Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Košice

Pri Miklušovej väznici 8

040 01 Košice