Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

 DSC3207 zmensenaSlovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz usporiadali dňa 20.8.2022 pri príležitosti konania Celoštátnej poľovníckej výstavy "Poľovníctvo a príroda", pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana medzinárodnú konferenciu s názvom „Poľovníctvo ako služba občianskej spoločnosti“ na tému „Škody spôsobené zverou a na zveri“

Úvodnú prednášku prezentoval Bajdik Péter, generálny tajomník Maďarskej poľovníckej komory, ktorý vystupoval aj z poverenie predsedu Maďarskej agrárnej komory Balázsa Győrfiho s názvom Spoločný postup pri riešení otázky škôd spôsobených zverou a na zveri v Maďarsku. Riešenie otázok škôd v Českej republike odprednášal Tomáš Kunca, riaditeľ odboru Ministerstva zemědělství ČR a Aktuálne otázky týkajúce sa škôd spôsobených zverou na Slovensku pán predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký.  

Situáciou s potrebnou úpravou v legislatíve riešili v Maďarsku po dohode dvoch dotknutých komôr, ktoré pripravili návrh pre postupy a riešenie a predkladateľ ministerstvo rozvoja vidieka ho pretavilo do legislatívnej podoby a takto pripravený návrh bol schválený v parlamente. Momentálne je na svete aj metodika pre zisťovanie výšky škody a taktiež riešenie platobnej pripravenosti užívateľov v prípade vzniku škôd. V Českej republike je pripravená legisletívna zmena, ktorá ešte nebola síce prijatá, ale dôraz kladie na potrerbu spolupráce dotknutých strán v regiónoch.

Program konferencie sa tiež venoval zhodnoteniu manažmentu poľovníctva za posledných 50 rokov a spoločným aktivitám MPRV SR a národnej poľovníckej samosprávy.

Predseda SPPK prezentoval potrebu riešenia a poukázal na výsledky  prieskum SPPK pri zisťovaní škôd.

Prezident SPK poukázal na nutnosť oprášenie podpísanej dohody medzi SPPK,SPK a SLK o spolupráci pri riešení škôd.  Po prednesených príspevkoch prebehla panelová diskusie s účastníkmi:

  • Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja SR
  • Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
  • Tibor Lebocký, prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory
  • Jiří Janota, predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty
  • Tibor Jančok, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
  • Jozef Bučko, riaditeľ NLC – Ústavu lesných zdrojov a informatiky

  do ktorej sa aktívne zapojili i účastníci konferencie. V diskusir rezonovali požiadavky poľonohospodárov na potrebu okamžitého riešenia a neudržateľnosti situácie v mnohích regiónoch taktiež „Čo by hrozilo, keby poľovníkov nebolo a čo bude nasledovať, ak sa aktivity poľovníkov budú čím ďalej tým viac obmedzovať v záujme presadzovania pasívneho manažmentu a bezdôvodnej ochrany a potreba výraznejšej aktivity štátnej správy pri vykonávaní dozoru a plánovaní lovu a kontorle jeho realizácie

Požiadavky a podnety vyplývajúce z rozpravy v rámci panelovej diskusie:

SPPK:

 1. Upozorňuje na rastúce škody spôsobené zverou a absentujúcu súčinnosť poľovníkov a zamestnancov štátnej správy v niektorých regiónoch pri plánovaní a plnení lovu raticovej zveri (napr. Brezno, Uhrovec, Lučenec, Pezinok).
 2. Žiada o prehodnotenie postupov zisťovania početnosti voľne žijúcej zveri a plánovania výšky jej lovu
 3. Žiada o prehodnotenie kritérií chovnosti s cieľom zvýšiť lov samcov raticovej zveri v poľnohospodárskej krajine.
 4. Konštatuje nedostatočnú úroveň výkonu štátneho dozoru pri prikrmovaní zveri v revíroch.
 5. Účasť zástupcov poľnohospodárov v chovateľských radách a poradných zboroch považuje za symbolickú, sú prehlasovaní početne viac zastúpenými poľovníkmi a lesníkmi.
 6. Požaduje zmeny zákonných ustanovení tak, aby sa zo zákona zabezpečilo zvýšenie počtu aktívne loviacich poľovníkov, pokiaľ možno domácich s aktívnym vzťahom k hospodáreniu na vidieku.
 7. Žiada upraviť vzor zmluvy o prevencii pre škodami uvedený na stránke SPPK z dôvodu, že zmluvy o prevencii sa často nepodpíšu preto, lebo poľovníci trvajú na jej znení presne v tom rozsahu, ako je to uvedené vo "vzorovej zmluve" na našej stránke

SPK:

 1. Na základe odpočtu plnenia svojich záväzkov ako signatára Memoranda o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a na zveri medzi SLsK, SPPK a SPK z 10.3.2016 navrhuje pokračovať v spolupráci na regionálnom princípe
 2. Odporúča zvýšiť podiel celkovej výmery poľovných revírov s plánovaním chovu a lovu metódou trofejovej kulminácie
 3. V zmysle opatrení Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR do roku 2030 je nevyhnutné čo najskôr zaviesť za účelom zvýšenia presnosti a dôveryhodnosti evidencie skutočného úbytku (odstrelom a úhynom) elektronickú (digitálnu) evidenciu úbytku samíc a mláďat
 4. Žiada vypracovať jednotnú a záväznú metodiku zisťovania škôd spôsobených zverou a na zveri na poľnohospodárskych pozemkoch, zabezpečiť jej prepojenosť s platnou legislatívou

MP a RV SR:

 1. Trvá na predložení vládneho návrhu zákona o poľovníctve na prerokovanie vo vláde a v NR SR
 2. S pripomienkami, ktoré odzneli v panelovej diskusii sa bude zaoberať.

  Z konferencie bude vydaný aj zborník príspevkov.
  _DSC3030_zmensena.jpg_DSC3031_zmensena.jpg_DSC3033_zmensena.jpg_DSC3044_zmensena.jpg_DSC3050_zmensena.jpg_DSC3057_zmensena.jpg_DSC3058_zmensena.jpg_DSC3059_zmensena.jpg_DSC3067_zmensena.jpg_DSC3090_zmensena.jpg_DSC3100_zmensena.jpg_DSC3102_zmensena.jpg_DSC3121_zmensena.jpg_DSC3123_zmensena.jpg_DSC3125_zmensena.jpg_DSC3126_zmensena.jpg_DSC3133_zmensena.jpg_DSC3189_zmensena.jpg_DSC3191_zmensena.jpg_DSC3194_zmensena.jpg_DSC3206_zmensena.jpg_DSC3207_zmensena.jpg_DSC3208_zmensena.jpg_DSC3210_zmensena.jpg_DSC3212_zmensena.jpg_DSC3219_zmensena.jpg_DSC3224_zmensena.jpg_DSC3239_zmensena.jpg_DSC3255_zmensena.jpg_DSC3263_zmensena.jpg_DSC3266_zmensena.jpg_DSC3268_zmensena.jpg_DSC3271_zmensena.jpg_DSC3275_zmensena.jpg_DSC3294_zmensena.jpg_DSC3296_zmensena.jpg_DSC3297_zmensena.jpg_DSC3298_zmensena.jpg_DSC3299_zmensena.jpg_DSC3301_zmensena.jpg_DSC3303_zmensena.jpg_DSC3307_zmensena.jpg_DSC3308_zmensena.jpg_DSC3311_zmensena.jpg
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Škody spôsobené zverou a na zveri CVPP2022, fin.(1).pptx)Škody spôsobené zverou a na zveri CVPP2022, fin.(1).pptx[Prezentácia - Škody spôsobované zverou a na zveri, T. Lebocký]1191 kB

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.