Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PONUKA POVINNEJ A ODPORUČENEJ LITERATÚRY PRE UCHÁDZAČOV O POĽOVNÝ  LÍSTOK

Vašu objednávku môžete uskutočniť prostredníctvom:

  • Emailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Telefonicky: 02/ 57 20 33 17

ucebnice uchadzaci vydanie2020Sada učebníc autorov Juraj Ciberej a kol., vydaná v roku 2020 vydavateľstvom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je určená pre uchádzačov o poľovný lístok. V jednotlivých témach prináša komplexný, ucelený a podrobný prehľad jednotlivých tém, ktoré uchádzači preberajú počas kurzov a ich naštudovanie dáva predpoklad úspešného absolvovania záverečnej skúšky.

Sada pozostáva z 2 kníh:

1. kniha v rozsahu 314 strán obsahuje nasledovné skúšobné témy:

    1. Poľovnícka osveta
    2. Poľovnícka zoológia a biológia
    3. Starostlivosť o zver a choroby zveri

Poľovnícka kynológia je neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, používanie poľovných psov pri love je späté s poľovníctvom odnepamäti. Predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy.

Na zabezpečenie riadneho preskúšania poľovných psov, ich pripravenosti na používanie v poľovníckej praxi vydala Slovenská poľovnícka komora v roku 2013 Kynologické predpisy. Tieto zahŕňajú súhrnný materiál o organizácii a priebehu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a o rozhodcoch pre posudzovanie na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov (PUP). Vo všeobecnej časti Kynologické predpisy SPK sa zaoberajú účelom, druhom a zameraním skúšok PUP, podmienkami účasti na skúškach, spôsobom posudzovania, klasifikáciou, právami a povinnosťami vodičov, rozhodcov ako aj  organizátorov. V ďalšej časti sú podrobne popísané jednotlivé disciplíny, ktoré sa na tých – ktorých skúškach posudzujú podľa jednotlivých druhov skúšok a minimálnymi požiadavkami, ktoré pes musí splniť, aby preukázal schopnosť použitia v praxi pri love a dohľadávaní zveri.

Skúšobné poriadky sú rozdelené podľa jednotlivých skupín poľovných psov (stavače, malé plemená a retrievery, duriče, farbiare a brloháre). Záverečná časť Kynologických predpisov sa zaoberá čakateľmi na rozhodcov  a rozhodcami pre posudzovanie výkonu plemien poľovných psov. účel.

Kynologické predpisy sú k dispozícii za cenu 5,50€/ ks.

CD Slovenské poľovnícke signály bolo nahrané v roku 2006 v Malackách pri príležitosti konania 29. ročníka Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu organizovanej OkO SPZ Malacky.

Na CD nosiči sú nahrané slovenské poľovnícke signály, ktoré boli v roku 1970 skomponované autormi Tiborom Andrašovanom a Pavlom Porubanom. V obale sa nachádzajú aj kompletné texty poľovníckych signálov, ktoré sú okrem slovenčiny preložené aj do angličtiny a nemčiny. Toto dielo má byť prospešné pre šírenie poľovníckej hudby na Slovensku v zmysle poľovníckych zvykov a tradícií, ktoré majú poslanie odovzdať odkaz pre budúce generácie. Slovenské poľovnícke signály sú využívané v praxi pri organizovaní spoločných poľovačiek alebo pri rôznych poľovníckych podujatiach, preto je vhodné zaradiť tento CD nosič medzi odporúčanú pomôcku pre uchádzačov o prvý poľovný lístok.

Slovenské poľovnícke signály (CD) sú k dispozícii za cenu 7,00€/ ks.

CD nosič s názvom 90. výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku obsahuje 10 nahrávok poľovníckych piesní medzi ktorými sa nachádza aj hymna slovenskej poľovníckej komory, ktorú skomponovali V. Kubička a F. Jäger a naspieval ju operný spevák Otokar Klein.
CD je k dispozícii za cenu 5,00€/ ks.

Slovenské poľovnícke signály – noty, oficiálne  
vydanie v jednohlase

Slovenské poľovnícke signály boli skomponované tak, aby slúžili ako univerzálne skladby, ktoré je možné hrať nielen na poľovačkách ale aj na rôznych slávnostných poľovníckych podujatiach. Základných desať skladieb by mal vedieť zahrať a zaspievať každý lesničiar naspamäť. Každý signál je uvedený v jednohlase s textom signálu a pod notovým zápisom sa nachádzajú vysvetlivky, kedy sa konkrétny signál používa. Nové oficiálne vydanie slovenských poľovníckych signálov umožní lesničiarom ľahšie a zároveň správne nacvičovanie signálov a tak ich môžu trubači dôstojne prezentovať na verejnosti, čím sa obohatí kultúrna stránka poľovníctva. Slovenské poľovnícke signály sú jedinečné tým, že ako jedna z mála krajín máme vlastné signály- neprebrané od iných krajín napríklad z Nemecka alebo Českej republiky, preto je dôležité aby šírili svoj jedinečný odkaz ďalej. Nový notový materiál slovenských poľovníckych signálov, ktoré skomponovali v roku 1970 umelci Tibor Andrašovan a Pavol Poruban vydal so súhlasom Márie Andrašovanovej a Slovenského poľovníckeho zväzu a s podporou Slovenskej poľovníckej komory v roku 2012 Klub trubačov SR.

Slovenské poľovnícke signály- noty v jednohlasnej úprave sú k dispozícii  za cenu 5,00 €/kus

Poľovnícke stopárstvo má aj dnes pri posudzovaní pobytových znakov zveri dôležitý význam a nemalou mierou prispieva k úspešnému uloveniu zveri prípadne k jej dohľadaniu. Materiál stopami zveri tvorí súbor 21 kartičiek veľkosti A5, ktoré obsahujú nákresy stôp zveri s popisom. Na kartičkách je uvedená aj biológia uvedených druhov zveri spolu s ilustrovaným obrázkom.

Materiál Stopami zveri vydala firma Šomek v spolupráci s akademickým maliarom Viktorom Bilčíkom.

Stopami zveri sú k dispozícii za cenu: 6,00 € s DPH.

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD