Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Predseda kynologickej rady SPKIng. Jozef Jursa, CSc.

 

Členovia kynologickej rady SPK

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

MVDr. Dušan Antalík

MVDr. Vladimír Piskay

Mgr. Andrej Siget

Ing. Jaroslav Jevčák

Ing. Karol Chvála