Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

IMG 4150 zmensena

Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce-revír Pustý hrad Čelovce zorganizovala brigádu čistenie revíru dňa 4.5.2019 v obci Čelovce okr, Veľký Krtíš. 

Zúčastnilo sa jej 15 poľovníkov ale aj aj niekoľko obyvateľov obce aby vyčistili svoje okolie z prebytočného odpadu ako pneumatiky, sáčky, elektro odpad, detské plienky, plechovky ale aj nebezpečný odpad - eternit. Predpokladané množstvo  nazbieraného odpadu bolo aj 3t.

Katarína Mayerová
Predseda PS

IMG_4110_zmensena.jpgIMG_4128_zmensena.jpgIMG_4133_zmensena.jpgIMG_4136_zmensena.jpgIMG_4150_zmensena.jpg