Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Spolupráca SPK a Technickej univerzity vo Zvolene pri výučbe študentov v oblasti poľovníctva na Lesníckej fakulte. Od 14. mája má Lesnícka fakulta nového dekana, ktorým sa stal docent Rastislav Šulek. Na čom všetkom spolupracuje SPK s univerzitou? Pozrite si v našom PIFe.

 

 

Poľovnícky infoservis prináša aktuálnu správu o našom národnom plemene - Tatranskom duričovi.

 

 

Poľovnícky infoservis mapuje prípravu nového zákona o poľovníctve, a to v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aký význam spoločným diskusiám pripisuje poľovnícka samospráva, poľnohospodári a lesníci? Pozrite si reportáž Tvorí sa zákon o poľovníctve.

 

 

Počas mesiaca jún uskutočňujú slovenskí poľovníci množstvo podujatí pre deti a mládež. Slovenská poľovnícka komora vedie pre tieto účely Kalendár osvetových podujatí, kde sú uvedené jednotlivé podujatia. Pozrieť si ich môžete na webe www.polovnickakomora.sk alebo sledujte profil Slovenská poľovnícka komora na facebook-u, či instagrame. Čo nás minulo a čo nás ešte čaká? Pozrite si v našom PIF-e.

Vzhľadom na neochotu komunikácie a netransparentnú neodbornú prípravu a možné negatívne následky pre občanov SR zorganizovala Slovenská poľovnícka komora dňa 18.5.2023 od 10.00 hod. protest v priľahlom park pred budovou Národnej rady SR, proti likvidačnému poslaneckému návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru a ďalších pozmeňovacích návrhoch. Pripomeňme si ho v tomto videu PIF:

HLASOVANIE POLITIKOV ZA POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE NÁJDETE TU.

Zvyšujeme odbornosť svojich členov! Minulý týždeň sme na strelnici PZ Mojmírovce zorganizovali školenie pre nových streleckých rozhodcov a inštruktorov, nakoľko SPK zastrešuje aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie odbornosti nie len pri bezpečnom zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami.

 


 

 

Slovenský rybársky zväz nás požiadal o súčinnosť pri informovaní celej členskej základne SPK o tom, že dňa 14. januára 2023 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

V NADVÄZNOSTI NA SČÍTANIE KORMORÁNA VEĽKÉHO BUDE V DŇOCH OD 12.1.2023 DO 15.1.2023 ZAKÁZANÉ PLAŠIŤ A LOVIŤ KORMORÁNA VEĽKÉHO PODĽA AKTUÁLNEJ PLATNEJ VÝNIMKY (Č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – ROZKL.)

 

 

Buďme k sebe tolerantní a vážme si prácu druhého V posledných dňoch sme vás informovali o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za poškodenie niekoľkých posedov okolo vnadísk. Odvtedy nám poslali fotografie zničených posedov aj ďalší užívatelia, napr. prvá fotografia vo videu je zo Sološnice. Posed v mnohých prípadoch neslúži len na cielený lov, ale aj pozorovanie zveri, sčítanie, monitoring, či obyčajný úkryt pred nepriaznivým počasím. Protiprávne konanie niektorých indivíduí, ktorí poľovníkov príliš nemusia, môže poškodiť zdravie a vážne uškodiť nie len im, ale komukoľvek kto sa na posed rozhodne vyliezť... Veríme, že sa už podobné prípady nebudú opakovať.

 

 

ZASTUPUJEME SLOVENSKÝCH POĽOVNÍKOV V ZAHRANIČÍ V dňoch 24. až 27. októbra 2022 sa zúčastnila viceprezidentka SPK pre organizáciu poľovníctva Ing. Zuzana Balandová spolu s viceprezidentom Slovenský poľovnícky zväz Ing. Dušanom Krajniakom, PhD. v Bruseli pri príležitosti konania Generálneho zhromaždenia FACE - European Federation for Hunting and Conservation, ktorá na pôde EÚ zastupuje viac ako 7 miliónov poľovníkov #Hunters.

 

Zrážok so zverou na cestách pribúda. Poľovníci sú v neustálej pohotovosti a to aj teraz v období ruje raticovej zveri, kedy sa pohyb zveri znásobuje. Aj preto SPK pracuje na vytvorení manuálu najmä pre užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov, aby mali v tlačenej, či elektronickej podobe hneď po ruke praktické znalosti a vedomosti z oblasti legislatívy na úseku zbraní a streliva, veterinárnej starostlivosti, poľovníctva či trestného zákona. Predstavíme vám ju už čoskoro
#polovnictvomazmysel

 

 

 

Presne pred týždňom zorganizovali OPK Zvolen a Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Deň sv. Huberta, ktorého súčasťou bola konferencia zameraná na poľovnícku osvetu a bola určená pre predsedov osvetových komisií i tých, ktorí pracujú s mládežou v Krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, v Klube slovenských poľovníčok, Halali a podobne. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť reálny a aktuálny stav poľovníckej osvety na Slovensku, zhodnotiť pozitívne príklady z praxe a načrtnúť víziu pokračovania a vzdelávania, na ktorej pracuje Slovenská poľovnícka komora. Spolu s Národným lesníckym centrom pracujeme na vytvorení vzdelávacieho programu poľovnícky pedagóg, kde sa na základe jeho odbornosti budú rozvíjať komunikačné a organizačné schopnosti...Viac zatiaľ neprezradíme. Držte nám palce. #POLOVNICTVOMAZMYSEL 

 

 

 

Krátke video z jubilejných poľovníckych podujatí: 30. ročník DSH Svätý Anton, 20. ročník DSH Bijacovce a 10. ročník DSH Kežmarok. 
#POLOVNICTVOMAZMYSEL

 

 

 

V septembri si veľká väčšina poľovníkov a poľovníckych organizácií pripomína a uctieva svojho patróna poľovníkov Svätého Huberta. Aj dnes sa stretávame na najväčšej oslave poľovníctva na jubilejnom 30. ročníku Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. Každý víkend nás čakajú akcie po celom Slovensku a v novom PIF si môžete pozrieť a vybrať, kde sa vyberiete.

#POLOVNICTVOMAZMYSEL

 

 

 

Od 13-17. júna 2022 prebieha zvoz zlatých a raritných trofejí na Agrokomplex v Nitre, kde bude počas 18-21. augusta prebiehať Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou "Poľovníctvo a príroda" 2022. Na výstave uvidíte okrem viac ako 1200 trofejí aj atraktívny program pre návštevníkov, deti i nepoľovníkov. Slovenská poľovnícka komora Vás týmto srdečne pozýva na toto podujatie, ktoré sa uskutočňuje na Slovensku podľa zákona len raz za 5 rokov.

 

 

Aktivity poľovníkov ovplyvňuje zákon o poľovníctvo. MPRV SR predložilo jeho novelu bez konzultácie s dotknutými stranami, čo malo za následok až 701 vznesených pripomienok k zákonu z toho takmer 70% bolo zásadných. Novelu približuje predseda legislatívnej komisie JUDr. Juraj Procházka. Viac si budete môcť už čoskoro vypočuť v našom podcaste Bližšie k prírode.

 

 

 

Poľovníci zrekonštruovali som Dom poľovníkov, ktorý bol postavený v roku 1895. V roku 1992 ho odkúpili za 7 miliónov KČS od majiteľky. Teraz sa rekonštrukcia vyšplhala na 1,1 milióna eur. Pozrite si, ako vyzerala budova pred a ako vyzerá po rekonštrukcii.

 

 

 

Do dnešného dňa je nový návrh zákona o poľovníctve v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ako sme už viackrát uviedli, zákon nebol konzultovaný so žiadnou zainteresovanou odbornou inštitúciou, ktorej sa zákon týka. Aj preto sme už niekoľkokrát zasadali, aby sme vzniesli desiatky a desiatky zásadných pripomienok k tomuto návrhu. Vypočujte si slová prezidenta SPK Tibora Lebockého, ktorý priblížil dosiahnutie rovnováhy medzi všetkými, ktorých sa zákon dotýka.

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT ČISTÝ REVÍR =ČISTÁ PRÍRODA DOSIAHNE TENTO ROK REKORD. A to práve VĎAKA VÁM milí POĽOVNÍCI:) 

 

 

 

V Rimavskej Sobote otvorili novú rozrábkareň zveriny, ktorá sa aj vo forme rôznych mäsových produktov môže dostať do každej rodiny. V závode TAURIS sa venujú spracovaniu zveriny už od roku 2015. SPK hodnotí pozitívne, že závod vznikol práve v regióne, ktorý zápasí s vysokými stavmi raticovej zveri a preto je dobré, že poľovníci nebudú mať problém umiestniť ulovenú zver. Na otvorení závodu sa zúčastnil aj minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a minister školstva Branislav Gröhling, keďže v rozrábkarni spracovávajú divinu aj študenti v rámci duálneho vzdelávania. Dokonca vyzerá pozitívne aj fakt, že by sa divina dostala do školských jedální, čo aktuálne predpisy nedovoľujú. Viac v našej krátkej reportáži.

 

 

Kroviny, húštiny, pokoj, žiadny poľovnícky tlak a ľahko dostupná potrava. Aj toto drží diviačiu zver priamo v niektorých intravilánoch hlavne väčších miest, no nie len na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy. Pozreli sme sa na sídlisko Rozkvet v Považskej Bystrici, kde nedávno poľovníci vykonali už niekoľkú spoločnú poľovačku za sebou, aby sa im podarilo znížiť stavy diviačej zveri. Čo nám k tomu povedali poľovníci i primátor mesta, si môžete pozrieť v našom PIF-e

 

 

Voľný pohyb psov upravuje na Slovensku viacero zákonov. Napríklad zákon o lesoch, o poľovníctve, o ochrane prírody a krajiny či špeciálne zákon, ktorým sa upravuje držanie psov. Všetky tieto zákony majú slúžiť na to, aby vo voľnej prírode nedochádzalo ku konfliktom s voľne žijúcou zverou, či dokonca jej návštevníkmi.

