Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vadásznap 2024 finalVýbor Poľovníckeho združenia Radvaň nad Dunajom Vás srdečne pozýva na Poľovnícky deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. júna. Podujatie sa začne o 10.00 hod. a od 12.00 hod. pri pivnici obce Radvaň nad Dunajom si môžete vychutnať guláš zo srnčej a diviačej diviny. Na mieste si môžete pochutnať aj na divinových klobáskach, čapovanom pive a kofole. Pre najmenších budú pripravené špeciálne aktivity. 

polovnicky den SOSrdečne všetkých pozývame na Poľovnícky deň sv. Huberta v Sobranciach, dňa 16.6.2024.

Poľovnícka sv. Omša, súťaž vo varení jagereku, súťaž o najkrajší poľovnícky klobúk, poľovnícky nôž, súťaž hod flintou do lesa, súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa. Sprievodný program pre deti, vystúpenie detí zo základných škôl, laserová strelnica, prezentácia výrobkov HIKMICRO, sokoliari a predajné poľovnícke stánky.

ostroluckym lesomObvodná poľovnícka komora vo Zvolene a Oblastná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Zvolene v rámci poľovníckej osvetovej kampane Jún – mesiac poľovníctva, spolu s partnermi pripravila pre žiakov zvolenských škôl a regiónu Zvolen nultý ročník kultúrno – náučného podujatia „Ostrolúckym lesom“. Cieľom podujatia je priblížiť deťom a mladej generácii hodnotu a význam zodpovedného prístupu k prírode a životnému prostrediu, prostredníctvom budovania základných princípov ako úcta, tolerancia, solidarita a rešpekt. Budovať tieto princípy bez vzdelávania a poznania našej histórie nie je možné, preto sme za miesto konania nášho podujatia zvolili kultúrnu pamiatku kaštieľ Ostrá Lúka (kaštieľ Ostrolúckych), kde sa príkladne spája krása prírody a história zvolenského regiónu. Počas podujatia deti zážitkovou formou spoznajú nezastupiteľnú prácu lesníkov a poľovníkov v prospech záchrany a trvalej udržateľnosti nášho prírodného bohatstva. Zážitkové stanovištia žiakom priblížia výnimočnosť slovenského poľovníctva nielen v európskom, ale aj svetovom meradle, prostredníctvom poľovníckej hudby, národných plemien psov či sokoliarstva ako nehmotného dedičstva UNESCO.

plagát poľovníci deťomOPK Krupina Vás srdečne Vás pozýva na podujatie "Poľovníci deťom", ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2024 (piatok) v spolupráci s Domčekom CVČ v Krupine. Podujatie je organizované pod záštitou primátora mesta Krupina. Akcia je zameraná na cieľovú skupinu žiakov 1. - 4. základných škôl v meste Krupina. Bude pripravených 12 stanovíšť (viď v prílohe plagát s pozvánkou) s poľovníckou tematikou a pre každého účastníka bude pripravený poľovnícky guláš s občerstvením a upomienkové predmety. Odhadovaný počet účastníkov a dosah akcie/podujatia: cca 450 žiakov. 

SPK

OPK Sobrance na základe organizačných pokynov na prípravu a zabezpečenie Ill. výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory, ktoré vyplývajú z § 18 ods. 1 písm. b.) Stanov SPK Vas pozýva 10.07.2024 (streda) o 14.00 hod. do zasadačky OPK Kúpeľská 66 Sobrance na zhromaždenie členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancani uži'vatel'a pol'ovného reviru ( ďalej len neumiestnení členovia OPK), za účelom voľby delegátov výročnej konferencie, zastupujúcich neumiestnenych členov OPK a to jedného zástupcu na každých aj začatých dvesto neumiestnenych členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí Vds budú zastupovať na Ill. výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Sobrance. - čítaj viac v prílohe

SPK

Stretnutie zástupcov fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v pôsobnosti OPK  Ilava  -  pozvánka

 V zmysle Stanov SPK  a  pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory Vás pozývame na zhromaždenie fyzických osôb /neumiestnených/ vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v našom okrese, ktoré sa bude konať

dňa 19. júna 2024 o 17,00 hod. v zasadačke OPK Ilava .

Attachments:
Download this file (voľba delegátov - nezaradení.pdf)voľba delegátov - nezaradení.pdf[pozvánka]81 kB

klobusiceObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia SPZ v Ilave srdečne pozýva na akciu "Poľovníci deťom", ktorá sa uskutoční v zámockom parku Ilava - Klobušice dňa 15.júna 2024 od 8.00 hod. do 14. hod. 

SPK

Predseda OPK Piešťany pozýva členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Piešťany, ktorí nie sú zaradení v poľovníckych združeniach v okrese Piešťany a členov OPK Piešťany, ktorí právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti OPK Piešťany na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční:

dňa 19.06.2024 o 16:00 hod

v priestoroch kancelárie OPK, Hollého 23 Piešťany 

Attachments:
Download this file (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf[Pozvánka]240 kB

Polovnicky den 2024 plagatRgO SPZ Gemer Rožňava - Revúca v spolupráci s OPK Rožňava, Lesy SR š.p. OZ Východ Rožňava a SNM - Múzeum Betliar organizujú Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho, ktorý sa uskutoční 8. júna 2024 v parku a kaštieli Andrássyovcov v Betliari. 

cs sutaz trubacov„Keď sa zážitky vďaka rohom stávajú nezabudnuteľné“!

Holíčsky zámok opäť privíta poľovnícke tradície a to prostredníctvom hudby trubačov. 

V dňoch 7. - 8.6.2024 sa bude konať už 9. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, na Holíčskom zámku. 

Akcia bude sprevádzaná prednáškami a aktivitami pre deti, ale aj prednáškami pre dospelých, z pohľadu historického lovu datovaného do obdobia panovania Márie Terézie.  

turcpolDňa 8.6.2024 sa uskutoční na strelnici v Kláštore pod Znievom tradičná akcia venovaná deťom, poľovníkom aj celej laickej verejnosti. Deti sa zabavia pri svojich hrách, prídu sokoliari, deti si môžu vyskúšať streľbu zo vzduchovky, svoje prekvapenie pripravia aj rybári.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás,

Badová Zuzana

Plagát 2024Slovenský poľovnícký zväz, okresná organizácia vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, Vás srdečné pozývajú na 5. ročník Dňa poľovníctva a ochrany prírody pre deti.  Čaká  Vás svätohubertská svätá omša, klubové výstavy poľovníckych psov, súťaž vo varení poľovníckeho gulášu,  lesná pedagogika,  vystúpenie Vilo Kalman z Drišľaku a mnoho iných sprievodných podujatí.

Všetci ste vítaní. 

IMG 20240425 092313 1 sV rámci Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí za sezónu 2023/2024, ktorú tohto roku organizovala OPK Dolný Kubín v dňoch 24.4. - 28.4.2024 v spolupráci s PZ Žaškov. V dňoch 25.4. - 26.4.2024 bola prehliadka venovaná deťom. Oravskí poľovníci nezabúdajú na prácu deťmi. Využili príležitosť a pripravili zaujímavý program pre deti z materských škôlok a žiakov základných škôl. Deti sa učili spoznávať lesné dreviny, stopy niektorých druhov lesnej zveri a mohli si tiež vymaľovať omalovánky. Súčasťou programu pre deti z materských škôl a žiakov I.stupňa základných škôl bola pripravená interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - ktorú pripravilo PZ Holica Leštiny v zastúpení Ing.Jánom Krnáčom. Deti sa zoznámili s niektorými lesnými zvieratkami, vypočuli si ich zvuky, zaspievali si spoločne pesničku a na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka.

SPK

Predstavenstvo Obvodnej poľovnícke] komory vo Vranove nad Topľou, v súlade s § 18, ods. 2 Stanov SPK, zvoláva

Zhromaždenie členov SPK - fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami organizačnej jednotky SPK.

