Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Finančná podpora poľovníckej samosprávy bola do roku 2010 zabezpečovaná v podobe účelových dotácií na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátu na samosprávu v súlade s poverením MP SR a podľa interného predpisu, výnosu MPRV SR o prideľovaní dotácií

Členský príspevok fyzickej osoby (FO) príslušnej k poľovníckej organizácii

Výška členského do SPK 3,00 € / člen / rok; 

  • Členský poplatok do SPK uhrádza materská poľovnícka organizácia, v ktorej je člen-FO príslušný (SPZ, SLOSP, VLM SR, š. p., Lesy SR, š. p. a pod).
  • Členský príspevok od fyzickej osoby sa vyberá len jedenkrát v mieste trvalého bydliska (aj keď je členom viacerých poľovníckych organizácií).

Platby členských príspevkov právnických a bonita (pre užívateľov PR):

  1. PO bez poľovného revíru - 30 €/rok
  2. členský príspevok užívateľov poľovných revírov (PR) z minimálnej sadzby podľa tabuľky štyroch bonít: 

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD