Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

2Dňa 8.5.2019 PZ Hubert Veľká Ves zorganizovalo v spolupráci s obcou Veľká Ves vyčistenie dvoch lokalít Močárovská hora a Sadenec od komunálneho odpadu. Tieto lokality sa nachádzajú v našom poľovnom revíri.

Naviac sa vyčistili obidva járky 2 km úseku štátnej cesty a to od tabule okres Poltár /v lokalite Sadenec/ po tabuľu obce Veľká Ves.

Cca 15 členov, plus niektorí pribrali aj manželky a deti za 2,5 hod. naplnili dva veľké kontajnery, ktoré zabezpečila na svoje náklady obec, za čo ďakujeme starostovi obce Jozefovi Líškovi .

Prevažne sa jednalo o plastové fľaše, plastové poháre, oblečenie, ale aj pneumatiky a matrace. To všetko nahádžu do prírody ,,prasiatka“ v ľudskej koži.

I napriek tomu, že takéto akcie sa konajú zadarmo a na úkor osobného voľna, majú veľký zmysel ukázať mladším generáciám, že Slovensko je krásny kus zeme a nie žiadne smetisko a takto by to mali začať vnímať všetci. 

Ing. Peter Antalík
poľovnícky hospodár
PZ HUBERT Veľká Ves

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg