Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Ide o neustálu agendu málopočetnej skupiny držiteľov poľovných lístkov, počtom nepresahujúcej 1 % (0,83 %, aktuálny údaj podľa platieb SLOSP do SPK) členskej základne SPK, združenej v Slovenskom loveckom a ochrannom spolku (SLOSP) Pribina so sídlom v Nitre. SLOSP Nitra zorganizovala aj „Petíciu za zrušenie Slovenskej poľovníckej komory“ s termínom zbierania podpisov k 31.5.2011. Jej výsledky neboli doteraz zverejnené, s vysokou mierou pravdepodobnosti z dôvodu veľmi nízkeho počtu signatárov.

Pritom spôsob a výšku platieb užívateľov poľovných revírov schválili riadne zvolení delegáti zo všetkých regiónov Slovenska na ustanovujúcom sneme SPK (23.1.2010) a na prvom riadnom sneme (11.6.2011) ich s drobnými úpravami a doplnkami potvrdili absolútnou väčšinou hlasov delegátov! Na viac, držitelia poľovných lístkov, členovia (fyzické osoby) Slovenského poľovníckeho zväzu sú členmi komory prostredníctvom svojej poľovníckej organizácie, samotnej SPZ - a žiadne duálne členské neplatia, tak isto ako všetci členovia ostatných poľovníckych organizácií.
Viac informácií o poplatkoch na Slovensku nájdete tu a v niektorých európskych krajinách tu.

Filozofia úhrad členského užívateľmi poľovného revíru vychádza zo štatisticky nespochybniteľných faktov a sleduje cieľ zabezpečenia financovania slovenského poľovníctva z vlastných vnútorných zdrojov a s cieľom postupného znižovania nároku na štátny rozpočet. Vnútorné zdroje užívateľov poľovných revírov spočívajú v neustále sa zvyšujúcej kvantitatívnej i kvalitatívnej produkcii (diviny i trofejí) trendom, ktorý aj pri súčasnom zvyšovaní nákladov predstavuje reálnu možnosť použitia časti vlastných zdrojov pre potreby zabezpečovania verejnoprospešného poslania poľovníctva v zmysle trvaloudržateľného obhospodarovania voľne žijúcej zveri ako vlastníctva štátu.

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD