Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

LOGO PMZ Facebook 02

Tlačová správa, 14.12.2020

  • Politické snahy rozbiť organizované poľovníctvo spojili poľovníkov aj nepoľovníkov v petícii
  • Za 5 týždňov poľovníci vyzbierali už 138 800 podpisov
  • Petícia Poľovníctvo má zmysel naďalej pokračuje

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory (SPK) dôsledne sledovalo v priebehu tohto roka aktivity v súvislosti s oznámenou ambíciou rezortu pôdohospodárstva, vypracovať nový vládny návrh zákona o poľovníctve. Žiaľ, všetky precízne spracované argumenty doručené vedeniu ministerstva, obhajované zástupcami SPK v pracovnej skupine pre tvorbu nového zákona, podporované väčšinou zástupcov odborných a vedeckých inštitúcií, skončili zrejme v spodnom šuplíku ministerských úradníkov.

Znenie nového zákona o poľovníctve, ktoré bolo na pokyn súčasného vedenia ministerstva (MPRV SR) posunuté do vnútrorezortného pripomienkového konania, nesie všetky znaky degradácie odborných názorov skutočných autorít a sleduje výlučne len presadenie politických záväzkov prijatých v predvolebnom období. Navyše úzka skupina osôb prostredníctvom niektorých poslancov Národnej Rady SR (NR SR,) ako aj predstaviteľov MPRV SR presadzuje, aby bez konzultácie s odbornou verejnosťou a bez akýchkoľvek analýz dopadov, boli pod rúškom hromadných noviel zákonov známych pod názvom „Kilečko 1 a 2“ presadené návrhy na zmenu tých ustanovení zákona o poľovníctve, o ktorých už Ústavný súd SR v minulosti rozhodol v prospech ich súčasného znenia. Iniciátorom týchto zmien je pritom tá istá skupina osôb, ktorá v minulosti dohnala skupinu poslancov NR SR v rovnakej veci pred Ústavný súd a ktorá svojimi tvrdeniami hrubo účelovo zavádza aj súčasných poslancov NR SR, členov vlády SR, vysokých štátnych úradníkov a celú verejnosť.

Aj z tohto dôvodu SPK spustila Petíciu Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Petícia bola spustená 23.10.2020, čiže v období zákazu vychádzania. Chceme preto upriamiť pozornosť na skutočnosť, že sme za 5 týždňov boli schopní, aj napriek obmedzeniam proti šíreniu koronavírusu, vyzbierať pre záchranu organizovaného poľovníctva viac ako 123 101 podpisov na petičných hárkoch a 15 730 pod elektronickou petíciou. Spolu sme tak doposiaľ dosiahli viac ako 138 800 podpisov a petícia stále pokračuje! Máme za to, že tento vysoký počet podporovateľov za tak krátke obdobie, je presvedčivým dôkazom toho, že hlas väčšiny prelomí pohnútky a ciele o postupnom rozklade a zrušení organizovaného poľovníctva na Slovensku na demokratickom princípe.

10. decembra 2020 sme si pripomenuli 100. výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku a preto nemienime dopustiť, aby politické memorandá o predvolebnej a povolebnej spolupráci niektorých strán súčasnej vládnej koalície, s osobami bez akéhokoľvek mandátu národnej poľovníckej samosprávy, rozbíjali storočnú tradíciu, vzájomnú úctu a jednotu väčšiny poľovníkov na Slovensku. SPK združujúca všetkých poľovníkov, je zákonom poverená vykonávaním preneseného výkonu štátnej správy a štát na jej riadenie neprispieva jediným eurom, napriek tomu, že SPK vykonáva úlohy, ktorými ju štát poveril zo zákona. Poľovníci sa vďaka samosprávou schválenými poplatkami samofinancujú a nezaťažujú tak daňových poplatníkov, ktorí s poľovníctvom nemajú nič spoločné.

Nedopustíme, aby sa životné poslanie desiatok tisíc členov SPK, dobrovoľných poľovníckych nadšencov a ich rodín, profesionálnych zamestnancov a celoživotne sa vzdelávajúcich odborníkov, stalo predmetom politického obchodovania a spoločenského znehodnocovania. Tí, ktorí sa každoročne podieľajú desiatkami miliónov hodín svojho voľného času na tvorbe a ochrane životného prostredia voľne žijúcej zveri, ktorí vytvárajú bez ohľadu na vlastné náklady nevyčísliteľné hodnoty v podobe zachovania biologickej rozmanitosti v prospech všetkých občanov Slovenska si nezaslúžia, aby ich spoločnosť posudzovala na základe pocitov niektorých jednotlivcov, ktorí pocítili, že na presadenie ich individuálnych priorít možno práve nastal ten pravý čas.

Nechceme, aby sa 100 ročná história zničila za jedno volebné obdobie moderného Slovenska! Pretože Poľovníctvo má zmysel!

FB 02

Požiadavky petície:
1. Poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva.
2. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.
3. Nová legislatíva vytvorí podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov.
4. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza.
5. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti enviromentálnej trestnej činnosti.
6. Zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu.

Uverejnili:
Denník PRAVDA
Agentúra SITA
Lesmedium

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.