 
 
 
 
 
P r o g r a m
 
1. 9. 2012 - s o b o t a
 
Nádvorie:
- 09.30 Dychová hudba Sitňanka
- 10.30 Slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta · Svätý Anton-Slovensko-Svet, program pri príležitosti 50. výročia založenia Múzea vo Svätom An-tone. Vyhlásenie významného lesníckeho miesta - Kaštieľa vo Svätom Antone · Uvedenie ďalších osôb do Siene úcty a slávy poľovníctva na Sloven-sku · Uvedenie do života publikácie WILDLIFE- fotografie zveri známych slovenských autorov
- 11.15 Módna prehliadka poľovníckych odevov
- 12.00 Odovzdávanie ocenení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva · Odovzdávanie ocenení Slovenského poľovníckeho zväzu
- 13.00 Hájnikova žena - súťaž o najsympatickejšiu po- ľovníčku
- 13.30 Vyhlasovanie výsledkov súťaží: Poľovníctvo vo fotografii · Zlatý jelen Slávy Štochla · Poľovnícky nôž 2012 · Poľovnícky šperk 2012 · Naj brada... najdlhšia a najkrajšia · Poľovnícky klobúk... najkrajšie upravený poľovnícky klobúk
- 16.30 Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu · Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu
 
 
Kaštieľ:
8.30 - 17.00 Prehliadka expozícií Múzea vo Sv. Antone · Poľovníctvo vo fotografii - celoslovenská súťažná prehliadka, XVII. roč. · Laserová strelnica · Výstavy: Svätý Anton - Slovensko - Svet, 50 rokov Múzea vo Svätom Antone
 
Park:
- 11.00 Hubertovská kvapka krvi - dobrovoľné darcovstvo návštevníkov slávností
- 17.00 Sokoliari - ukážky, Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane, Slovenský klub sokoliarovpri SPZ, Sokoliari SOŠL B. Štiavnica · Stopamizveri - súťaž pre deti, SOŠL B. Štiavnica · Poľovnícka kynológia · Poľovnícky chodník - poľovníctvo pre deti, SOŠL B. Štiavnica · Ukážky streľby z lukov a historických kuší · Atraktívny rybolov a rybie špeciality · Denár svätého Huberta - razba príležitostnej mince
8.30 - 13.00 Hádzanie flinty do žita
 
10.00 - 12.00 5 F - vtipná súťaž
 
- 15.00 Dychová hudba Sitňanka
- 12.00 Antonský diviak 2012 - streľba lukom na terč diviaka, 7. ročník
- 16.00 Divadelné predstavenie - Paradájz Pikčr Banská Štiavnica
- 14.00 Špeciálna klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov
- 14.00 Ukážky streľby z replík historických poľovníckych zbraní - f. Bercik, Jenkovce
 
Sýpka:
 
8.30 - 17.00 Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku · Unikátne trofeje Podunajska · Anna Rakytová - výstava obrazov poľovnej zveri · Víťazné forografie ČSfotosúťaže Zlatý jelen Slávy Štochla · Remeslá -ukážky prác remeselníkovhlavní organizátori Dní sv. Huberta 2012
 
 
2. 9. 2012 - n e d e ľ a
 
Nádvorie:
- 10.30 Koncert - hornové kvarteto Laugarício a Barbora Legényová (spev)
 
SVÄTOHUBERTOVSKÁ OMŠA
14.00 - 15.00 Vystúpenie folklórneho súboru Sitňan
 
Kaštieľ:
- 16.00 Prehliadka expozícií Múzea vo Sv. Antone · Poľovníctvo vo fotografii - celoslovenská súťažná prehliadka, XVII. roč. · Laserová strelnica · Výstavy: Svätý Anton - Slovensko - Svet, 50 rokov Múzea vo Svätom Antone
 
- 15.00 Sokoliari - ukážky, Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane, Slovenský klub sokoliarovpri SPZ, Sokoliari SOŠL B. Štiavnica · Ukážky streľby z lukov · Atraktívny rybolov a rybie špeciality · Denár svätého Huberta - razba príležitostnej mince
 
Park:
9.00 - 10.00 Ukážky streľby z lukov a historických kuší
 
13.00 - 15.00 Divadelné predstavenie - Paradájz Pikčr Banská Štiavnica
 
Sýpka:
8.30 - 16.00 Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku · Unikátne trofeje Podunajska · Anna Rakytová - výstava obrazov poľovnej zveri · Víťazné forografie ČSfotosúťaže Zlatý jelen Slávy Štochla · Remeslá -ukážky prác remeselníkov
 
 
Zmena programu vyhradená !
 
 
hlavní organizátori Dní sv. Huberta 2012
Múzeum vo Sv. Antone
Slovenská poľovnícka komora Bratislava
Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
f. ŠOMEK Bratislava
 
 
spoluorganizátori Dní sv. Huberta 2012Lesy SR, š.p. B. Bystrica, OZ Levice, OZ Žarnovica; Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce; SAŽP B. Bystrica; ZŠ Sv. Anton; Mestské lesy Krupina; Obecný úrad vo Sv. Antone; SRZ Žilina; Redakcia TV magazínu Halali P. Bystrica; MO SRZ B. Štiavnica;SOŠL B. Štiavnica; Okresný dopravný inšpektorát PZ SR Žiar nad Hronom; Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.; Slovenský klub sokoliarov pri SPZ; Klub slovenských poľovníčok; Klub trubačov SR; Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov pri SPZ; Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ; Divadlo J. G. Tajovského Zvolen; Rímsko-katolícky farský úrad Sv. Anton; Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane; Ing. Ľ. Šlauka Prenčov; f. Bercik Jenkovce; Lukostrelci SobotovciDubnica nad Váhom; f. Prospect Doletina B. Štiavnica; f. BarbierSlezáková B. Štiavnica; Diana - Dobšovičová B. Štiavnica; Holičstvo a kaderníctvo Popracová B. Štiavnica
 
sponzori a partneri Dní sv. Huberta 2012Česká zbrojovka, a. s.; Swarovski optik; Hubertlov, vydavateľstvo poľovníckej literatúry Bratislava; pivovar Steiger, a.s. Vyhne; Bal- dovská - prírodná minerálna voda; Huttera a spol - výroba a predaj vína Modra; Štiavnická sudáreň SK; Mestské lesy B. Štiavnica; Pekáreň Anton Antol; Sellier & Bellot; Mestské lesy B. Bystrica; SlovLADA, spol. s r.o.; RgO SPZ Žiar nad Hronom; OPK Žiar nad Hronom; Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva; Vl. Stračina Mäsiar - údenár, Banská Belá; PZ Líška Senohrad
 
mediálni partneri Dní sv. Huberta 2012TV magazín Halali, relácia o prírode; redakcie časopisov: Poľov-níctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše poľovníctvo, Lovu zdar!, Myslivost, Vojenské lesy, Les & Letokruhy, Lesník; Poľovnícka informačná databáza www.polovnictvo.com; Klaudstudio P. Ivaška; Magnet Press Slovakia s.r.o.; www.lovuzdar.sk
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROGRAM_DSH_2012.pdf)PROGRAM_DSH_2012.pdf[program DSH]300 kB
Stiahnúť tento súbor (PROGRAM_DSH_2012_www.pdf)PROGRAM_DSH_201~.pdf[program DSH www]308 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT_DSH_2012s.pdf)PLAGAT_DSH_2012s.pdf[Plagát DSH 2012]1227 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/