Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Krátke zhrnutie správy Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPK predloženej na II. Výročný Snem Slovenskej poľovníckej komory, konanej 30. novembra 2019 v Nitre.

Predložil: Ing. Dušan Krajniak, PhD., predseda KPŽP SPK
Spracovala: Ing. Martina Hustinová, tajomníčka SK SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (komisia_pre_polovnictvo_ZP_II_SNEM.pdf)komisia_pre_polovnictvo_ZP_II_SNEM.pdf[Činnosť KPŽP SPK 2015-2019 - prezentácia]4782 kB

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie je zložená z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predseda komisie je volený funkcionár, ktorý je navrhnutý na Sneme OPK ako kandidát na funkciu predsedu KPŽP SPK a je následne volený na 5 ročné volebné obdobie z prítomným delegátov OPK na volebnom sneme, ktorý sa uskutočňuje raz za 5 rokov. Členovia komisie KPŽP sú na návrh jednotlivých snemov OPK navrhnutí na funkciu člena, ktorých v konečnej fáze schvaľuje Prezídium Slovenskej poľovníckej komory. Iných členov komisie môže Prezídiu SPK navrhnúť aj predseda komisie. 

Vo volebnom období v rokoch 2020-2024 má KPŽP SPK týchto členov:

Členovia komisie Odborní konzultanti:
Ing. Jozef Bučko, PhD. Mgr. Peter Kušík
Ing. Slavomír Finďo, PhD. JUDr. Michal Iványi
Ing. Marcel Lehocký, PhD. Ing. Peter Kaštier
Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. prof. Ing. Peter Garaj, CSc.
Ing. Štefan Engel, PhD. Ing. Vít Čelko
Ing. Ján Nôžka RNDr. Jozef Radúch
MVDr. Ladislav Molnár, PhD. doc. Ing. Jozef Gašparík, Csc.
Ing. Peter Šmehýl, PhD. Ing. Mário Perinaj
prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.  
   


Vo volebnom období v rokoch 2014-2019 mala KPŽP SPK týchto členov:

Predseda:    Ing. Dušan Krajniak, PhD., OPK Levice
Tajomník:    Ing. Štefan Engel, PhD., K SPK v rokoch 2014-2016
Tajmoníčka: Ing. Martina Hustinová, Kancelária SPK, od roku 2016

1. prof. Ing. Peter Garaj, CSc. TU Zvolen
2. prof. Ing. Jozef Medveď, CSc.  OPK Banská Bystrica
3. doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. NPPC Nitra
4. doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.  SPU Nitra
5. MVDr. Ján Miško, CSc. OPK Košice-okolie
6. Ing. Alojz Kaššák OPK Považská Bystrica
7. Ing. Marcel Lehocký, PhD. Lesy SR, OZ Rožňava
8. Ing. Vít Čelko OPK Tvrdošín
9. Ing. Vladimír Antal ŠOP SR Banská Bystrica
10. RNDr. Jozef Radúch ŠL TANAP
11. Ing. Peter Kaštier, PhD. OPK Banská Bystrica
12 Ing. Daniel Janek OPK Čadca
13. Ing. Štefan Engel, PhD. Múzeum vo Sv. Antone

Fotografia z posledného zasadnutia komisie KPŽP SPK 8.11.2017

 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.