Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 3. júna 2017 na strelnici Senica – Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici.  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo:

–  ceny pre víťazov -  3 ks pohárov
–  40 ks pevný terč diviaka na 100 metrov

Ostatný materiál a pomôcky pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ  z vlastných prostriedkov.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  5,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného OO SPZ Senica za použitie strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabepečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonanli poriadok na strelnici a v jej okolí.  

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže: 
Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák,Csc. -   predseda komisie, 0908/242103,  Cyprichova 64, 831 54 Bratislava – hlavný  rozhodca
Ľubomír ZACH – podpredseda komisie,  M.R.Štefánika 79, 90841 Šaštín Stráže, tel. 421902637706
Ing. Peter ŠEDIVÝ  - tajomník komisie  
Roman MOZOLIČ -  člen komisie  
Ľubomír BLATNICKÝ – člen komisie

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funcionárov predseda komisie upesnil obsahovú náplň činnosti  každému funkcionárovi  súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie závad, prehliadky zbraní po ukončení súťaže,  bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb mladším osobám len pod dohľadom skúseného inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Osobitne privítal Mgr. J. Sucháneka primátora mesta Šáštín - Stráže, ktorý každoročne poskytuje súťaží hodnotné ceny pre víťazov. Zdôraznil konanie súťaže v mesiaci poľovníctva a jej význam pre kultúrne hodnoty poľovníctva. Poskytol informácie o preibehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Po otvorení súťaže odovzdal vyznamenania poľovníkom  (III. stupeň  Za zásluhy o poľovníctvo), ktoré schválila Rada SPZ (ZACH Ľubomír, HRUBÝ Jozef, BLATNICKÝ Ľubomír, VACULKA Vladimír ).

Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní. 

3. Vyhodnotenie súťaže:

Súťaže sa záčastnilo  25 + 18  =  43 súťažiacich  (vo dvoch streleckých disciplínach 50 m a 100 m)

Dosiahnuté výsledky:

Muži:      
1. miesto ZACH Marek 100/100  
2. miesto ŽLANY Igor   98/100  
3. miesto DROBNÝ Miroslav   97/100  

Ženy:      
1. miesto VRBOVÁ Michaela 59/100  
2. miesto HAVLÍČKOVÁ Zuzana 46/100  
3. miesto BLATNICKÁ Kristína 17/100  

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Streľci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá pre tento druh súťaže.

Vyplývajúce úlohy:

–  vypracovať Plán organizačného zabezpečenia XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na rok 2018 (deň konania  súťaže 2. júna 2018 na strelnici Senica – Čáčov),
–  zabezpečiť strelnicu Senica – Čáčov na konanie XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na 2. júna 2018,
–  v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu do regiónov Slovenska.                                                                              

Poďakovanie:

Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje Ing. M. Hustinovej – vedúca odboru poľovníckej informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže.

 

V Bratislave dňa 5. júna 2017.                            

Sekcia historických loveckých palných zbraní KHSP pri SPZ
Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
                            Predseda                               

 

Viac o podujatí sa dočítate v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.

Ceny_pre_vazov.JPGOrganiztori_sae.JPGOtvorenie_sae.JPGVazi_v_kategrii_mui.JPGVazsky_v_kategrii_-_eny.JPGVyznamenan_Za_zsluhy_o_poovnctvo.JPG

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.