Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie

Ústredie Slovenskej poľovníckej komory organizuje z dôvodu potreby zvyšovania odbornej kvalifikácie svojich členov rôzne druhy školení. V skratke Vám prinášame prehľad toho, čo musí člen SPK absolvovať pokiaľ chce dosiahnuť potrebnú kvalifikáciu v jednotlivých odboroch.

Odbor Odborný pracovník Typ školenia Rozsah Potreba ďalšej kvalifikácie   Študijné poklady Listina
Poľovníctvo, strelectvo a osveta Ing. Martina Hustinová Školenie členov obvodných hodnotiteľských komisií 
(hodnotenie trofejí podľa CIC)
8 hodín

nie
(odporúča sa výpomoc pri organizácii CHPT)

 • zákon č. 274/2009 § 23
 • vyhláška 344/2009 § 19
 • pravidlá hodnotenia trofejí CIC - handbook (samoštúdium)
certifikát SPK člena OHK
Poľovníctvo, strelectvo a osveta Ing. Martina Hustinová Školenie streleckých rozhodcov a inštruktorov 8 hodín  nie
(odporúča sa výpomoc pri súťažiach a skúškach)
 • zákon č. 274/2009 § 50
 • vyhláška č. 344/2009 § 39, 40, 42, 43, 48
 • Strelecký poriadok SPK
preukaz streleckého rozhodcu a inštruktora podľa kvalifikácie (okresná, oblastná)
Poľovníctvo, strelectvo a osveta   Školenie skúšobných komisárov 8 hodín áno, podľa § 47 vyhlášky 344/2009
 • zákon č. 274/2009 § 50
 • vyhláška 344/2009 § 39-50
 • metodický pokyn k vykonávaniu skúšok z poľovníctva
preukaz skúšobného komisára
Kynológia Ing. Marián Konečný Vstupné školenie pre adeptov na čakateľa pre posudzovanie skúšok PUP 5-6 hodín áno, podľa bodu III. Poriadku pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov. Kynologické predpisy SPK menovanie za čakateľa pre skúšky PUP
Kynológia Ing. Marián Konečný Skúšky čakateľov pre posudzovanie skúšok PUP 1-3 dni (podľa typu skúšky) áno, podľa bodu IV a V. Poriadku pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov. Kynologické predpisy SPK menovanie za rozhodcu pre skúšky PUP + preukaz rozhodcu
Kynológia Ing. Marián Konečný Školenie rozhodcov z výkonu podľa potreby v prípade zmeny zákonných predpisov alebo v prípda zmeny Kynologických predpisov (skúšobných poriadkov)
 • zákon č. 274/2009
 • vyhláška č. 344/20019
 • Kynologické predpisy
----------
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (hustinova_skolenie_ohk_CHPT.pptx)hustinova_skolenie_ohk_CHPT.pptx[M.Hustinová:Školenie OHK a právny základ CHPT, 2023]18059 kB
Stiahnúť tento súbor (giertli_CHPT_spravne_konanie.odp)giertli_CHPT_spravne_konanie.odp[A.Giertli: Školenie OHK - Správne konanie po CHPT, 2023]870 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.