 

 

Ministerstvo životného prostredia povolilo odstrel a plašenie kormorána veľkého. Po takmer troch rokoch zmenili názor na tohto živočícha spôsobujúceho obrovské škody na autochtónnej ichtyofaune. Výnimka bola udelená pre Slovenský rybársky zväz a spoločne dohadujeme kroky pre uľahčenie všetkých byrokratických krokov, ktoré je potrebné splniť.
AKÉ sú podmienky, ktoré je nutné splniť pred odstrelom?
KDE je udelená výnimka na plašenie kormorána?
KDE je udelená výnimka na odstrel kormorána?
KDE nie je možné plašiť ani loviť kormorána? Všetky tieto informácie nájdete na nájdete aj tu.


 

 

AKO sa dostať k zdravému divinovému mäsu cez našu aplikáciu? Je to veľmi jednoduché. Stačí kliknúť na PredajDiviny.sk, vybrať si vám najbližšieho užívateľa poľovníckeho revíru a pokiaľ práve nemá nahratú ponuku, objednať si vopred určitý druh diviny v koži. A ďalší spôsob? Kliknite si do appky a vyberte si! Aktuálne (8.12.2021) sú vyvesené všetky zaujímavé druhy raticovej zveri a to konkrétne jeleniu, danieliu, diviačiu, či dokonca mufloniu zver v cene len od 2-3 € za kg v koži. Do aplikácie sa ako kupujúci môžete aj zaregistrovať a po vyznačení okresov, z ktorých máte záujem o kúpu diviny, Vám príde mailová notifikácia o novej ponuke. POZOR! Predaj sa užívateľom aplikácie darí, tak nečakajte a zabezpečte si divinu aj na vianočné sviatky.

 

 

Všade samé kŕmenie, prikrmovanie, či niekde aj chovanie zveri. Čo je vnadenie a čo prikrmovanie? Čím sa môže vnadiť a čím nie? Prečo je takýto lov na vnadisku jedným z najefektívnejších? Ako s vnadením súvisí AMO a boj proti nemu? Sledujte vo videu.

 

Sme taká bohatá krajina, že si môžeme dovoliť polročné vyjazdové monitorovanie zásahového tímu jednej medvedice? Navyše s výsledkom eutanázie samice, jedného medvieďaťa a žiaľ zostatkom troch sirôt. Sme tak bohatá krajina, že môžeme dovoliť plánovať budovanie medvedích centier? Naozaj bol problém zhodnotený komplexne? Bol oslovený správca územia Štátne lesy TANAPu? Od Mesta Vysoké Tatry očakávame výsledky návštev intravilánu medveďmi za predchádzajúci rok. V roku 2019 ich bolo takmer 1000. Pokiaľ bude naďalej MŽP SR ignorovať obyvateľov, správcov, majiteľov pozemkov, či užívateľov, medveď bude neriešeným problémom Slovenska. Nebola by lepšia odborná spolupráca?

 

POĎAKOVANIE POĽOVNÍKOM ZA ZBER ODPADU V predošlých výzvach Čistý revír = čistá príroda sme spoločne vyzbierali viac ako 370 ton odpadu. My však vieme, že ho bolo omnoho viac a vy ste nám len neposlali fotky. Sme ale veľmi radi, že sa to za toto krátke obdobie spolupráce úspešne mení k lepšiemu a informujete nás o dianí v revíroch, vašej šikovnosti a pomoci prírode. V minulom roku nám poslalo info 30 užívateľov. V tomto roku je to len za jeden a pol mesiaca od vyhlásenia výzvy už 14. Vo videu si môžete pozrieť, ako poľovníci v Prečíne, vyzbierali za jedno doobedie 3,05 t odpadu.

 

NEAKCEPTOVATEĽNÉ OTRAVY DRAVCOV! Opäť sa stretávame s otrávenými a zastrelenými vzácnymi druhmi dravcov a vtákov na Záhorí. Slovenská poľovnícka komora spolupracuje aj pri odhaľovaní týchto trestných činov s políciou i ochranármi. Skontaktovali sme sa tiež priamo s dotknutým užívateľom poľovného revíru, ktorého do dnešného dňa s prípadom ani s otravami dravcov nikto z kompetentných neoslovil. Užívateľ revíru, ktorý v ňom buduje na vlastné náklady napájačky nie len pre malú zver, ale aj ostatné druhy vtákov a živočíchov, ostal po tomto prípade zaskočený. Trestný čin, ktorý bol v tomto prípade spáchaný, nebol len na úseku pytliactva alebo porušovania ochrany rastlín a živočíchov, ale aj neoprávneným nakladaním s vysokorizikovými chemickými látkami.

 

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD