Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

zber odpadu cicva 2 zmensenaAj členovia PZ Čičva Sedliská sa zapojili do celoslovenskej akcie čistý revír = čistá príroda a pomohli takvyčistiť úseky v katastroch obcí Sedliská, Vyšný Kazimír, Benkovce či Hencovce. Plasty, elektro odpad, komunálny či stavebný odpad, staré pneumatiky ale i všetko čo do prírody nepatrí sústredili na chate PZ kde bol odpad roztriedený a posunutý na druhotné separovanie.

Akcie, ktorú organizovalo naše PZ Čičva Sedliská sa zúčastnilo 20 ľudí,  bolo vyzbieraných cez 1,7 ton odpadu ktorý bol následne vyseparovaný.

zber odpadu jablonka 2 zmensenaNa deň Zeme sme sa i my v spolupráci s obcou Polianka zapojili do iniciatívy Slovenskej poľovníckej komory a spoločnými silami vyzbierali 10 vozíkov odpadu.

zber odpadu cuntava 3 zmensenaAkcia ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA sa opäť tento rok konala v spolupráci PZ ČUNTAVA, Mestskými lesmi Dobšiná a takisto so všetkými úžasnými ľuďmi, ktorí chceli pomôcť pri tejto skvelej akcii. Bodaj by takýchto dní a akcií bolo v roku viac a spájali ešte viac ľudí. S voľne pohodeným odpadom sa bojuje bohužiaľ všade a teší ma, že aj takto, touto akciou sa povedomie o tomto probléme šíri. ČISTÝ REVÍR =ČISTÁ PRÍRODA sa konala 29.4.2023 v revíri PZ ČUNTAVA a jeho okolí. Na akcii sa zúčastnilo asi 60 ľudí a vyzbieralo sa asi 5 ton odpadu. Ďakujem všetkým zúčastneným a prevolávam LESU ZDAR!

zber odpadu tareky 3PZ TAREKY Buclovany sa dňa 18.3.2023 opäť po roku zapojilo do akcie Čistý revír = čistá príroda 2023. Akcia bola propagovaná informačným plagátom na sociálnej sieti FB stránke (Oznamy obce Buclovany) a na osvetových skrinkách v obciach Buclovany a Abrahámovce. Brigády sa zúčastnilo 15 ľudí, boli to členovia a priatelia poľovníckeho združenia PZ Tareky. Odpad sa zberal v rôznych častiach revíru. Podarilo sa nám nazbierať 200kg rôzneho odpadu, prevažne plastov a skla. Do tejto akcie sa plánujeme zapojiť aj v budúci rok. Ďakujem všetkým za spoluprácu.

zber odpadu bosaca 5Členovia PS Bošáca dnes opäť svojou obetavosťou a zmyslom pre dobrú vec sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy a v rámci svojho voľného času dnes zorganizovali brigádu a vyzbierali v katastri obce Zemianske Podhradie približne 2500 kg komunalneho odpadu. Je to smutné, ale žial, stále sú medzi nami ľudia, ktorým nezáleží na životnom prostredí a dokážu sa zbaviť odpadu tak, že ho jednoducho vyhodia niekde vedľa cesty, v lese či pri potoku a myslia si, že maju upratané, lebo doma majú čisto. Neuvedomujú si, že vlastne tým odpadom ničia životné prostredie sebe i nám všetkým a hlavne našim deťom. Ďakujeme PD Bošáca za občerstvenie!

zber odpadu torysa medzibrod kmppp 7PZ Torysa Medzibrod sa dňa 12.05.2023 druhý krát tento rok zapojili do akcie „Čistý revír = čistá príroda“ a to prostredníctvom najmenších členov KMPPP pod vedením Ing. Vladimíra Haviara. Deťúrence s pomocou dvoch dospelých vyzbierali 400 kg odpadu a akciu ukončili spoločnou opekačkou.

zber odpadu vlckovce 5V sobotu 18.3.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj brigádu v poľovnom revíri. Do akcie sa zapojilo 19 členov PZ a zároveň 5 dobrovoľníkov z Vlčkoviec a 3 dobrovoľníci z Opoja. Počas akcie sa vyzbierala cca 1 tona stavebného a komunálneho odpadu, 30 vriec plastov, fliaš a papierov, 24 ks pneumatík. Likvidáciu a uloženie odpadu zabezpečila obec Vlčkovce. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že bude revír čistejší.

Ďalšia aktivita bolo vysadenie 120 ks stromov - javor poľný, ktorým sme doplnili vetrolam.

zber odpadu dubrava dub 3Dňa 15.4.2023 zorganizovalo naše PZ v spolupráci so starostami obcí Nováčany a Hodkovce, kde sa nachádza náš poľovnýc revír, akciu čistý revír = čistá príroda. Akcia bola spropagovaná v obecnom rozhlase a na sociálnych sieti. Zúčastnilo sa jej okolo 70 ľudí, vyzbieralo sa 3 kontajnery cca 5 ton odpadu, ktorý sa už pri zbieraní triedil. Všetky technické prostriedky zabezpečili členovia nášho PZ a na záver sa podávalo občerstvenie a guľáš v každej obci.

zber odpadu radava 2Akciu s názvom „Čistý revír = čistá príroda" zorganizovalo Poľovnícke združenie Dolina Radava v spolupráci s obcou Radava v sobotu 25. marca 2023 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod v chotári obce v lokalitách Výhonský járek, Pánske vinohrady, Sedlácke vinohrady, Rúbanice, Pod Bočinou, Za mlynom, Barina a popri potoku Liska, železničnej trate a štátnej cesty. Účastníci mimo poľovníckeho združenia boli pozvaní reláciou v miestnom rozhlase a prostredníctvom oficiálnej stránky obce Radava www.radava.sk a facebookovej stránky obce. 

Na čistení revíru sa zúčastnilo 38 ľudí vo veku od 5 do 70 rokov. Okrem členov poľovníckeho združenia a ich rodinných príslušníkov sa na akcii zúčastnilo 15 občanov z obce, ktorí si jej priebeh pochvaľovali.

zber odpadu radvan 4Členovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 25. marca 2022 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali v dopoludňajších hodinách, kedy sa vyčistili vopred vytypované lokality v PR. Prečesávali aj brehový porast pri Dunaji a okolie vznikajúceho hraničného priechodu Radvaň nad Dunajom – Neszmély. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ pomocou terénnymi autami. Zozbieraný odpad – približne 800 kg odpadu, z čoho bolo vyseparované sklo – bol odvezený ku kontajneru, ktorý zabezpečil Obec Radvaň nad Dunajom. Na akcii sa zúčastnilo 5 členov PZ a 6 obyvateľov obcí Radvaň nad Dunajom, z toho 2 členovia DHZ Radvaň nad Dunajom, teda celkom 11 osôb. 

zber odpadu pana 1Naše PZ Paňa zorganizovalo akciu Čistá príroda - čístý revír dňa 25.3.2023. Na tejto akcii sa zúčastnili členovia PZ a ich rodinný príslušníci v celkovom počte 10 členov a 5 rodinných príslušníkov. Nakoľko čistenie revíru sa koná  každoročne a zistili sme , že je to už 35 ročník . V celkovom počte sme vyzbierali štyri prívesné vozíky. Na záver sme konštatovali , že je to z roka na rok menej a menej. Akcia bola daná na známosť plagátmi na autobusových zastávkach a  Obecný úrad informoval prostredníctvom rozhlasu. Pozdravujeme všetkých čo organizujú podobné akcie a prajeme ,, čistý revír  - čistú prírodu "  

zber odpadu chrast 4 zmensenaDňa 22.04.2023 – symbolicky na „Deň Zeme“ Poľovnícke združenie CHRASŤ v spolupráci s obcou Horná Ves zorganizovalo akciu s názvom „Čistý revír = čistá príroda“. Akcie sa zúčastnili členovia PZ CHRASŤ, občania obce Horná Ves a v neposlednom rade aj deti z miestnej materskej i základnej školy. Počet všetkých účastníkov akcie presiahol 60 osôb. Počasie nám prialo a preto sa nám spoločnými silami podarilo z prírody okolia obce Horná Ves vyzbierať približne 7 ton odpadu. Po akcií na nás čakal poľovnícky guláš a pre deti opekačka. „Investujte do našej planéty“ – tak znie tohtoročné motto „Dňa Zeme“ a ja mám za to, že všetci zúčastnení ho do bodky naplnili – investovali svoj voľný čas planéte a okolitej prírode. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu, obci Horná Ves za spoluorganizáciu a tešíme sa o rok znovu.Už teraz sa tešíme na další ročník.

8PS Očová a PZ Očová-Háj v spolupráci s obcou Očová a Obecnými službami Očová usporiadali dňa 22.4. 2023 DEŇ ZEME - ČISTÝ REVÍR. Spoločne vyzbierali 4 kontajnery (cca 7 ton odpadu). Po práci si spoločne občania, poľovníci a všetci prítomní pochutnali na poľovníckom guľáši a výbornej držkovej. Ďakujeme za účasť.

