Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Stará Ľubovňa

Farbiarska 47/19

064 01 Stará Ľubovňa