Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

(5)   Ťažba dreva na Slovensku rastie, ochranári nás za to kritizujú, ale mali by nás pochváliť.

Stav lesov na Slovensku je jednoducho taký, že súčasnú výšku ťažby umožňuje. Ročne ťažíme len 76 % toho, čo nám dorastie a my svoje tvrdenia vieme dokázať!
Stav jednotlivých porastov sa  posudzuje každých desať rokov, kedy sa vyhotovuje tzv. Program starostlivosti o les. Zisťuje sa priemerná hrúbka a výška stromov v tom ktorom poraste. Takto vieme určiť aj prírastok dreva za celé Slovensko, preto vieme s určitosťou tvrdiť, že zásoba dreva v lesoch na Slovensku pribúda. A to napriek ťažbe dreva, lebo tá nedosahuje výšku prírastku.
No  a pri zisťovaní stavu lesa sa zisťuje aj vek porastu, a vyhotovujú sa sumárne údaje za Slovensko. A keďže starších porastov je viac, ako by pri rovnomernom zastúpení malo byť, dreva prirastá viac. 

Porovnanie výmery lesov skutočnej a normálnej podľa vekových stupňov

Prameň: NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR, 1971-2016

Aj to je dôsledok práce generácie lesníkov pred osemdesiatimi rokmi a ešte aj predtým. Keď budú dnešné 50-60 ročné porasty o pár desaťročí staršie a prírastku bude menej, úmerne k tomu sa zníži aj ťažba dreva.
Oponenti nemajú radi prirovnávanie obhospodarovania lesa ku poľnohospodárskym plodinám. Určite je to ťažko porovnateľné, lebo poľnohospodár zberá úrodu každý rok, pričom výrobný cyklus v lese je cca 100 rokov. No ani poľnohospodár nie je taký hlúpy, aby nechal zhniť na poli úrodu v čase dobrej úrody len preto, že priemer výnosov za posledných niekoľko rokov bol nižší ako je aktuálna úroda. Či už ste takého videli? Aj stromy majú svoj biologický vek dožitia, kedy sa prejavuje na nich vek hlavne hnilobou dreva. No ak chceme mať doma, v práci, na chate a neviem kde ešte všade výrobky z dreva, tak to drevo z lesa berieme v čase, kedy je primerane hrubé, zato ešte zdravé.

Ani jablko by ste si od gazdu nekúpili, keby bolo zhnité.

(4)   Dve koncepcie spravovania lesov   
  
       Spor medzi ochranármi a lesníkmi je o tom, ako bude spravovaná naša krajina. Spor je kvôli rôznym spôsobom riešenia prírodných katastrof v našich lesoch – stále častejších veterných kalamít a extrémneho premnoženia podkôrneho hmyzu. Výsledkom je rozdielny názor na to, čo s lesom po kalamite ďalej – to je fakt. A tu ponúkajú ochranári a lesníci diametrálne odlišné riešenia.
Ochranárske riešenie je nezasahovať. Tu je výsledok:

  1. K obnove lesa dôjde prirodzeným vývojom v dlhšom časovom období
  2. Žiadna činnosť = žiadne pracovné miesta
  3. Žiadne dane z príjmu pre štát, žiadne dane z nehnuteľností pre obce, žiadne odvody do štátneho rozpočtu
  4. Papier, nábytok, rezivo na stavbu rodinných domov – všetko z dovozu
  5. Nedostatok palivového dreva pre domácnosti

Lesnícke riešenie je zodpovedná aktivita. Tu je výsledok:

  1. K obnove lesa pristupujeme hneď, a v priebehu niekoľkých rokov dopestujeme nový, mladý a zdravý les
  2. 41 tisíc pracovných miest v lesnícko-drevárskom komplexe
  3. Len na daniach odvádzajú lesníci do rozpočtu štátu a obcí viac ako 50 miliónov eur ročne
  4. Využitie obnoviteľnej suroviny na výrobu papiera, celulózy, reziva, nábytku a ďalších výrobkov na báze dreva

Výsledkom obidvoch prístupov je les, len vytvorené hodnoty sú rôzne. Vyberte si. A pozrite si aj zábery z Vysokých Tatier - tri príklady priamo tu - hore les po spracovaní kalamitného dreva a dole les po obnove lesníkmi po šiestich a dvanástich rokoch.

(3)   Je lykožrút smrekový ohrozený druh, keď ho ochranári chránia?

Vôbec nie. Lykožrút smrekový je malý, ale veľmi nebezpečný chrobák. Dokáže sa neuveriteľne rýchlo rozmnožiť. Je pravda, že tu vždy bol. Lesníci sa jeho šíreniu vždy snažili brániť. Rovnako sa ľudstvo vždy snaží zabrániť šíreniu nebezpečných chorôb, ktoré zabíjajú ľudí, zvieratá, rastliny.

Do roku 2003 bol vďaka ostražitosti lesníkov stav smrečín dobrý. Po zmene zákona o ochrane prírody a krajiny bolo lesníkom zabránené, aby včas odstraňovali napadnuté stromy a škodca sa šíril všade naokolo. Na Slovensku sa rozbehol experiment, ktorý svojim rozsahom nemá v Európe obdobu. Zabudli sme na rokmi overené postupy a nechávame bez úžitku umierať desiatky rokov pestované lesy.

A ako to robia múdre vlády?

Bavorská vláda schválila v roku 2017 balíček 100 miliónov Eur pre vlastníkov lesa postihnutých veternou kalamitou, aby sa včas vyviezlo drevo z lesa a zabránilo sa šíreniu lykožrúta http://www.slsk.sk/Pravda%20o%20Bavorskom%20lese%20v%20CZ%20les.tlaci.pdf .

Sme na Slovensku takí hlúpi, že si necháme devastovať naše lesy?

(2)     Vidno vôbec človeka na satelitných snímkach?
Aj tak by sa dala položiť otázka pri porovnávaní toho, kto hovorí pravdu a kto klame pri údajoch o lesoch. Lesníci evidujú lesné pozemky v katastri nehnuteľností s presnosťou na jeden meter štvorcový. Oponenti argumentujú satelitnými snímkami s rozlíšením 30x30 metrov, kde les do päť metrov výšky nevidno, teda „neexistuje“. Ale na tej istej snímke naozaj nemôže byť vidno ani ľudí – existujú vôbec?
Tak ako mladý (aj do výšky päť metrov) les je les, lebo plní všetky funkcie, ktoré zdravý zelený les plniť má, tak aj deti v jasliach a materských školách sú ľudia, hoci ich nevidno ani zvonku, keď sedia v autobuse. Najnovšie štatistiky zo Zelenej správy za rok 2016, ktorá bola zverejnená 18.12.2017, hovoria jasne – lesov na Slovensku pribúda čo sa týka výmery, tak isto aj zásob dreva:
Výmera lesov

Druh

Rok

1980

1990

2000

2005

2010

2015

2016

Výmera (ha)

LP

1 952 656

1 976 538

1 997 961

2 006 172

2 010 817

2 014 731

2 016 729

PP

1 861 642

1 921 705

1 921 414

1 931 645

1 938 904

942 567

1 944 123

Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR 1980-2017
Vysvetlivky: LP – lesné pozemky; PP – porastová pôda
Zásoba dreva v lesoch

Zásoba dreva1)

rok

2006

2008

2010

2012

2015

2016

Celkom
(mil. m3)

spolu

443,8

452,1

461,95

466,07

478,12

480,65

ihličnatá

209,8

211,2

212,16

211,93

202,21

201,97

listnatá

234,0

240,9

249,79

254,14

275,91

278,68

Na 1 ha (m3)

priemer

231

235

239

241

247

248

ihličnatá

268

272

276

278

276

278

listnatá

206

210

215

217

229

230

Prameň: NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR, 2006-2017
Poznámka: 1) V rokoch 2006-2012 sa uvádzajú zásoby dreva ako súčet platných LHP podľa stavu na začiatku ich platnosti; Údaje rokov 2015 a 2016 sú aktualizované o bežný prírastok a vykonanú ťažbu dreva.
 
Uveríme presným údajom, či sa necháme ohlupovať obrázkami, podľa ktorých ľudstvo neexistuje?

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.