Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Finančná podpora poľovníckej samosprávy bola do roku 2010 zabezpečovaná v podobe účelových dotácií na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátu na samosprávu v súlade s poverením MP SR a podľa interného predpisu, výnosu MPRV SR o prideľovaní dotácií

Členský príspevok fyzickej osoby (FO) príslušnej k poľovníckej organizácii

Výška členského do SPK 3,00 € / člen / rok; 

  • Členský poplatok do SPK uhrádza materská poľovnícka organizácia, v ktorej je člen-FO príslušný (SPZ, SLOSP, VLM SR, š. p., Lesy SR, š. p. a pod).
  • Členský príspevok od fyzickej osoby sa vyberá len jedenkrát v mieste trvalého bydliska (aj keď je členom viacerých poľovníckych organizácií).

Platby členských príspevkov právnických a bonita (pre užívateľov PR):

  1. PO bez poľovného revíru - 30 €/rok
  2. členský príspevok užívateľov poľovných revírov (PR) z minimálnej sadzby podľa tabuľky štyroch bonít: 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.