Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Program I. Slovenské poľovnícke Vianoce 16.12.2017.

 

1. J. R. Rozkošný Fanfára z opery Popoluška
2. V.Kubička - Hymna SPK - spev O. Klein
3. T. Andrašovan - Uvítanie
4. Otvorenie koncertu PaedDr. Imrich Šuba, PhD. a Ing. Arpád Figura, PhD.
5. G. F. Händel - Juda Makabejský
6. T. Susato - Brass Suite
7. G. F. Händel - Vodná hudba
8. J. Suttner - Dvorenie poľovníka
9. M. A. Charpentier - Te Deum
10. C. M. von Weber - Zbor poľovníkov z opery Čarostrelec
11. T. Andrašovan - P. Poruban Slávnostné lesnice, Začiatok činnosti, Koniec činnosti, Výrad
12. T. Andrašovan - arr. M. Števove Poľovníkova rozlúčka
13. T. Andrašovan arr. J. Smutný Pochod in Es
14. arr. M. Šintál K horám
15. Úlovky: M. Olos: Diviak, Jeleň arr. J. Smutný, Edmund Hatiar: Daniel, B. Smutný: Muflón arr. J. Smutný, M. Olos: Srnec arr. J. Smutný
16. M. Olos: Prešovský valčík Trubači z Prešova
17. E. Hatiar: Hrádocká fanfára Trubači z Litovského Hrádku,
18. Zvolenské halali Trubači zo Zvolena
19. M. Olos: Banskoštiavnická fanfára arr. P. Vacek Trubači z Banskej Štiavnice
20. Edmund Hatiar Halali spieva Otakar Klein
21. T. Andrašovan - Prestávka

P R E S T Á V K A

22. P. Šianský - Hubertská - Svätoantolská fanfára
23. J. Selement - Daněk sólo Edmund Hatiar a Jakub Badrna
24. Keď jáger po lese spev D.Hatiarová,fujara B.Smutný
25. E. Hatiar - Hymna slovenských poľovníkov sólo J. Smutný
26. I. Berlin - Biele Vianoce
27. Koleda Adeste Fideles
28. F. Schubert - Ave Mária
29. Detský folklórny súbor Čečinka zo ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava
30. Koledy arr. M.Šintál - Buvaj dieťa krásne, Do hory do lesa valasi, Pastieri, pastieri,Narodil sa Kristus Pán, radujme sa
31. T. Andrašovan - Lovu zdar
32. Vinš Ing. Tibor Lebocký, PhD.
33. F. X. Grüber - Tichá noc spieva Otakar Klein

Účinkujú: členovia Klubu trubačov SR, Reprezentačné teleso SPK vedie Mgr. art. Ján Smutný, moderuje Mgr. Vladimír Vondrák. Literárne úryvky z diel Ing. Mariána Číža a Jakuba Badrnu.
Čenovia divadla na vysokej nohe z Banskej Bystrice. Pedagogická činnosť, scenár, réžia Mgr. Bohuslav Smutný.

Koncert je venovaný stému výročiu narodenia majstra Tibora Andrašovana.

 

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

XV. Memoriál Františka Sigeta

Vrcholové kynologické podujatie a zároveň výročný XV. ročník Memoriálu Františka Sigeta (MFS) v termíne 11-13.11.2016 z poverenia ústredných orgánov Slovenského poľovníckeho zväzu výborne organizačne zabezpečila jednotná poľovnícka samospráva v Žiline.

Podujatie sa koná každé dva roky na počesť významného slovenského kynológa Františka Sigeta, ktorý bol vedúcim kynologického odboru SPZ a zaslúžil sa o zveľadenie chovu viacerých poľovných plemien psov na Slovensku. Veľkou poctou pre organizátorov a súťažiacich bola prítomnosť manželky a synov pána Sigeta na tomto výnimočnom podujatí.

Prostredníctvom kynologických klubov v súladeso štatútom skúšok sa na MFS nominovalo celkom 14 psov, z toho na skúšky nastúpilo 12. V deň príchodu si vodičipo porade rozhodcov vylosovali štartovnéčísla na nasledujúci deň. Spoločná poľovačka na diviačiu zver sa konala v poľovnom revíri Veliká a tiež v poľovnom revíri Kotešová Svederník, kde sa zišli v očakávaní všetci účastníci memoriálu.

Na slávnostné otvorenie prišli prítomných pozdraviť viacerí vzácni hostia, medzi nimi Ing. Jozef Jursa, CSc. - predsedakynologickej rady SPK a SPZ, ktorý je zároveň prezidentom SKJ, ďalej, Ing. Tibor Lebocký, PhD. - prezident SPK a SPZ, PaedDr. Imrich Šuba, PhD. - riaditeľ kancelárie SPK a SPZ a tiež viacerí zástupcovia žilinskej poľovníckej samosprávy.

Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu prostredníctvom odboru kynológie delegovalo na memoriál rozhodcov, ktorí posudzovali výkony nominovaných psov a vodičov v nasledovnom zložení:

Mgr. Andrej Siget - hlavný rozhodca

MVDr. Dušan Antalík

Ing. Sedlačko Jozef

Marián Pollák

Ing. Jaroslav Kýpeť

Peter Šamaj

Jozef Nevedel

Aj napriek náročným poveternostným podmienkam a terénu, ktorý preveril pripravenosť a kvality jednotlivých psov a vodičov sa v oboch dobre zazverených revíroch podarilo zdarne absolvovať prvý deň skúšok 11 psom. Výsledkom ich práce bol slávnostné pripravený výrad, ktorým bol za zvuku slovenských poľovníckych signálov ukončený prvý súťažnýdeň skúšok.

Druhý deň memoriálusa odohrával v poľovnom revíri spoločnosti Omnitrade. Tu sa po vylosovaní nových poradových čísel pokračovalo v súťaži podľa pravidiel stanovených skúšobným poriadkom. Vodiči, rozhodcovia a korona s napätím čakala na výsledky neľahkej dvojdennej práce v teréne.

Vyhlásenie výsledkov sa konalo v areáli hotela Boboty obklopeného krásnou prírodou Malej Fatry. Súťaž úspešne ukončilo 11 psov, z toho 7 psov v I. cene, 3 psy v II. cene a jeden pes v III. cene.

Víťazom XV. ročníka Memoriálu Františka Sigeta sa stala suka hrubosrstého jazvečíka GABA Kamenné hony s vodičom Rudolfom Rosincom s počtom 212b. a získala tituly – Víťaz SR 2016, CACT a Diviačiar.

Druhé miesto získal pes slovenského kopova RICK z Prievany s vodičom Ing. Igorom Hrončekom s počtom 210b. a ziskom titulu CACT a Diviačiar.

Tretie miesto obsadil pes hrubosrstého jazvečíka DINO z Levických vinohradov s vodičom Petrom Zajacom s počtom bodov 210b. a ziskom titulu Res. CACT.

S rovnakým počtom bodov sa na štvrtom mieste umiestnil pes alpského jazvečíkovitého duriča ARGO z Beskidzkej Ostoi s vodičom Mgr. Jozefom Zatlukalom a ziskom titulu CACT.

Celkové výsledky s hodnotením Vám predkladáme ako samostatnú prílohu tohto dokumentu.

Toto vrcholové kynologické podujatie výborne zabezpečil organizačný výbor na čele s jeho riaditeľom Petrom Marčulincom a v spolupráci s členmi predsedníctva poľovníckej samosprávy v Žiline a zástupcami PR Kotešová, PR Veliká a PR Omnitrade začo im patrí poďakovanie.

V mene organizátorov súťaže by sme sa chceli poďakovať za možnosť prepožičania užívateľom vyššie uvedených poľovných revírov, taktiež za poskytnutie zázemia v poľovníckom hoteli DIANA a v hoteli Boboty. Sponzorom M-HUNT, GARMINNISSAN za zabezpečenie cien do súťaže a ďakujeme aj všetkým tým, ktorí ste akoukoľvek odvedenou prácou prispeli k šíreniu dobrého mena slovenskej kynológie a dali tak punc úspešnému priebehu tohto významného podujatia.

Kynológii zdar!

Autor: Ing. Veronika Vallová

 

20161111-170746-DSC_4441.jpg20161111-171858-DSC_4444.jpg20161111-173509-DSC_4445.jpg20161111-174334-DSC_4451.jpg20161111-174624-DSC_4457.jpg20161111-185629-DSC_4470.jpg20161111-185843-DSC_4473.jpg20161111-191236-DSC_4480.jpg20161111-193058-DSC_4487.jpg20161111-193202-DSC_4491.jpg20161111-193923-DSC_4506.jpg20161111-194549-DSC_4516.jpg20161111-194556-DSC_4518.jpg20161111-194733-DSC_4522.jpg20161111-195405-DSC_4530.jpg20161111-195411-DSC_4531.jpg20161111-195417-DSC_4532.jpg20161111-195838-DSC_4543.jpg20161111-195945-DSC_4545.jpg20161111-200052-DSC_4548.jpg20161111-200123-DSC_4550.jpg20161111-200203-DSC_4551.jpg20161111-200235-DSC_4552.jpg20161111-200319-DSC_4554.jpg20161111-200352-DSC_4556.jpg20161111-200408-DSC_4557.jpg20161111-200437-DSC_4559.jpg20161111-200512-DSC_4561.jpg20161111-201313-DSC_4565.jpg20161111-201318-DSC_4566.jpg20161111-201320-DSC_4567.jpg20161111-201322-DSC_4568.jpg20161112-075606-DSC_4571.jpg20161112-075616-DSC_4572.jpg20161112-075957-DSC_4585.jpg20161112-080630-DSC_4588.jpg20161112-080742-DSC_4590.jpg20161112-081006-DSC_4602.jpg20161112-081141-DSC_4605.jpg20161112-081224-DSC_4611.jpg20161112-082100-DSC_4648.jpg20161112-082112-DSC_4650.jpg20161112-082656-DSC_4665.jpg20161112-082827-DSC_4669.jpg20161112-082835-DSC_4670.jpg20161112-082845-DSC_4671.jpg20161112-082856-DSC_4672.jpg20161112-082909-DSC_4673.jpg20161112-082916-DSC_4674.jpg20161112-082934-DSC_4677.jpg20161112-082950-DSC_4678.jpg20161112-083005-DSC_4681.jpg20161112-083015-DSC_4682.jpg20161112-083025-DSC_4684.jpg20161112-083035-DSC_4687.jpg20161112-083102-DSC_4691.jpg20161112-083210-DSC_4700.jpg20161112-091231-DSC_4713.jpg20161112-091312-DSCN9222.jpg20161112-091316-DSC_4716.jpg20161112-091331-DSC_4719.jpg20161112-091338-DSCN9223.jpg20161112-091529-DSC_4733.jpg20161112-091549-DSC_4735.jpg20161112-091553-DSCN9228.jpg20161112-091601-DSCN9229.jpg20161112-092606-DSCN9236.jpg20161112-093026-DSC_4752.jpg20161112-093703-DSCN9244.jpg20161112-112352-DSC_4785.jpg20161112-112451-DSC_4794.jpg20161112-112848-DSC_0018.jpg20161112-114044-DSC_0027.jpg20161112-114047-DSC_0031.jpg20161112-120037-DSC_4798.jpg20161112-121837-DSC_4810.jpg20161112-121844-DSC_4811.jpg20161112-121937-DSC_4814.jpg20161112-121951-DSC_4815.jpg20161112-122004-DSC_4816.jpg20161112-122116-DSC_4818.jpg20161112-122124-DSC_4819.jpg20161112-122131-DSC_4820.jpg20161112-122916-DSC_4828.jpg20161112-123015-DSC_4829.jpg20161112-123041-DSC_4831.jpg20161112-123112-DSC_4833.jpg20161112-123441-DSC_4843.jpg20161112-123522-DSC_4847.jpg20161112-123925-DSC_4851.jpg20161112-123953-DSC_4853.jpg20161112-124017-DSC_4859.jpg20161112-124109-DSC_4865.jpg20161112-124259-DSC_4881.jpg20161112-124302-DSC_4882.jpg20161112-124306-DSC_4883.jpg20161112-124308-DSC_4884.jpg20161112-124310-DSC_4885.jpg20161112-124312-DSC_4886.jpg20161112-124351-DSC_4887.jpg20161112-124417-DSC_4890.jpg20161112-134248-DSC_0037.jpg20161112-135450-DSC_4901.jpg20161112-135621-DSC_4903.jpg20161112-135627-DSC_4904.jpg20161112-135636-DSC_4905.jpg20161112-135751-DSC_4909.jpg20161112-142524-DSC_4917.jpg20161112-144828-DSC_4921.jpg20161112-144936-DSC_4927.jpg20161112-145146-DSC_4938.jpg20161112-145218-DSC_4944.jpg20161112-145301-DSC_4953.jpg20161112-145337-DSC_4955.jpg20161112-145339-DSC_4956.jpg20161112-155323-DSCN9283.jpg20161112-174339-DSC_4964.jpg20161112-181610-DSC_4968.jpg20161112-190348-DSC_4977.jpg20161112-190454-DSC_4983.jpg20161112-190638-DSC_4985.jpg20161113-083017-DSC_5000.jpg20161113-083044-DSC_5003.jpg20161113-083052-DSC_5004.jpg20161113-083513-DSC_5006.jpg20161113-083530-DSC_5008.jpg20161113-083542-DSC_5010.jpg20161113-083637-DSC_5014.jpg20161113-083725-DSC_5017.jpg20161113-083808-DSC_5020.jpg20161113-083835-DSC_5021.jpg20161113-083853-DSC_5023.jpg20161113-083856-DSC_5024.jpg20161113-083859-DSC_5025.jpg20161113-083936-DSC_5026.jpg20161113-083957-DSC_5030.jpg20161113-085129-DSC_5042.jpg20161113-091150-DSC_5079.jpg20161113-091514-DSC_5085.jpg20161113-094953-DSC_5184.jpg20161113-095825-DSC_5242.jpg20161113-100727-DSC_5290.jpg20161113-100738-DSC_5293.jpg20161113-101650-DSC_5320.jpg20161113-101719-DSC_5323.jpg20161113-115804-DSCN9297.jpg20161113-115832-DSCN9299.jpg20161113-115915-DSCN9301.jpg20161113-120204-DSCN9305.jpg20161113-161103-DSCN9331.jpg20161113-161129-DSCN9333.jpg20161113-161204-DSCN9336.jpg20161113-161251-DSCN9340.jpg20161113-161510-DSCN9347.jpg20161113-161535-DSCN9350.jpg20161113-161756-DSCN9357.jpg20161113-162031-DSCN9365.jpg20161113-162120-DSCN9368.jpg20161113-163404-DSCN9387.jpg20161113-163855-DSCN9397.jpg20161113-164106-DSCN9404.jpg20161113-164307-DSCN9414.jpg

-PB134998.jpg-PB135030.jpg-PB135032.jpg-PB135040.jpg-PB135053.jpg-PB135055.jpg-PB135062.jpg-PB135063.jpg-PB135064.jpg-PB135065.jpg-PB135066.jpg-PB135067.jpg-PB135068.jpg-PB135070.jpg-PB135071.jpg-PB135072.jpg-PB135073.jpg-PB135074.jpg-PB135075.jpg-PB135078.jpg-PB135083.jpg-PB135098.jpg-PB135101.jpg-PB135104.jpg-PB135132.jpg-PB135150.jpg-PB135159.jpg-PB135162.jpg-PB135163.jpg-PB135165.jpg-PB135174.jpg-PB135177.jpg-PB135180.jpg-PB135182.jpg-PB135183.jpg-PB135192.jpg-PB135193.jpg-PB135194.jpg-PB135212.jpg-PB135214.jpg

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky_MFS 2016.pdf)Výsledky_MFS 2016.pdf[Výsledky MFS 2016]332 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/