Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SKVZ pri SPK logo

Slovenskí vábiči jeleňov majú veľmi dobré meno a sú najúspešnejší v rámci Európy. Slovensko je najúspešnejšou krajinou v počte získaných medailí v doterajších 19 ročníkov ME vo vábení jeleňov, kde získalo 18 medailí! Medzi najúspešnejších našich vábičov jeleňov, ktorí nás preslávili v zahraničí paria, Vladimír Kaderka, Robert Štancel, Karol Stodolica, Jaroslav Dedič, Peter Plánovský st., či aktuálny majster Európy Jaroslav Mlynárik. Slovensko je zakladateľskou krajinou organizovania ME vo vábení jeleňov a organizovali sme ME vo vábení jeleňov v roku 2001 a 2007 vo Svätom Antone.

Od roku 1991 založenia Dní Sv. Huberta vo Svätom Antone sme aktívni šíritelia dobrého mena Slovenského poľovníctva prostredníctvom umenia vábenia zveri, zapĺňame parky a nádvoria. O hlasy zveri  a prejav tohto umenia je veľký záujem medzi širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou a samozrejme medzi deťmi. História však siaha ešte do 70tich rokov. Ladislav Penciak 10 násobný majster Českoslovenka vo vábení jeleňov je nepochybne nestorom Slovenského vábenia jeleňov, ale aj Štefan Jerguš veľký propagátorvábenia jelenej zveri,jednotlivé slohy hlasu jeleňov predviedol na vábci hudobnému skladateľovi Jozefovi Zelinkovi, ktorý ich hudobne zapísal.Vďaka týmto velikánom sme sa dostali na súčasnú úroveň súťažného vábenia a stali sa najúspešnejšou krajinou v Európe.

ksp logo

Klub slovenských poľovníčok

  • Poľovnícka organizácia – člen Slovenskej poľovníckej komory – celoslovenská pôsobnosť
  • podpora žien poľovníčok v poľovníckych aktivitách a podpora mladých poľovníčok
  • udržiavanie poľovníckej kultúry, etiky a tradícií
  • ochrana prírody a životného prostredia
  • vzdelávanie, práca s deťmi a mládežou
  • propagácia zdravého stravovania, divina ako spôsob zdravej výživy a stravovacie zvyklosti, poľovnícke kulinárstvo
  • poľovnícka móda
  • organizovaná poľovnícka organizácia v rámci Slovenskej poľovníckej komory v úzkej spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom
  • vzdelávanie a spolupráca s médiami

ksk spkStanovy Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore

§ 1

Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej SKS pri SPK) je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje:

a) členov slovenskej poľovníckej komory, ktorí sa venujú sokoliarstvu, držia, cvičia a poľujú s pernatými dravcami a sovami, pokiaľ úspešne vykonali sokoliarsku skúšku,

b) záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v klube,

c ) mimoriadnych členov klubu,

d) čestných členov klubu.

Podkategórie

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD