Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Zvolen

Tomášikova 1

960 01 Zvolen

Stránkové dni
Pondelok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30