Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Predseda disciplinárnej komisie SPK

JUDr. Michal Truban
Členovia disciplinárnej komisie SPK

Mgr. Viliam Hoferica

JUDr. Ján Ikrény

JUDr. Václav Pupák

JUDr. Daniel Janšo

JUDr. Martin Ľupták, PhD.

Mgr. Peter Kmec