Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Prievidza

Bojnická cesta 17

971 01  Prievidza

 

úradné hodiny:

pondelok, utorok, streda:  07.30 - 16.00 hod.

štvrtok: 07.30 - 14.30 hod.