Už teraz sa tešíme na další ročník.

zber odpadu PZ balon 4

Ku dňu Zeme sa obyvatelia obce Baloň spolu s miestnymi poľovníkmi stretli na spoločnej akcii a spolu sa im podarilo vyzbierať približne 1300kg odpadkov.

 

zber odpadu gerlach roznavske 3My členovia PZ Gerlach Rožňavské Bystré, pracovná skupina Rudná sa každý rok spolupodielame na celoslovenskom dni ZEME, kde každoročne čistíme prírodu v katastri obce Rudná. Počas ktorého sa pravidelne vyzbiera z prírody mnoho 100kg odpadu.

Zo súhlasom členov skupiny Vám posielam fotografie z predmetnej akcie. 

Lesu a lovu zdar. 

zber odpadu dravce petrovec 5 zmensena28.4.2023 dňa PZ Veľké Dravce, PSPetrovec v spolupráci s AGRORIS S.R.O sa zúčastnili projektu ČISTÝ REVÍR - ČISTÁ PRÍRODA  Zúčastnilo sa 42 dobrovoľníkov a za pekného počasia a dobrej atmosféry sa nám podarilo vyzbierať 5 ton odpadu.

zber odpadu ivanovce 1 zmensenaTak už to u nás začalo! Dňa 18.03.2023 PZ Ivanovce v spolupráci s obcou Štvrtok zorganizovalo „Čistý revír = čistá príroda!“ Členovia PZ spolu s občanmi Štvrtka spojili svoje sily a pustili sa do čistenia revíru a okolia obce. Účasť na akcii bola cca 70 brigádnikov ! Spoločne vyzbierali 80 ks 120 litrových vriec odpadu. Aj touto cestou ďakujeme PZ Ivanovce a veríme, že ich budú nasledovať aj ďalší užívatelia poľovných revírov. Tiež ďakujeme Ing. Gabriele Vojtkovej – starostke obce Štvrtok za pomoc a za zaslanie informácii a fotodokumentácie z akcie.

zber odpadu omsenie 4Každý rok PS Omšenie organizuje zber odpadu a nebolo tomu inak ani teraz. Zapojili sa do V. ročníka „Čistého revíru“. Akcia sa konala 1. 4. 2023. Na zraz ráno o 8.00. hod. prišlo 22 ľudí ale počas dňa sa pridávali ešte ďalší . Odviedol sa kus poctivej práce, prírodu zbavili veľkého množstva odpadu a aj keď zapršalo tak to účastníkov neodradilo a zbieralo sa o sto šesť. Po zbere sa všetci stretli na Obecnom úrade kde pán starosta pripravil bohaté občerstvenie. Oznámenie o konaní akcie bolo zverejnené na obecnom úrade a vyhlásené obecným rozhlasom. PS Omšenie patrí veľká vďaka za uskutočnenie akcie a tiež za to, že im naša príroda nie je ľahostajná.

Poľovníctvo má zmysel!

zber odpadu podhradom 5 zmensenaTradičná jarná brigáda, ktorú organizovalo PS Pod hradom Plavecké Podhradie na vyzbieranie odpadu v revíry Plavecké Podhradie, časť Grapy sa uskutočnila 22.4.2023 v spolupráci s obecným úradom Plavecké Podhradie / dodalo traktor- nakladač,vlečku a odobrali pozberaný odpad /.Tohto podujatia sa zúčastnilo 30 osôb, ktorí spolu vyzberali 10t netriedeného odpadu. Uvedená brigáda bola propagovaná formou plagátu a miestného rozhlasu a správa bola zaslaná aj na OPK Malacky

zber odpadu sokolikamen 1 zmensenaČlenovia PZ Sokolí kameň zorganizovali daň 22. 4. 2023 brigádu a zapojili sa do, už V. ročníka, akcie „Čistý revír =  čistá príroda“. V peknom slnečnom počasí sa stretlo  31 členov PZ a ich rodinných príslušníkov  aby prírodu zbavili cca troch ton odpadu! PZ Sokolí kameň veľmi pekne ďakujeme a veríme, že tejto tradícií budú pokračovať aj v budúcich rokoch.

Poľovníctvo má zmysel!

zber odpadu drietoma 5 zmensenaVeľká vďaka patrí každému jednému kto sa akcie zúčastnil, vďaka tiež patrí pánovi starostovi obce Drietoma a v neposlednom rade veľké ďakujem gulášmajstrovi a pomocníčkam, ktorí Aj tento rok sa PZ Drietoma zapojila, už od V. ročníka, akcie Čistý revír = čistá príroda. Ráno 16. 4. 2023 sa účastníci stretli na chate PZ a rozdelili sa do viacerých skupín, ktoré mali pridelené úseky kde budú zbierať odpad. Členovia zabezpečili prívesné vozíky a postupne odvážali vyzbieraný odpad do pripravených kontajnerov. Účasť bola tento rok síce menšia, cca 35 ľudí, ale vyzbieraného odpadu bolo cca 4 tony! Človeku sa až zastaví rozum nad ľudskou hlúposťou a bezohľadnosťou. Je nepochopiteľné, že do prírody niekto vyhodí také množstvo odpadu, ktorý by sa tam rozkladal aj stovky rokov. pripravili výborný guláš.

zber odpadu precin 2Členovia PZ Výr prečín opätovne zapojili do akcie Čistý revír. Dňa 30. 4. 2023 sa 47 členov PZ a 6 nečlenov zišli na brigáde, kde vyzbierali 10 prívesných vozíkov odpadu o celkovej váhe 2000 kg. V piatok zbierali členovia aj DHZ lebo v daný termín sa im nedalo a vyzbierali 250 kg odpadu.

zber_odpadu_medzibrod3.jpgČlenovia PZ TORYSA MEDZIBROD sa opätovne zapojili do akcie Čistý revír. Dňa 30. 4. 2023 sa členovia rozdelili do katastrov obcí Hiadeľ, Lučatín a  Medzibrod a zbierali odpad a zbytky oplotenia lesného porastu. Po dohode so starostami uvedených obcí bol vyzbieraný odpad dovezený do zberných dvorov. Vyzbierané cca 450 kg odpadu.

zber odpadu kopytov 1PZ KOPYTOV sa v roku 2023 zapojilo do akcie Čistý revír. Stretli sme sa dva víkendy v marci 18.03. a 26.03. Pozvánky na akciu viseli na vývesných tabuliach obcí Šindliar, Lipovce a Lačnov. Na prvej akcii sa zúčastnilo 18 členov PZ a 5 nečlenov. Na druhej akcii sa zúčastnilo 19 ľudí. Za dva dni sa vyzbieral 1 kontajner odpadu.

zber odpadu cetin 2 zmensenaKaždý rok od vzniku PZ Lúky Malý Cetín združenie organizuje čistenie revíru v katastri obce Malý Cetín s členmi PZ a obyvateľmi obce. Dňa 29.04.2023 sa po prvýkrát v obci Malý Cetín konala akcia s názvom čistý revír = čistá príroda. O možnosti zapojiť sa do piateho ročníka čistý revír = čistá príroda, sme sa dozvedeli cez médiá, prostredníctvom relácie Halali. Obyvatelia obce sa o tomto projekte s termínom konania dozvedeli cez informačnú tabuľu v obci pri obecnom úrade a na autobusových zastávkach. Po prvýkrát sme mali slabú účasť, ktorú ovplyvnili viaceré okolnosti, no hlavne počasie. Napriek daždivému a veternému počasiu sa 11. zúčastneným podarilo vyzbierať 1250 kg odpadu rôzneho druhu, napríklad plastové a sklenené fľaše, pneumatiky, stavebné materiály, nábytok, oblečenie a hračky. 1250 kg nie je malé množstvo, no pre porovnanie, pred 7. rokmi sme vyzbierali objem okolo 10 ton. Za ten rozdiel sme vďační zodpovednejším prístupom ľudí, ktorým patrí veľké poďakovanie

image5V sobotu 22. 4. 2023 pri príležitosti Dňa Zeme sme sa spojili  viacerí z našej krásnej dediny - PZ Drina Juskova Voľa, občianske združenie Malá Drina v zastúpení Jánom Čandíkom, v spolupráci s riaditeľkou MŠ Juskova Voľa Mgr. Annou Telepúnovou a poslancom obce Juskova Voľa Jánom Tkáčom  a rozhodli sme sa zabojovať s odpadom v okolí našej obce, obklopenej lesmi Slanských vrchov. O skvelú logistiku sa postaral vedúci pracovnej skupiny PZ Drina Juskova Voľa Ján Čandík, o rozdelenie do skupín a organizáciu do rôznych lokalít, zabezpečenie áut s prívesnými vozíkmi a s nákladným priestorom, umožnilo vypátrať a pozvážať odpad z veľkých vzdialeností a odľahlých kútov. Našlo sa veru všeličo - kusy starej tatrovky, televízor, záchod, pneumatiky rôznych veľkostí, plasty, spolu neuveriteľných 225 vriec odpadu + veľká kopa spomínaných pneumatík. O odvoz odpadu sa postarala spoločnosť Marius Pedersen z Vranova nad Topľou. Deti najviac potešilo nájdené jelenie parožie. Na záver si 72 zúčastnených ľudí na chate Kadlubka pochutnalo na 30l babgulášu a 20 l pravého poľovníckeho gulášu z muflóna, tiež špekáčky a klobásy, ktoré nachystali naši dôchodcovia. Veď posúďte sami - z lesov v okolí Juskovej Vole ubudlo v tú sobotu cca 7000 kg odpadu!!! Je to aj nádherný výsledok spolupráce ľudí, ktorých spája pekná myšlienka pre dobro veci! Pre takú sa oplatí jasať aj plakať!

4 zmensenaAkciu Čistý revír = čistá príroda organizovalo poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce 15.04.2023 so začiatkom o 09:00 hod. na poľovníckej chate poľovníckeho združenia. Akcie Čistý revír = čistá príroda sa zúčastnilo 98 ľudí. Vyzbieralo sa 5250 kg odpadu. Propagácia akcie bola prostredníctvom Facebooku v skupine PZ Dubinka Mrázovce, taktiež prostredníctvom plagátov.

zber odpadu meliata 1 zmensenaV mene obce Meliata ako starosta obce Csaba Husaník a ako člen výboru PZ Meliata by som Vám chcel trošku informovať o začatí nášho podujatia ktorý sme organizovali prvý krát už v roku 2017 násť. Ja ako starosta a poľovník oslovil som okolité obce a mestá ktorým cez kataster tečie rieka Muránka. Ponúkli nám  dobrovoľnú pomoc Vodácky klub HRON. Prvý rok sme začali čistením rieky Muránka lebo to vyzeralo najhoršie od odpadov ako to vidíte aj na fotkách. Boli oslovený rybári,včelári,ochranári,školy,dobrovoľníci a poľovníci ktorý v Meliate zabezpečili obed a dovoz odpadu z prírody. Už v roku  2019 násť na čistení rieky sa nás zúčastnilo spolu 750 čo bolo o 200 účastníkov viac ako v minulom roku. V obci Meliata sme prvý rok vyzbierali okolo 200 vriec odpadu.

zber odpadu chotuc 26 zmensenaSPÁJAŤ SA PRE DOBRÚ VEC MÁ VŽDY ZMYSEL. Rovnako ako projekt ČISTÝ REVÍR= ČISTÁ PRÍRODA, ktorý podporili aj členovia z PZ Chotúč Mikušovce - Tuchyňa spolu s miestnymi záujmovými zložkami, ako sú športový klub, DHS, jednota dôchodcov a samozrejme pridali sa  malý aj veľký občania obce Tuchyňa, ktorá bola hlavným spoluorganizátorom. Začiatkom apríla sa zveľaďovacej brigády zúčastnilo spolu viac ako 45 ľudí a vyzbierali viac ako 5 ton rôzneho odpadu. Po skvelo vykonanej práci nechýbala ani odmena v podobe sladkej odmeny pre najmenších a skvelého občerstvenia pre veľkáčov.

DSC 010515.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo 40 dospelých a 10 deti ako členov PZ, tak aj priaznivcov čistého lesa z nepoľovníckej verejnosti. Upriamili sme sa na najviac atakované lokality nášho PZ a boli sme nemilo prekvapení ako tzv. milovníci prírody vedia do roka urobiť z vyčistených lokalít opätovné smetiska. Vyzbierali sme odhadom cca 2,0 tony odpadu, ktorý sme uložili na zberný dvor v Badíne. Úspešnú akciu sme ukončili podávaním občerstvenia a posedením pri guláši na poľovníckej chate nášho PZ Badín.

zber odpadu pusovce 2 zmensenaDňa 18.3.2023 sa naše poľovnícke združenie PZ Rozvoj Pušovce zapojilo do projektu Čistý revír = Čistá príroda. Akcia bola spojená s prechádzkou a kontrolou poľovníckych zariadení. Jednotliví členovia sa rozdelili do skupín a každý šiel inou časťou nášho poľovného revíru. Do akcie sa zapojili členovia s rodinnými príslušníkmi čo spolu tvorilo 20 ľudí. Podarilo sa nám vyzbierať 30 vriec rôzne odpadu, pneumatiky, sklo, plasty a iné.    

