Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Veľký Krtíš

Mierová 1

990 01 Veľký Krtíš

 

Stránkové dni a hodiny NA OBVODNEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORE VO VEĽKOM KRTÍŠI

Pondelok 8:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Utorok - -
Streda 8:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Štvrtok - -
Piatok 8:00 - 12:00