Zhromaždenie sa uskutoční v priestoroch školiacej miestnosti Autoškoly MADURA vo Vranove nad Topľou, ul. Kalinčiakova 871/6, dňa 14.05.2024, so začiatkom o 13.00 hod.

Attachments:
Download this file (img785.pdf)img785.pdf[pozvánka]209 kB

dni polovnictva dukla24Obvodná poľovnícka komora Svidník usporiada v dňoch 7.- 8. júna 2024 kultúrno osvetovú akciu pod názvom "Dni poľovníctva a ochrany prírody pod Duklou". Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti význam organizovaného poľovníctva na Slovensku ale aj v regióne pod Duklou. Tieto dni budú sprevádzané bohatým programom, najprv so zameraním na generáciu najmenších. Ponúkame priblížiť deťom poľovníctvo a prírodu formou zážitkovej pedagogiky. Pre dospelých, poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť, pripravujeme pohľad do histórie organizovaného poľovníctva v regióne kde, okrem kultúrneho programu a súťaže vo varení poľovníckeho guláša,  je plánovaná výstava zlatých jeleních trofejí ulovených za obdobie 40 rokov spojená s odborným seminárom na tému "Karpatský jeleň pod Duklou" . V rámci tejto akcie dňa 7. júna 2024 v čase od 6:00 h. bude prebiehať Hubertovská kvapka krvi v HTO Nemocnice Svidník, takže pozývame poľovníkov aj nepoľovníkov na darovanie krvi. 

pozvanka KaMilí kolegovia, priatelia poľovníci !

Obvodná poľovnícka komora Krupina a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Krupine Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri, ulovenej v okrese Krupina v poľovníckej sezóne 2023/2024, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená v dňoch 20.04.2024 od 08,00 hod. do 17,00 hod. a 21.04.2024 od 08,00 hod. do 12,00 hod. vo výstavných priestoroch strediska v Hontianskych Nemciach, kde budete mať možnosť vidieť až tri nové rekordy okresu Krupina - jeleň 229,05 CIC, daniel 207,37 CIC a muflón 234,55 CIC, okrem iného aj ďalších celkovo 197 medailových trofejí - 41 zlatých, 71 strieborných a 85 bronzových trofejí. 

mem bran porV mene organizačného výboru Memoriálu Branislava Porubčanského o cenu Vrátnej doliny pozývame všetkých nadšencov kynológie a plemien Bavorský a Hanoverský farbiar dňa 11.5.2024 do Vrátnej doliny, lokalita Paseky.

V rámci Memoriálu bude prebiehať chovný zvod farbiarov a bohatý sprievodný program pre rodiny s deťmi.

Tešíme sa na Vás.

Zemplínske poľovnícke dni 2024 A3 FinalObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Sobranciach, Michalovciach a Trebišove  srdečne pozývajú poľovníkov aj širokú verejnosť na Zemplínske poľovnícke dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12.4. - 14.4.2024 v priestoroch Domu kultúry v Sobranciach.

turanyVážení priatelia, srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú časť CHP ktorá sa uskutoční v kultúrnom centre mesta Turany v dňoch 13-14.4.2024.

Otvorené pre verejnosť 13.4.-9,30-17,00 hod a 14.4.-9,00-13,00 hod.

Dokument 2024032008492sOPK Nové Mesto nad Váhom Vás srdečne pozýva na CHPT ulovenej v poľovných revíroch okresu Nové Mesto nad Váhom v poľovníckej sezóne 2023-2024.

Termín: 13.4. - 14.4.2024 

Miesto: Gymnázium Nové Mesto nad Váhom

 

nitra24Dňa 22. marca 2024 sa v OPK Nitra uskutočnilo slávnostné otvorenie – Vernisáž chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri, ulovených v uplynulej poľovníckej sezóne, na ktorú prijal pozvanie aj pán prezident SPK p. Ing. Tibor Lebocký, PhD. Výstava pozostávajúca zo 836 kusov trofejí, bola po prvýkrát inštalovaná v krásnych priestoroch renesančného kaštieľa rodu Ghýczyovcov v obci Nové Sady. Pozývame Vás vzhliadnuť krátku ukážku z tohto príjemného popoludnia.

chpt bbObvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s PZ Čerín a obcou Dúbravica Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Banská Bystrica v poľovníckej sezóne 2023/2024, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.04. - 21.04.2024 v  KD Dúbravica, Dúbravica 29, 976 33 Dúbravica.

Program:

18. apríl ( štvrtok) od 10:00 do 18:00 hod.
19. apríl ( piatok) od 10:00 do 18:00 hod.
20. apríl ( sobota) od 9:00 do 18:00 hod. – slávnostné otvorenie výstavy o 10:00 hod.
21. apríl ( nedeľa) od 9:00 do 12:00 hod.

vranov 1 zmensenaV dňoch 22.3. až 24.3. usporiadala Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou chovateľskú prehliadku trofejí za poľovnícku sezónu 2023 - 24. Obvodná hodnotiaca komisia posúdila spolu 225 trofejí jeleňa lesného, z ktorých 28 trofejí získalo medailovú hodnotu, najsilnejšia trofej 223,03 b. cic (zlatá medaila, vek 9 rokov, PZ - Stikovica Holčíkovce, Ján Pavur ml.), 329 trofejí srnca lesného, z ktorých 21 trofejí získalo medailovú hodnotu, najsilnejšia 161,43 b. cic (zlatá medaila, vek 3 roky, PZ - Barancová, Dlhé Klčovo, Ján Migaľ), 20 trofejí daniela škvrnitého, 4 trofeje dosiahli medailovú hodnotu, najsilnejšia 191,54 b. cic (zlatá medaila, vek 10 rokov, PZ - Hubert Latorica, Peter Matyšák), 2 trofeje diviaka lesného (bronzová medaila 114,61 b cic,vek 5 rokov, Michal Antonič, PZ - Vlčia hora Nižný Hrušov), 13 trofejí jazveca lesného, všetky medailovej hodnoty, najsilnešia 23,82 b.cic (zlatá medaila, vek 5 rokov, PZ - Topľa Soľ, Peter Dankovič).

chpt bnOkresná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu srdečne pozývajú poľovníkov aj širokú verejnosť na výstavnú časť Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.4. - 21.4.2024 v priestoroch kultúrneho domu v Slatine nad Bebravou.

spObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov, Vás srdečne pozývajú na slávnostné vyhodnotenie XXVII. ročníka Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí, ktoré sa uskutoční 24.03.2024 o 10:00 hodine v Kaštieli Stropkov

CHPT SKPozývame Vás na prezentáciu chovateľských výsledkov za poľovnícku sezónu 2023/2024 do kultúrneho domu obce Nižný Mirošov. Výstava poľovníckych trofejí bude otvorená od 18. 03. 2024 každý pracovný deň, v čase od 17.00 h. od 19:00 h. vrátane soboty. Slávnostného vyhodnotenia Okresnej chovateľskej prehliadky sa môžete zúčastniť 24. 03. 2024 (nedeľa) o 10:30 h. Už teraz môžeme potvrdiť, že táto poľovnícka sezóna bola bohatá na hodnotné trofeje, najmä jelenej zveri.

srnec 14710 cic 6 rokov zmensena

OPK Nitra Vás srdečne pozýva na

V E  R  N  I  S  Á  Ž

XXXVIII. ročníka chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej  zveri ulovenej v sezóne 2023/2024.

Miesto konania: Kaštieľ rodu Ghýczyovcov  Nové Sady

Vernisáž výstavy dňa: 22. marca 2024 o 15,00 hodine.

Výstava trofejí potrvá do nedele 24. marca 2024.

Počas víkendu bude otvorená od 9,00 do 18,00 hod.

 Predstavenstvo OPK Nitra

 

 

Attachments:
Download this file (Pozvánka na Vernisáž.docx)Pozvánka na Vernisáž.docx[Pozvánka]409 kB

vkchpt24

OPK Lučenec a SPZ RgO Novohradu Vás srdečne pozývajú na

CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024.