zber odpadu viackov 5 zmensena29.4.2023 po roku sme zorganizovali akciu vyčistiť predhorie od odpadu. Zapojili sa obce Ľubela Lipt. Kľačany a naše poľovné združenie Viackov. Vyzbieralo sa veľké množstvo odpadu, či už plastu alebo železa. Zúčastnilo sa 29 ľudí a po ukončení brigády sme si posedeli pri dobrom gulášiku z diviny. Odhadované množstvo odpadu 800 kg. 

2Akciu čistý revír = čistá príroda  zorganizovalo Poľovnícke združenie Kálnica spolu s občianskym združením Kálnická dolina, ZŠ Kálnica  a obcou Kálnica, dňa 21.4.-22.4. 2023. Akcia bola propagovaná webovej stránke obce Kálnica. Tento krát prialo aj počasie a akcia určite splnila svoj účel. Do akcie sa celkovo zapojilo cca 60 účastníkov vrátane detí. Už tradične odštartovali túto peknú akciu v piatok naše deti zo základnej školy. Deti boli opäť príkladom, za čo im, ale aj celému učiteľskému zboru patrí veľké poďakovanie.

zber odpadu rudava 3 zmensenaTak ako každý rok aj v roku 2023 zorganizovalo PZ Rudava Malé Leváre jarný zber odpadu v rámci katastra obce Malé Leváre. Zber bol naplánovaný na začiatok apríla (sobota 1.4.2022), kedy ešte nie je rozbujnená zeleň a je vidieť po zime neporiadok. V tomto roku sa prvý krát zberu zúčastnili aj dobrovoľníci z obce.. Zamerali sme sa hlavne na staršie skládky z minulého obdobia. Podarilo sa vyzbierať cca 1,5 t odpadu. Odpad bol odovzdaný a vytriedený na zberný dvor. Akcie sa zúčastnilo 16 členov Poľovného združenia a 6 dobrovoľníkov z obce Malé Leváre

zber odpadu hrochot 1Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Chochuľa Hrochoť akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnili vo väčšej miere poľovníci a občania obce Hrochoť v počte 24 členov PZ a 9 občanov obce. Vyzbierali sme približne 8 ton rôzneho odpadu, ktorý nepatrí do revíru. Akciu sme ukončili poľovníckym gulášom. Týmto sme prispeli k vyčisteniu nášho revíru a okolia obce Hrochoť.

zber odpadu panovce 1 zmensenaDňa 21.4.2023 obec Paňovce, základná škola a poľovnícke združenie Platan Paňovce, sa opätovne zapojili do akcie čistý revír- čistá príroda. Počasie nám prialo a dobrá nálada zo stretnutia  ľudí, ktorí chcú pomáhať našej prírode nikomu nechýbala. V tomto roku sme vybrali novú lokalitu , kde sme vyzbierali spolu 450 kg odpadu. Po skončení akcie bolo malé občerstvenie, chvíľka pred objektívom a ešte medzi tým  nám aj  deti z KMPPP  zaspievali poľovnícke signály.  Veríme, že v ten deň odchádzal každý s dobrým pocitom.

zber odpadu toplabystre 17 zmensenaDňa 22. apríla 2023  členovia Poľovníckeho  združenia TOPĽA  Bystré - pracovnej skupiny Bystré v úzkej spolupráci s obcou Bystré  a jej občanmi zorganizovali za nádherného jarného počasia 2. ročník brigády Čistá príroda = čistý revír  zameraný na  čistenie poľovného revíru a prírody. Tento symbolický dátum sa niesol v duchu myšlienky Svetového dňa Zeme a mesiaca apríl ako mesiaca lesov.

cisty reviPri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, vyše pol tisícka detí levočských základných škôl, roztrúsená po Mariánskej hore zberala odpadky. Boli to desiatky igelitových vriec, ktoré zaplnili jednu celú multikáru. Pozrite si reportáž TV Levoča

zber odpadu durmutz 2PO DURMUTZ Trnovec nad Váhom sa ako každý rok aj tento rok pri príležitosti „Dňa zeme“ zapojila do výzvy SPK „Čistý revír=čistá príroda“. Členovia PO spolu s deťmi z krúžku KMPPP prechádzali náš revír a zbierali smeti a odpad. Hoc i tento rok sme vyzbierali dokonca i nebezpečný odpad vo forme azbestovej strešnej krytiny, vďaka pravidelnému čisteniu revíru počas celého roka a osvete už aj medzi deťmi s radosťou konštatujeme, že z roka na rok, je odpadu v našom revíri menej a netvoria sa nové divoké skládky.  

zber odpadu kamenica 4Dnešný svet je veľmi uponáhľaný... Na túto formulku sa mnohí z nás „vyhovárame“ a nevieme,  a možno ani nechceme robiť to, čo by malo byť pre nás všetkých tak prirodzené. Spraviť si vo svojom okolí poriadok. Každoročne sa na celom Slovensku pod výzvou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie Halali, koná prospešná činnosť pre našu prírodu pod názvom Čistý revír = Čistá príroda. V sobotu 18.3.2023, sa aj členovia poľovníckeho združenia Jazvec Kamenica nad Cirochou rozhodli  zorganizovať túto užitočnú a toľko potrebnú činnosť.  Poľovníci a priatelia prírody sa rozdelili do troch skupín podľa katastrov obcí na ktorých sa rozprestiera poľovný revír Hrabiny - Kamenica nad Cirochou, Kamienka a Modrá nad Cirochou. Na veľké prekvapenie poľovníkov sa zišlo aj mnoho dobrovoľníkov, ktorým na našich lesoch záleží a prišli pomôcť vyčistiť našu okolitú prírodu.

zber odpadu biely agat 5Dňa 22.4.2023 sa v obci Čierna Voda konala udalosť s názvom "Čistý revir- čistá príroda 2023". Organizátormi tohto podujatia boli miestni poľovníci a obecný úrad. Ciel'om bolo zbierat' odpad na verejných miestach v dedine a v poľovnom revíri, aby sa príroda stala ešte čistejšou a zdravšou. Poľovnici sa vydali do chotára, kde zbierali rôzne druhy odpadu, od fľašiek a plechoviek až po papier a iné nečistoty. Celkovo sa im podarilo nazbierať až okolo 500 kg. odpadu, ktorý potom naložili do svojich vozidiel a odviezli na miestnu skládku. V rovnakom čase sa na verejných miestach v dedine zhromaždili aj ďalší účastnici, ktori sa zapojili do čistenia.

341078226 1289814051927755 8498044655116449440 nDňa 1.4.2023 PZ “PODHORIE“ Širákov organizovalo akciu s názvom čistý revír = čistá príroda v katastri obce Širákov, kde hlavnou náplňou akcie bolo zbieranie smetí v prírode. Členovia združenia na sociálnej sieti (Facebook) zdieľali plagát a informovali širokú verejnosť o možnosti zapojiť sa do tejto akcie. Plagát bol vyvesený aj na úradnej tabuli obce a bolo vyhlásené cez verejný rozhlas. Zraz bol naplánovaný pred obecným úradom v obci Širákov o 9:00, kde boli rozdané rukavice a vrece na odpad. Predseda združenia a starosta obce srdečne privítali aktivistov a informovali ich o postupe zbierania. Akcie sa zúčastnilo 35 aktivistov, ktorých na poľovníckej chate čakalo občerstvenie vo forme chutného guľášu z diviny.

Na konci dňa predseda združenia a starosta obce poďakoval zúčastneným  za pomoc. Celkovo sa vyzbieralo 1,3 t odpadu.

received 242943604927343Poľovné združenie Lendak zorganizovalo 2. ročník akcie ,,ČISTY LES" ( Čistý revír=Čistá príroda), ktorá sa konala v sobotu 15.04.2023. Tejto akcie sa zúčastnilo 25 osôb z našej obce. Spoločnými silami sme vyzbierali 3 veľkoobjemové kontajnery rôzneho odpadu. O likvidáciu tohoto odpadu sa postarala Obec Lendak, ktorej by sme sa chceli veľmi poďakovať. Čistili sa všetky lokality v okolí našej obce. Na záver akcie si všetci zúčastnení pochutnali na vynikajúcom guláši a malom občerstvení. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a taktiež našej obci za pomoc pri likvidácii odpadu. Veríme, že v budúcnosti sa táto akcia zopakuje, no dúfame, že sa  vyzbiera oveľa menej odpadu. Týmto apelujeme na občanov a prosíme ich, aby neznečisťovali svoje okolie a našu vzácnu prírodu.

zber_odpadu_likava-choc_4.jpgDňa 1.4.2023 o 8.00 hod. PZ Likava -Choč organizovalo eko -podujatie,,Čistý revír = čistá príroda" a zapojili sa tak do V. ročníka výzvy SPK a televíznej relácie Halali. Akcii predchádzala pozvánka na účasť na soc. sieťach, plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch dotknutých obcí. V uvedený deň sa od 8.00 ráno v kú. obcí Likavka, Lisková, Martinček a Valaská Dubová začala za účasti 149 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí a priateľov čistej prírody očista nášho revíru od neželaného odpadu. Extravilány uvedených obcí boli zbavené ťarchy enviromentálnych záťaží v množstve cca 2650 kg.

zber odpadu sivy kamen 8Do akcie ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA sme sa ako poľovnícke združenie zapojili prvý krát. Na podnet nášho PZ Sivý Kameň sme oslovili aj obec Lehota pod Vtáčnikom o spoluprácu. Akcia sa konala 15.4.2023 so začiatkom o 9:00 hod. Aj vďaka spolupráci s obcou Lehota pod Vtáčnikom bola akcia veľmi vydarená. Na akcii sa zúčastnilo 34 členov +kandidáti PZ s rodinnými príslušníkmi. Našli sa aj dobrovoľníci, ktorí podporujú tak ako PZ tak aj obec Lehota pod Vtáčnikom a čistotu nášho chotára. O akcii sa členovia dozvedeli pomocou elektronickej knihy NIOBA a plagát bol na výveske v obci Lehota pod Vtáčnikom, samozrejme nechýbal Facebook.

zber odpadu ondava 1 zmensenaPoľovnícke združenie ONDAVA so sidl. v Mikulášovej v spolupráci s obcou Smilno a dobrovoľnými hasičmi sa tento rok dňa 22.04.2023 (sobota) zapojili do projektu, ktorý vyhlásila SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA a TELEVÍZNA RELÁCIA HALALI pod názvom Čistý revír = čistá príroda zameraný na čistenie revíru, extravilánu obce.

Na základe pokynov starostu obce Vladimíra Barana, predsedu PZ Rastislava Rondzika a vedúceho prac.skupiny Jána Štefančika st. boli účastníci akcie rozdelení do 3. pracovných skupín, boli im určené miesta zberu odpadu, rozdané plastové vrecia a ochranné rukavice. Okrem miest popri miestnych komunikáciách sa zber upriamil hlavne na poľovný revír. Akcie sa  zúčastnilo 28 dobrovoľníkov  a vyzbieralo sa celkovo okolo 600 kg komunálneho odpadu, ktorý sa umiestnil do kontajnera v obci Smilno.

zber odpadu chyzerovce 4 zmensenaDňa 22.4.2023 o 9:00 zorganizovalo PZ Chyzerovce so sídlom v Zlatých Moravciach v spolupráci s OZ Chyzerovce a Mestom Zlaté Moravce zber odpadu v poľovnom revíri v rámci akcie Čistý revír - čistá príroda. Pravdepodobne kvôli tomu, že išlo o prvú neupršanú sobotu za dlhší čas, a napriek propagácií cez miestne občianske združenia, miestny rozhlas a vývesky, sa akcie zúčastnilo len šesť náruživých poľovníkov, ktorí vyčistili časti Hôrky a Lazy pod vinicami od Hostianskeho potoka po Pelúsok. V rámci akcie sme nazbierali cca 250 kg odpadu všetkého druhu a odmenou nám okrem pečeného diviaka bola aj radosť z dobre vykonanej práce.

zber odpadu kosihovce 8 zmensenaAkciu „čistý revír = čistá príroda" organizovalo SPZ Poľovnícke združenie Kamenný Vrch , ktoré je užívateľom poľovného revíru,,,Kosihovce" v spolupráci s Obcou Kosihovce a Obcou Sel'any. Akcia sa konala vo dvoch katastrálnych územiach k.ú. Kosihovce a k.ú Sel'any dňa 22.4.2023. Verejnosť sa o akcii dozvedela z plagátov vyvesených na úradných tabuliach obcí Kosihovce a Sel'any, na utobusových zástavkách a tiež bolo konanie akcie vyhlásené starostami obcí Kosihovce a Sel'any v obecných rozhlasoch a zverejnené aj na obecných stránkach dotknutých obcí.. Na akcii,,čistý revír = čistá príroda" sa zúčastnilo 48 osôb a to z členskej základne SPZ PZ Kamenný Vrch a ich rodinný príslušníci a obyvatelia obcí Kosihovce a Sel'any.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.