Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

drina 5 zmensenaV sobotu 20. 4. 2024 pri príležitosti Dňa Zeme sme sa opäť stretli poľovníci, žiaci, rodičia, turisti, dobrovoľníci -  PZ Drina Juskova Voľa, občianske združenie Malá Drina v zastúpení p. Čandíkom, v spolupráci s riaditeľkou MŠ Juskova Voľa Mgr. Telepúnovou, OPK Vranov nad Topľou p. Kulanovou, 200 ton z lesa von Ing. Vaterkom a  poslancom obce Juskova Voľa p. Tkáčom  a pustili sme sa do upratovania lesa pod Slanskými vrchmi v okolí našej obce. O skvelú logistiku sa postaral vedúci pracovnej skupiny PZ Drina Juskova Voľa Ján Čandík, ako o rozdelenie do skupín a organizáciu do 5 lokalít. Zabezpečenie áut s prívesnými vozíkmi a s nákladným priestorom, umožnilo vypátrať a pozvážať odpad aj z odľahlých kútov.  Kalkulačka, cestovný kufor, linoleum, obklad, vaňa, jednorazové plienky, sklo, plasty, pneumatiky rôznych veľkostí, spolu neuveriteľných 200 vriec odpadu +  kopa spomínaných pneumatík = 5450kg odpadu, to všetko niekto nutne potreboval odniesť do lesa. O odvoz celého odpadu z obce sa postarala spoločnosť Marius Pedersen z Vranova nad Topľou. Veľkú radosť mali deti z nájdeného jelenie parožia.

belusa 1 zmensenaPZ BREKOV VISOLAJE-BELUŠA v spolupráci s obcou Visolaje, usporiadalo dňa 21.4.2024 akciu Čistý revír-čistá príroda. Pridali sa k nám aj členovia DHZ Visolaje. Od zberu odpadu nás neodradilo ani sychravé počasie. Podarilo sa vyzbierať viac ako 2,5 tony rôzneho odpadu. Likvidáciu odpadu zabezpečil starosta obce Visolaje, v ktorej katastri sa zber uskutočnil. Po práci si všetci pochutili na vynikajúcom divinovom guláši od nášho majstra kuchára.

Pavol Bakoš

belusa_1_zmensena.jpgbelusa_2_zmensena.jpgbelusa_3_zmensena.jpgbelusa_4_zmensena.jpgbelusa_5.jpg

habrovec 2 zmensenaDňa 13.4.2024 naše Poľovné združenie Habrovec Zvolen Môťová v spolupráci s záhradkárskymi osadami a Slovenským rybárskym zväzom usporiadalo akciu Čistý revír = čistá príroda. Podarilo sa nám vyzbierať  odpad o váhe cca 800kg, za čo patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným.

lapas 15 zmensenaV sobotu 6. apríla sa poľovníci a dobrovoľníci z obce Malý a Veľký Lapáš stretli na poľovníckej chate vo viniciach, aby spojili svoje sily proti nelegálnym skládkam. „Lovu“ na odpadky sa zúčastnilo rekordných 48 občanov. Z toho takmer polovicu tvorila mladá, uvedomelá generácia, ktorej nie je jedno, v akom stave je naše životné prostredie. Deti počas tohto dňa boli príkladom pre väčšinu obyvateľov našich obcí a usilovne zbierali všetok odpad. Ich usilovná práca, bola odmenená nie len dobrým pocitom, ale aj chutným, divinovým gulášom.

cierny vrch 3Poľovnícky spolok Čierny vrch Nitrianske Rudno, s podporou OÚ Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota a Liešťany, sa zapojil dňa 11. 5. 2024 do VI. ročníka projektu Čistý revír = Čistá príroda 2024. Celkovo sa zúčastnilo 25 členov poľovníckeho spolku s 15-timi rodinnými príslušníkmi. V priebehu dňa sa nám v katastroch obcí Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota a Liešťany, podarilo vyzbierať 1000 kg odpadu. Akciu sme zakončili spoločným posedením, s občerstvením, v areáli futbalového ihriska v Rudnianskej Lehote. Všetkým účastníkom chceme úprimne poďakovať.

chrast 1 zmensenaAj tento rok sa dňa 13.04.2024 Poľovnícke združenie CHRASŤ v spolupráci s obcami Horná Ves a Radobica zapojilo po druhýkrát do projektu s názvom „Čistý revír = čistá príroda“. Akcie sa zúčastnili členovia PZ CHRASŤ, občania obce Horná Ves a Radobica a v neposlednom rade aj deti z miestnej materskej i základnej školy. Tento rok sme akciu rozšírili aj o obec Radobica a preto sa počet všetkých účastníkov vyšplhal až na takmer 100 osôb. Počasie nám prialo a preto sa nám spoločnými silami podarilo z prírody okolia obcí Horná Ves a Radobica vyzbierať približne 7 ton odpadu. Bolo vidieť, že odpadu je pomenej ako minulý rok, i napriek tomu, že sme čistili katastre 2 obcí. Po akcií na nás čakal výborný poľovnícky guláš, pre deti opekačka, koláčiky, čapované pivko a kofola. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu, obciam Horná Ves a Radobica za spoluorganizáciu a tešíme sa o rok znovu.

diakovce 2 zmensenaDňa 9.3.2024 sa PZ Čierny bažant Diakovce ako každoročne zapojilo do akcie ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA. Na akcii sa zúčastnili členovia PZ a obyvatelia obce. Vyzbierali sa 2 tony komunálneho odpadu, 1 tona stavebného odpadu a pneumatiky. Ďakujeme obci Diakovce za zabezpečenie kontajnerov  na odpad. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa znížilo množstvo nelegálne vyvezeného odpadu v katastri našej obce. Touto cestou chceme poďakovať verejnosti, že s komunálnym odpadom nakladá zodpovedne a nevynáša ho do prírody.

dolne saliby 6V rámci akcie „,ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA“, usporiadanej Poľovníckym združenim Nimród Dolné Saliby, sa dňa 6. apríla 2024 uskutočnil zber smeti v chotári obce. Polovníci, Dobrovoľ'ní Hasiči a dobrovoľ'níci opäť poukázali, že na prírode záleží. Do tejto dobročinnej práce sa zapojilo asi 50 dobrovoľníkov. Takto sa podarilo pozbierat' niekoľko vriec odpadu, ako vidna aj na obrázkoch Akciu sme ukončili perfektným gulášom. Dakujeme účastníkom za pomoc a zároveň prosíme všetkých, aby využili možnosti, ktoré poskytuje zberný dvor...

bukovina ladce 1V sobotu 4.5.2024 sa členovia PZ Bukovina I. Dežerice zapojili do VI. ročníka projektu Čistý revír = Čistá príroda. Výsledkom ich poctivej práce bolo vyzbieranie 1 530 kg odpadu. Všetkým zúčastneným patrí  ďakujeme a Vám nezodpovední ľudia členovia PZ odkazujú, že naša príroda nie je smetisko. Čo si do lesa donesiete, to si potom z lesa zoberte naspäť.

jaslovske 2 zmensena„Aj keď počasie z rána vyzeralo všelijako len nie dobre, predsa sa nakoniec umúdrilo a „Deň zeme“ sa konal. Zúčastnilo sa ho 124 brigádnikov, ktorým sa chcem touto cestou poďakovať. Okrem zamestnancov to boli členovia Jednoty dôchodcov, dychová hudba Blavanka, poľovníci, rybári, hasiči, športovci, Zelená míľa, poslanci aj občania. Tenisti si upravili kurty pred niekoľkými dňami. Brigády sa zúčastnili aj naši ukrajinskí spoluobčania. Všetci zúčastnení pochválili kuchárske umenie členiek JDS.“ Toľko informácia a poďakovanie starostky obce na webových stránkach. Za poľovníkov len dodáme, že sme zlikvidovali asi 300 kg prevažne plastového a železného odpadu.

stavenec 1 zmensenaDňa 28.4.2024 sa po prvýkrát Poľovnícke združenie Stavenec Vyšný Žipov zapojilo do projektu Čistý revír=Čistá príroda.Naša činnosť bola zameraná na vyčistenie časti revíru-Roveň nachádzajúcej sa v k.ú obce Vyšný Žipov od odpadu. Celkovo sme vyzbierali viac ako 1 tonu rôzneho odpadu. Touto cestou sa chcem taktiež poďakovať všetkým,ktorí pridali ruku k dielu najmä členom PZ Stavenec a občanom obce za zmysluplne strávený čas v prospech našej krásnej prírody a starostovi obce Vyšný Žipov za poskytnutie zberného dvora. 

haj zavar 7Dňa 6.4.2024 naše Poľovné združenie Háj Zavar v spolupráci s obecným úradom usporiadalo akciu Čistý revír = čistá príroda. Zúčastnených nás bolo iba 10 členov a traja dobrovoľníci. Podarilo sa nám vyzbierať 40 vriec odpadu o váhe 700kg, za čo patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným. I keď únava bola citeľná, každý z nás odchádzal s pocitom užitočne stráveného času.

po durmutz 2 zmensenaDňa 27.04.2024 sme skoordinovali s miestnou samosprávou a a po skupinkách s malým nákladným autom a s prívesnými vozíkmi rozišli na miesta o ktorých sme vedeli že sa objavili nové skládky. Bolo nás z 13 tich členov 10 + 5 detí poľovníkov a jeden kandidát . V Trnovci nad Váhom dlhodobo spolupracujeme v obci s obecnou samosprávou a ostatnými organizáciami. Spolu s rybármi, školou a s občanmi v rámci dňa Zeme sme spojili sily a s akciou čistý revír čistá príroda. Spoločne sme vyzbierali 3 tony odpadu . Veríme že akcia prispeje k uvedomeniu občanov že odpad nepatrí do prírody a ku znižovaniu zaťažovanie prírody a znižovaniu objemu odpadu všeobecne

choc 3 zmensenaDňa 6.4.2024 0 8 00 hod. PZ Likava -Choč organizovalo podujatie „Čistý revír čistá príroda" a zapojili sa tak do VI. ročníka výzvy SPK a televíznej relácie Halali. Tejto ekologickej akcii predchádzala pozvánka na účasť na soc. Sieťach,plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch dotknutých obcí. V uvedený deň sa od 8.00 hod. ráno v k.u. obcí Likavka, Lisková, Martinček a Valaská Dubová začala za účasti 102 dobrovoľníkov z radov poľovníkov a priateľov čistej prírody očista nášho poľovného revíru od neželaného odpadu. Extravilány uvedených obcí boli zbavené ťarchy environmentálnych záťaží v objeme 2100 kg. Vyzbieraný odpad bol sústredený na zberných dvoroch Ocú. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za účasť pri náprave chýb nezodpovedného správania spoluobčanov.

zarnov 6Dňa 27. apríla 2024 sa v obci Oslany (poľovnícky revír Žarnov) konala akcia Čistý revír = čistá príroda. Spoluorganizátormi akcie bola Obec Oslany a UPS Oslany. Propagácia podujatia bola zabezpečená plagátmi, miestnym rozhlasom a na sociálnych sieťach. Akcie sa zúčastnili členovia PZ Žarnov, UPS Oslany, zástupcovia obce, spol. organizácií, dobrovoľníci a deti z miestnej ZŠ; spolu cca 55 účastníkov. S pomocou ťažkej techniky poskytnutej PORS s.r.o. Oslany a Ing. D. Vlčákom bolo z revíru odstránených 9 traktorových vlečiek, niekoľko big-bagov a desiatky vriec odpadu. Celkovo sa vyzbieralo cca 13 ton odpadu. Odpad bol uložený na viacerých miestach a bude odvezený na skládku KO. Po skončení akcie sa účastníci stretli na spoločnom posedení pri guláši a pive na nádvorí OcÚ Oslany. Aj týmto spôsobom sa poľovníctvo dostáva do povedomia ľudí ako prospešná a užitočná činnosť pre celú
spoločnosť.

raslavice 3 zmensenaDňa 20.4.2024 zorganizovala PO Chalaš Raslavice v spolupráci s obcou Raslavice III. ročník akcie s názvom "čistý revír = čistá príroda". Akcie sa zúčastnilo 6 členov poľovníckej organizácie, DHZ Raslavice a obyvatelia obce Raslavice. Počas akcie sa podarilo členom PO vyzbierať cca 1500 kg odpadu.

vychylovka 3Poľovnícke združenie Starý Diel - Vychylovka, zorganizovalo akciu „čistá príroda = čistý revír“, ktorá sa konala 27. apríla 2024 od 15:00.Celovo sa akcie zúčastnilo 15 členov a kandidátov Poľovníckeho združenia Starý Diel Vychylovka a ich rodinný príslušníci a priatelia.Spoločne sme vyčistili najviac odpadmi zaťaženú časť revíru Starý Diel - Vychylovka. Jednalo sa o 4,6 km dlhý úsek okolo cesty číslo 520 medzi obcami Nová Bystrica a Oravská Lesná a priľahlé parkoviská.Okrem 125 vriec odpadu, ktoré boli naplnené fľašami, plechovkami a obalmi sme pozbierali aj staré pneumatiky, časti automobilov, stavebný odpad... a celkovo sme z revíru odstránili 6,5 t odpadu.

berek 4Hlavným organizátorom podujatia „DEŇ ZEME“ bola obec Kechnec zastúpená starostom p. Ing. Tomášom Konkolyom, PhD., v spolupráci s miestnou poľovníckou organizáciou Berek. Obec Kechnec zabezpečila marketing, technické vybavenie a pohostenie na konci akcie pre každého účastníka guláš a kofolu zdarma. Poľovníci koordinovali, zvážali odpad na určené miesta a sprevádzali jednotlivé pracovné skupiny. Podujatie „DEŇ ZEME“ sa konalo dňa 27.4.2024 a podporili ju aj okolité obce ako Milhosť a Seňa zabezpečením velkokapacitných kontajnerov. Taktiež podujatie podporili Slovenský rybársky zväz MSO Košice a dostali sme podporu aj od spoločností z miestného priemyselného parku v Kechneci. Zúčastnilo sa viac než 100 ľudí prišli milovníci prírody, deti, dôchodcovia, rybári, poľovníci, ktorí chceli prispieť dobrovoľným prístupom.

klak 2 zmensenaV rámci akcie "Čistý revír 2024" sa dňa 27.4.2024 členovia a priatelia PO Kľak so sídlom v Podhradí v počte 5 osôb zúčastnili zbierania odpadkov v časti revíru  Kľak Podhradie v k.ú. Turčianska Štiavnička, ktorá je "vhodnou" (dobrá dostupnosť autom) lokalitou na opakovaný vznik nelegálnych skládok odpadu. Vyzbieralo sa cca 200kg odpadu, ktorý sa previezol na zberný dvor v Turčianskej Štiavničke. Akciu organizoval J. Očka ml.

poniky 2Členovia PZ Bukovina Poniky spolu so žiakmi ZŠ Poniky sa zapojili do výzvy čistý revír = čistá príroda a vyzbierali viac než 20 vriec drobného odpadu a iný nadrozmerný odpad z vodného toku Vladárka. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

crcp kluknava 8 zmensenaDňa 06.04.2024 sa Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava opäť zapojila do akcie Čistý revír = čistá príroda. V spolupráci s Urbárskou spoločnosťou Kluknava sa brigády zúčastnilo 29 členov poľovníckej spoločnosti a priateľov poľovníctva. Z okolia štátnej cesty Margecany – Krompachy a ďalších častí revíru bolo vyzbieraných 1600 kg odpadu, ktorý bol následne odvezený na zberný dvor v obci Kluknava.

dubravy dub 4 zmensenaDňa 13.4.2024 naše Poľovnícke združenie Dúbrava-Dub Nováčany v spolupráci s obcami Nováčany a Hodkovce usporiadali akciu Čistý revír- čistá príroda. Na čistení okolia obcí sa zúčastnili miestni poľovníci, občania spomenutých obcí a pomohli aj nováčanskí hasiči.  Veľmi nás potešila účasť mladých chlapcov, ktorým pobyt v prírode, posedenie a občerstvenie na poľovníckej chate sa veľmi páčilo. Samozrejme po dobre vykonanej práci čakal na účastníkov v oboch obciach chutný divinový guláš. Poďakovanie patrí starostom obcí za materiálnu pomoc a spropagovanie akcie v obecnom rozhlase a všetkým, ktorí z prírody odstránili 2 veľkokapacitné kontajnery odpadkov. 

panovce 3Dňa 27.4.2024 sa v ranných hodinách pred obecným úradom v obci Paňovce zišli poľovníci, občania obce, deti základnej školy, ako aj starostka obce. Keďže už tradične reagujeme na výzvu Čistý revír-čistá príroda, aj v tomto roku sme si vytipovali časť prírody, kde nás čakala hromada odpadu. Na akcii sa stretlo spolu 38 osôb. Po presune na dané miesto sme sa pustili do práce, výsledkom ktorého bolo vyzbieranie 520 kg ( vážené v zbernom dvore), miešaného komunálneho odpadu. Najskôr smútok, koľko smetia je v našej prírode a potom radosť, že sme náš revír zbavili tejto záťaže. Po skončení každý účastník dostal občerstvenie a malý praktický darček ako poďakovanie za odvedenú prácu.

cicva 3 zmensenaV polovici apríla 2024 sa naše poľovnícke združenie Čičva aktívne zapojilo do projektu „čistý revír = čistá príroda". Podujatie sme v tomto roku rozdelili na dva dni. V rámci poľovníckej osvety a edukačnej činnosti sme v piatok 12. apríla k „spolupráci" oslovili miestnu školskú družinu ZŠ Sedliská. (Vychádzky do revíru sa zúčastnilo asi 20 detí). Náš hospodár a starší členovia svojim prístupom a prostredníctvom pútavej prednášky o tom, že odpadky do prírody nepatria, zaujali deti natoľko, že akcia mala medzi nimi veľmi pozitívnu odozvu. Samotný zber sa konal v nedeľu 14. apríla, kedy sa nám za účasti vyše 30 členov, kandidátov a rodinných príslušníkov podarilo vyzbierať skoro 2 tony odpadu. Odmenou za dobre odvedenú prácu bol chutný poľovnícky guľáš. Fotodokumentáciu prikladáme v prílohách žiadosti.

sokoli kamen 3Po zraze v areáli chaty pod hájom, ktorá patrí nášmu PZ sme sa rozdelili do skupiniek a vyzbierali sme odpad po celej dĺžke nášho revíru. Aj keď akciu poriadne každoročne aj tak sa našlo dosť odpadu. Po skončení akcie sa občerstvili a s dobrým pocitom, že sme niečo spravili, pre našu prírodu sme sa rozišli. Akciu poriadalo PZ Sokolí Kameň Chocholná - Velčice, zúčastnilo sa 28 účastníkov a vyzbieralo sa 2 tony odpadu.

mrazovce 2 zmensenaPoľovnícke združenie Dubinka Mrázovce v spolupráci s obcami Turany nad Ondavou, Miňovce, Mrázovce, Tokajík a Vyšný Hrabovec usporiadalo dňa 13.4.2024 akciu Čistý revír - čistá príroda, ktorej cieľom bol zber odpadu v extraviláne a intraviláne obcí, na príjazdových, poľných cestách a v doline. Celkovo sa na tejto akcii zúčastnilo 75 ľudí. Členovia PZ Dubinka, obyvatelia spomínaných obci, učitelia a žiaci Cirkevnej základnej školy Sv. Petra a Pavla v Stropkove, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, a OZ Spart-a Stropkov. Zároveň sa chceme poďakovať starostom z obcí Turany nad Ondavou, Miňovce a Mrázovce, ktorí materiálne podporili túto super akciu.

brdo 2V sobotu 20. apríla 2024 poľovnícke združenie PZ Brdo I. Ostrá Lúka v spolupráci s obecným úradom v Ostrej Lúke zorganizovalo zber odpadu v rámci podujatia ČISTÝ REVÍR= ČISTÁ PRÍRODA. Vydarenej akcie sa zúčastnilo viac než 30 osôb a dokopy sa účastníkom podarilo vyzbierať cez 2500 kg odpadu. Odbremenili sme tak prírodu o celkom ťažké bremeno. Aj touto cestou ďakujeme pánovi starostovi za súčinnosť a pomocnú ruku a všetkým zúčastneným za ich ochotu a čas strávený pri dobrej veci.

Lesu a lovu zdar!

ostredok 5 zmensenaPoľovnícke združenie Ostredok v dňoch 13.-14.04.2024 zorganizovalo s podporou obcí Strečno a Stráňavy už 6-ty ročník akcie “Čistý revír – čistá príroda”. Tentokrát sme snažili zapojiť najmä návštvníkov revíru pohybujúcich sa po dvoch hlavných dolinách v našej pôsobnosti. Zberu a zvozu odpadu sa zúčastnilo 18 osôb, členov PZ, kandidát na členstvo aj poľovník v príprave, ktorý ú nás vykonáva ročnú prax. Dokopy sme vyzbierali cca 2,5 t odpadu. Chcem poďakovať starostovi obce Strečno, ktorý zabezpečil bezplatné uloženie a likvidáciu vyzbieraného odpadu.

topla 1 zmensenaDňa 6.4.2024 Poľovnícke združenie Topľa Bystré – pracovný úsek Čierne v spolupráci s OcÚ Čierne nad Topľou zorganizovalo 1. ročník podujatia Čistý revír = Čistá príroda. Spoločne sme vyčistili časti revíru v k.ú. Čierne miestneho názvu Paseky – Krava debra, Nad potokom, Popova debra a Žipovský most.  Je smutným obrazom spoločnosti, že aj v 21. storočí si mnoho ľudí prírodu neváži a je pre nich len miestom, kde sa poľahky môžu zbaviť svojho odpadu. 

zber smetí16.4.2024 sme na území LS Jablonové vykonali zber odpadu v lese, v počte 4 ľudia vyzbierali sme 250 kg odpadu. 

plavecke podhradaie 7 zmensenaTradičná jarná brigáda, ktorú organizovalo PS Pod hradom Plavecké Podhradie na vyzbieranie odpadu v reviry Plavecké Podhradie, k.ú.Plavecké Podhradie sa uskutočnila 02.03.2024 v spolupráci s obecným úradom Plavecké Podhradie dodalo traktor-nakladač ,vlečku a odobrali pozberaný odpad /Tohto podujatia sa zúčastnilo 45 osôb, ktori spolu vyzberali 20t netriedeného odpadu. Uvedená brigáda bola propagovaná formou plagátu a miestného rozhlasu a správa bola zaslaná aj na OPK Malacky.

radvan 3 zmensenaČlenovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 9. marca 2024 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali v dopoludňajších hodinách, kedy sa vyčistili vopred vytypované lokality v PR. Prečesávali aj brehový porast pri Dunaji a okolie hraničného priechodu Radvaň nad Dunajom – Neszmély. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ terénnymi autami. Zozbieraný odpad – približne 800 kg odpadu, z čoho bolo vyseparované sklo o hmotnosti 200 kg – bol odvezený ku kontajneru, ktorý zabezpečil Obec Radvaň nad Dunajom. Na akcii sa zúčastnilo okrem členov PZ aj členovia DHZ Radvaň nad Dunajom a amatérskeho divadelného krúžku Magok, celkovo 25 osôb. 

vapec poruba 5 zmensenaDňa 20.4. sa PZ Borokové Vápeč - Poruba-Ilava,KST Vápeč Horná Poruba,obec Horná Poruba a mesto Ilava zúčastnili v počte 38 dobrovoľníkov na akcii ČISTÝ REVÍR=ČISTÁ PRÍRODA.V revíri sa nám podarilo vyzbierať približne tonu odpadu. Veľká vďaka patrí tímto milovníkom prírody, ktorí sa zúčastnili akcie a pridali ruku k dielu aj napriek nepriaznivému počasiu.Na záver akcie sme si dali výbornej kapustnice, ktorá nás dobre zasýtila a zahriala.

cuntava 3 zmensenaTohto roku sme sa opäť zapojili do akcie Čistý revír = Čistá príroda, z čoho sa veľmi teším. Akcia sa konala 13.4.2024 v revíri PZ Čuntava a jeho okolí v spolupráci s ML Dobšiná. Starostlivosť o náš revír určite zahŕňa aj zber odpadu a preto ďakujem všetkým účastníkom za príjemné a užitočne strávené dopoludnie v prírode, že venovali svoj čas a úsilie tejto skvelej akcii. Potešila nás aj účasť nečlenov poľovníckej verejnosti a to členov ZŤP a takisto detí, za čo im patrí veľká vďaka. Akcie sa zúčastnilo asi 60 ľudí a spoločnými silami sa nám podarilo z prírody vyzbierať asi 3 tony odpadu.
Ďakujem za krásnu akciu a prevolávam LESU ZDAR! 

unatin 4 zmensenaPZ Dolina Uňatín zorganizovalo na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory akciu Čistý revír = čistá príroda a to v spolupráci s obecným úradom Uňatín. Poľovníci chceli aj takto ukázať, že poľovníci nie sú len tí, ktorí lovia ale starajú sa aj o životné prostredie. PZ zorganizovalo už 19. ročník tohto podujatia.

stupava mast 1 zmensenaAkcia Čistý revír = čistá príroda v poľovníckom revíri Stupava-Mást sa uskutočnil 6. apríla 2024 od 8:00. Propagácia podujatia bola zabezpečená plagátmi, mestským rozhlasom a propagovaná bola aj na webstránke mesta Stupava a Facebookovej stránke mesta. Akcie sa zúčastnilo 34 členov PZ Stupava-Mást, 17 nadšencov a priateľov prírody, 11 detí, Spolu 62 účastníkov. Bolo použitých 6 ks prívesných vozíkov + 1ks Multicar. Celkovo sa vyzbieralo počas akcie 4,52T odpadu. Po skončení akcie sa úcastníci stretli na spoločnom posedení pri guláši.

lomec salgovce 1 zmensenaSpoločnej akcie Čistý revír = Čistá príroda sa zúčastnili takmer všetci členovia a čakatelia, teda 40 ľudí a 1 dieťa. V sobotu dňa 16.3.2024 sme prešli všetky cestné komunikácie pri obciach Šalgovce, Orešany, Bzince, Ardanovce a Svrbice, ako aj všetky prístupové cesty a miesta, na ktorých sme mali vedomosť o odpade. Odpad sme zvážali na vozíkoch za autami k poľovníckej chate, kde sme mali 7 kubíkový kontajner, ktorý zabezpečil náš člen na svoje náklady. Kontajner sme ako každý rok naplnili, hoci sme mali na začiatku akcie pocit, že odpadu v revíru je oproti predchádzajúcim rokov oveľa menej. Ubudli plastové fľašky, plechovky a sklenené fľaše. Zálohovanie určite dáva zmysel. Vyzbierali sme cca. 3 tony odpadu. 

zlab drietoma 1 zmensenaPZ Žľab – Drietoma sa aj v tomto roku zapojilo do akcie „Čistý revír =  čistá príroda“.   Ráno sa nás na chate zišlo cca 40 a po rozdelení na pracovné skupiny sme sa vybrali do lesa. To čo sa podarilo vyzbierať tento rok bolo neskutočné. Od pneumatík, plastov, cez kosačku, detskú auto sedačku, telefón, sprchu až po topánky, plastové hračky, televízor, kachle,  rozobraté auto aj s ŠPZ a mnohé iné „poklady. Pripravený kontajner sa zapĺňal a my sme zasa otvárali oči keď sa do neho ani všetko nezmestilo. Spoločnými silami sa vyzbieralo cca 2,5 tony odpadu. 

pz badin 3 zmensenaAkcia čistý revír = čistá príroda bola v našom poľovnom združení Badín v poradí tretím ročníkom so zameraním sa na zber odpadu v našom poľovnom revíri. Akcie sa rok čo rok zúčastňuje väčšie a väčšie množstvo ľudí a tešíme sa popularite a pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti. Dôkazom toho je aj viac ako 50 ľudí prítomných pri zbere konanom 13.4.2024 v katastri obce Badín. Akcia prebieha v dopoludňajších hodinách s orientáciou na lokality, kde vieme že ja vyššia fluktuácia ľudí, turistov prípadne iných návštevníkov prírody. Napriek úspešným predošlým ročníkom musím so zármutkom konštatovať, že prítomnosť odpadu v prírode je stále vo vysokom objeme a akcia bude mať potenciál aj v budúcnosti. Svedčí o tom aj objem odpadu, ktorý bol v predpokladanej hmotnosti cca 1800kg.

omsenie 5 zmensenaPripravená akcia sa vydarila, nakoľko nám prialo pekné počasie. Vzhľadom na dobrú informovanosť letákom a vyhlásením obecným rozhlasom bola účasť dosť vysoká počtom asi 50 ľudí. Vyzbieraných bolo 2 veľké kontajnery odpadu.

3Dňa 23.3.2024 v čase od 08:00 hod usporiadalo tunajšie pol'ovnícke združenie PZ Horka Rohožnik akciu s názvom Čistý revír čistá príroda zameranú na zber komunálneho odpadu v okolí obce Rohožník. Na uvedenej akcii za zúčastnilo 23 členov a čakatelov PZ Hôrka Rohožník a taktiež aj niekoľko rodinných príslušníkov. V uvedený deň sa nám podarilo vyzbierať v okolitej prírode obce Rohožník 5 prívesných vozíkov plných odpadu a jednu traktorovú vlečku. Odpad bol v odhadovanom množstve 1 - 1,5 tony. Odpad bol odovzdaný na zbernom dvore v obci Rohožník so súhlasom starostu obce.

aleksince 4Ako každý rok od začiatku výzvy „Čistýrevír a čistá príroda „tak aj v tomto roku sme sa podujali spoločne s obcou Alekšince, ZŠ v Alekšinciach a ostatnými miestnymi organizáciami ako dôchodcovia a hasiči a iné opäť vyčistiť naše okolie obce a revír. V sobotu dňa 13.4. sme sa stretli opäť v hojnom počte na chate miestneho PZ. Po základných  inštrukciách sme sa rozdelili do skupín a rozbehli do intravilánu a hlavne extravilánu obce. Po necelých 4 hodinách sme dokázali naplniť komplet 24Q kontajner + ostatný odpad na zbernom dvore v objeme min. 5 t. Vzhľadom k tomu, že nám výnimočne prialo počasie sme všetci túto spoločnú akciu ukončili spoločným posedením pri dobrom poľovníckom guľáši, ktorí tradične pripravili naši členovia pre všetkých účastníkov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za ochotu a čas ale najme obci za materiálno – technické zabezpečenie na čele s pánom starostom Ing. Bóžikom.

pz novesady 1Poľovnícke združenie Nové Sady zorganizovalo dňa 6.4.2024 v spolupráci s obecnými úradmi, poľnohospodárskym družstvom Devio Nové Sady a občianskym združením Upracme Slovensko tradičný zber odpadu. Zber bol realizovaný v poľovnom revíri a súčasne aj v intraviláne obcí Nové Sady. Sila, Čab a Malé Zálužie. Oboznámenie občanov o zbere odpadu bolo realizované formou vyhlásenia v miestnom rozhlase a vyobrazené na plagátoch na viacerých miestach v obciach.

gemerska horka 9 zmensenaAkcia bola organizovaná 13.4.2024 o 8,00 v katastri Gemerská Hôrka. na akcii sa zúčastnilo 19 dobrovoľníkov. pozbieralo sa cca 1000kg odpadu rôzneho druhu (sklo, plast, kov, guma). Plagát bol vyvesený od 9.4.2024 na informačnej tabuli v obci v Gemerskej Hôrke.

maly cetin 8 zmensenaPZ Lúky Malý Cetín organizovalo čistenie revíru v katastri obce Malý Cetín s členmi PZ a obyvateľmi obce. Dňa 02.04.2024 sa po druhý krát v obci Malý Cetín konala akcia s názvom čistý revír = čistá príroda. O možnosti zapojiť sa do šiesteho ročníka čistý revír = čistá príroda, sme sa dozvedeli cez informačný mail. Obyvatelia obce sa o tomto projekte s termínom konania dozvedeli cez plagát umiestnený na informačnej tabuly vobci pri obecnom úrade a na autobusových zastávkach. Napriek daždivému a veternému počasiu sa 10. zúčastneným podarilo vyzbierať 350 kg odpadu rôzneho druhu, napríklad plastové a sklenené fl'aše, pneumatiky, stavebné materiály. Za také malé množstvo vyzbieraného odpadu sme vďační zodpovednejším prístupom ľudí, ktorým patrí veľké poďakovanie.

bazant holic 1Pod záštitou "čistý revír - čistá priroda" zorganizovala poľovná (PS Bazant Holíč) i nepoľovná verejnosť akciu v extraviláne mesta Holíč. Termín: dňa 13. 04. 2024, vyzbierali 1,5 tóny odpadu. 

ML ban.stiavnica 48.4.2024 2024 sa naša spoločnosť v spolupráci s SOŠL v Banskej Štiavnici znovu zapojili do akcie ,,Čistý revír = Čistá príroda ,,.Vyzbierali sme takmer tonu komunálneho odpadu, v PR Banky a PZ Tanád. Nežiadame finančný príspevok, preto sme nevyplnili požadovaný formulár. Akcie sa zúčastnilo 30 študentov SOŠL a zamestnancov ML Banská Štiavnica.

ps hochstetnan 7PS Hochštetňan zorganizovalo akciu Čistý revír = čistá príroda dňa 13.4.2024. Zúčastnených osôb vrátane detí, 56. Vyzbierali sme 3x traktorová vlečka, 8x prívesné vozíky, pickap valník, a iné o celkovej hmotnosti cca 14 000 kg.

Zamerali sme sa aj na priľahlé vodné plochy.

pz borina 7 zmensenaDňa 23.3.2024 vykonali členovia našeho PZ Borina Dvorníky  - Bojničky každoročnú brigádu zameranú na zber odpadu z voľnej prírody. Členovia, ktorí sa danej brigády nemohli zúčastniť, vykonali čistenie prírody a revíru individuálne. V spolupráci s obecnými úradmi obcí Dvorníky a Bojničky a s RaOS Bojničky sa nám podarilo vyzbierať dva veľkokapacitné kontajnery a niekoľko prívesných vozíkov najrôznejšieho odpadu. Pozitívne je, že značne ubudlo plastových fliaš, negatívne že napriek zriadeným zberným dvorom sa každý rok nájde niekoľko čiernych skládok po nezodpovedných občanoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

celovce 1Dňa 13.4.2024 PS Pustý hrad Čelovce zorganizovala Čistý revír = čistá príroda 2024. Zúčastnilo sa 36 ľudí a spoločne sme vyzbierali  5 ton odpadu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a venovali svoj čas. Ďakujeme aj Obecnému úradu Čelovce za poskytnutie techniky. Akciu sme ukončili výborným   poľovníckym gulášom. 

Podkategórie

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.