Synagóga Lučenec

21.3.2024 - 15:00-18:00

22.3.2024 - 08:00-18:00

23.3.2024 - 08:00-14:00

 

vkchpt24OKRESNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU VO VEĽKOM KRTÍŠI, OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA VEĽKÝ KRTÍŠ,  MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ, OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ - POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

Vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Veľký Krtíš v sezóne 2023/2024

Termín:
20.3.2024 (streda) 11,00 - 17,00 hod.
21.3.2024 (štvrtok) 09,00 - 17,00 hod.
22.3.2024 (piatok) 09,00 - 17,00 hod.
23.3.2024 (sobota) 09,00 - 11,30 hod.
24.3.2024 (nedeľa) 09,00 - 11,00 hod.
Miesto: Výstavná sála Kultúrneho domu Nám. A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

 

Attachments:
Download this file (OCHPPT 2024-plagát.pdf)OCHPPT 2024-plagát.pdf[Plagát]232 kB

ppSlovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Poprad Vás pozýva na CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ. Výstavná časť chovateľskej prehliadky trofejí zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 17. -20.03.2024 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.

17.03.2024 od 10,00 -16,00
18. - 19.03.2023 od 09,00 do 17,00
20.03.2024 od  09,00 -12,00

25. -28.03.2024 od 07,00 – 15,00 v priestoroch riaditeľstva Správy TANAP-u Tatranská Lomnica

srnec 14710 cic 6 rokov zmensenaOPK Šaľa , žiada o zverejnenie plagátu chovateľskej prehliadky trofejí (CHPT) za sezónu
2023/2024 v okrese Šaľa na stránku OPK.
Na začatie a ukončenie procesu hodnotenia trofejí na CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024, z dôvodu potreby splnenia kompetencie, ktorú OPK plní podľa § 42 ods.1 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacieho predpisu.
Vystavenie trofejí, verejná časť a vyhodnotenie bude organizované samostatne podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

 

vabeniesObvodná poľovnícka komora so sídlom v Považskej Bystrici Slovenský poľovnícky zväz – Regionálna organizácia „Stredné Považie“ so sídlom v Považskej Bystrici PZ Hradište Beluša

Vás pozývajú na súťaž vo vábení jeleňov  „11. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”, ktorá sa uskutoční dňa 14.04.2024 o 10,30 hod.

v rámci konania chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v roku 2023/2024 v Kultúrnom dome Beluša.

Attachments:
Download this file (pozvanka_memorial.pdf)pozvanka_memorial.pdf[Pozvánka - 11. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka]193 kB

Pozvánka webSrdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie Chovateľskej prehliadky trofejí za poľovnícku sezónu 2023/2024 do reprezentačných pivníc Kaštieľa vo Svätom Antone. Pre verejnosť bude prehliadka sprístupnená v barokovej sýpke pri kaštieli od 17.03.2024 – 27.03.2024.

plagat CHPTObvodná poľovnícka komora, Obvodná hodnotiteľská komisia Bratislava vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku trofejí (CHPT) poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2023/2024 v okrese Bratislava. CHPT organizuje OPK Bratislava v spolupráci s Okresným úradom, odborom pozemkovým a lesným v dňoch 22-23. marca 2024 na Lesnej správe Bratislava, Pekná cesta 19, Bratislava-Rača (3. poschodie). 

Vstup je voľný v dňoch:

22. marca od 10-17:00 hod.
23. marca od 10-16:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

SPKPredstavenstvo  OPK Myjava a Senica v súlade s  § 18 ods. 2 Stanov SPK zvoláva samostatné zhromaždenie členov SPK, držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovného revíru- tzv. nezaradení, na deň 18. marec 2024- t. j. pondelok od 14:30 hod., pričom kľúč určený predstavenstvom OPK pre voľbu 1 delegáta je 1:200 aj započatých držiteľov poľovných lístkov. Zhromaždenie sa uskutoční  v zasadačke Okresného úradu Senica,  pozemkový a lesný odbor -suterén budovy, Hollého 750, 905 01 Senica s nasledovným programom:

Attachments:
Download this file (Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf)Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf[OPK MY-SE - Pozvánka nezaradení]423 kB

ples senec 24OPK Senec a OkO SPZ Senec Vás srdečne pozývajú na XXII. Poľovnícky ples, ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2024 so začiatkom od 19:00 hod. v Hoteli Senec (viď. plagát).

Predpredaj vstupeniek:

Poľovnícke potreby DIANA, nám. SNP 81, Senec, tel: 0903 419 996
Kvetinárstvo BOTANICA, ulica Krátka (oproti Euronics), Senec, tel: 0907 143 020

Attachments:
Download this file (ples_senec_24.jpg)ples_senec_24.jpg[12. ročník plesu - Senec 2024]888 kB

nitra 24Milí priatelia poľovníci,

srdečne  Vás pozývame na 38. ročník okresného poľovníckeho plesu, ktorý usporiadame 10. februára 2024,  v priestoroch Spojenej školy v Nitre (ul. Slančíkovej 2, Nitra).

O hudbu do tanca sa postará osvedčená skupina BRILAX, chýbať nebude ani kultúrne vystúpenie, bohatá tombola  a samozrejme chutné jedlo.

Tešíme sa na Vás a veríme, že sa zabavíte,  do sýta vytancujete, užijete si krásny spoločenský večer s priateľmi!

Predaj vstupeniek je možný od 10. januára 2024 v kancelárii OkO SPZ Nitra, Mostná č. 6.

Attachments:
Download this file (plagát ples 2024.pdf)plagát ples 2024.pdf[38. ročník plesu - Nitra 2024]203 kB

FB IMG 1698863052253Milí priatelia prírody a poľovníctva,

srdečne Vás pozývame na jedinečný koncert Poľovnícke Vianoce, ktorý sa bude konať 10.12.2023 o 14:00 v Dome umenia Fatra v Žiline. Tento jedinečný koncert každoročne naberá na svojej veľkoleposti, čoho dôkazom je aj zmena miesta. Tento rok sa stretneme v nádherne zrekonštruovanom Dome umenia Fatra v Žiline. Koncert je venovaný lesným rohom, na ktorých vám zahrajú profesionálni hornisti z významných slovenských orchestrov z celého Slovenska a aj amatérski nadšenci. Budete sa môcť započúvať do vianočných melódií a aj do hudby starých majstrov, či súčasných tvorcov.

Súčasťou programu sú aj zaujímaví hostia a koncertom vás prevedie herec Marko Igonda.

KONCERTY V KAŠTIELIPriaznivci poľovníckej hudby,
zažite originálnu a čarovnú atmosféru s poľovníckou hudbou v podaní zostavy CORNU LUDENS.  

Koncert sa bude konať dňa 17. decembra 2023 o 17.00 v neskorobarokovej kaplnke kaštieľa Orlové, ktorý je sídlom hotela Gino Park Palace**** .

Vstupenku na koncert je možné získať na internetovej stránke hotela Gino Park Palace**** Adventný koncert - 17.12.2023 Zostava Corn Ludens (poľovnícka hudba) - E-shop - Parkpalace.sk alebo priamo na hotelovej recepcii. Cena vstupenky: 12 EUR (s občerstvením po koncerte). Pri kúpe balíčka koncertov je cena lístka zvýhodnená.

fsmp 23Dňa 18.11.2023 zorganizovala OPK Bánovce nad Bebravou v spolupráci s PZ Družstevník Veľké Držkovce kynologické podujatie - farbiarske skúšky malých plemien. Na podujatí sa zúčastnili 4 psy (2x hrubosrstý jazvečík, 1 x alpský jazvečíkovitý durič a 1 x hladkosrstý jazvečík). Dvaja psy boli klasifikovaný v II. cene a dvaja v III,cene. Najviac bodov získala fena ESA z Osikovca majiteľa a vodiča Luboša Lobotku. Na stope najlepšie pracoval pes ASTOR z Bernátky majiteľa a vodiča Petra Chudovského a na odloženie bol najlepší pes JESSY z Lesov majiteľa a vodiča Dušana Petríka.

polovnicky den malacky 023 20Poľovníckeho dňa je podujatie Kultúrneho leta mesta Malacky, ktoré má ukázať poľovníctvo verejnosti najmä z tej spoločenskej stránky. Organizovanie jeho už 11 ročníka a nesklamať návštevníkov  znamenalo overiť aj nové nápady, osloviť partnerov, mobilizovať veľa svojich členov a ...dúfať v dobré počasie. Do očakávanej  súťaže vo varení gulášov sa prihlásilo rekordných 14 družstiev. Pretože pre väčšinu návštevníkov je poľovnícky guláš gastronomických zážitkom , o ktorom sa aj radi porozprávajú , poľovnícky šéfkuchári a ich pomocníci sa maximálne snažili. Po nie ľahkom rozhodovaní odborná komisia, ktorej predsedal Palo Pernecký, vyhlásila víťaza: Klub Alpských jazvečíkovitých duričov. Na  ruhom mieste skončili Vojenské lesy a majetky a pamätná misa za 3. miesto sa ušla aj poľovníckemu združeniu Podhorie Lozorno.

strelec2Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš v spolupráci s Okresnou organizáciou SPZ usporiadajú XXVI. ročník verejnej streleckej súťaže (M800)

„PRÍBELSKÝ STRAPEC“

Organizačný výbor:
predseda - Ing. Miroslav Hudec
riaditeľ - Ing. Ľubomír Hruška
hlavný rozhodca - František Novotný
pokladník - Ing. Milan Cúth

Attachments:
Download this file (Príbelský strapec 2023.doc)Príbelský strapec 2023.doc[propozicie]59 kB

den polovnictva PEOkresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu a Obvodná poľovnícka komora v Partizánskom Vás pozývajú na spoločenské posedenie v príjemnom prostredí rodiny a priateľov, ktoré sa bude konať 9. septembra so začiatkom o 9:30 hod. na letisku v Malých Bieliciach. Pripravený je celodenný program aj aktivity pre deti.

Tešíme sa na vašu účasť.

MSA Dni sv. Huberta 02.09.23 FotoLužina 407Cez víkend sa vo Svätom Antone uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri Halali, ktoré sú už dlhoročnou súčasťou Dní svätého Huberta. Súťaže vo vábení jeleňov sa zúčastnilo 17 a ostatnej zveri 12 vábičov a vábičiek. Rozhodcovské kvarteto na ostatnej zveri tvorili skúsení poľovníci Peter Schultz ml., Milan Sarvaš, Tibor Jančok a Miroslav Poliček. Po dlhej dobe boli výkony rozhodcov vyrovnané, avšak objektívne keďže tento rok sme pozorovali slabšie výkony vábičov. Odhliadnuc od pár chybičiek, či zle naladených vábničiek sa vábiči odlišovali len malinkým počtom bodov, aj preto musel o prvom a druhom vicemajstrovi rozhodnúť rozstrel.

Attachments:
Download this file (VL_MS_vabenie_ostatna_2023.pdf)VL_MS_vabenie_ostatna_2023.pdf[VL - Majstrovstvá Slovenska vo vábení ostatnej zveri Halali, 2023]263 kB
Download this file (VL_MS_vabenie_jelenov_2023.pdf)VL_MS_vabenie_jelenov_2023.pdf[VL - Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Halali, 2023]248 kB

MSA Dni sv. Huberta 03.09.23 FotoLužina 60Slávnosti, ktoré sa konali 2. a 3. septembra 2023 navštívilo sedem a pol tisíc návštevníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia a nechýbali medzi nimi vzácni hostia.

31. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti Dní Sv. Huberta sa už tradične niesol v duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi „zver nielen loviť ale najmä chrániť a pochopiť jej význam v prírode“. Slávnostné otvorenie Dní sv. Huberta sa konalo v parku, kde prebiehal aj hlavný program. Na pódiu znela hymna Slovenskej poľovníckej komory v podaní sólistu Opery Slovenského národného divadla Otokara Kleina so sprievodom lesných rohov a členov Klubu trubačov SR.

Slávnostne boli odovzdané rezortné vyznamenania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku a ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Do siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku bola uvedená Chránená poľovná oblasť Poľana.

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD