Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Spišská Nová Ves

Letná 30

052 01 Spišská N. Ves