Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

2019 3OBSAH

Vyhodnotenie chovateľských prehliadok
Vyhodnotenie odstrelu
Katalóg najsilnejších trofejí za poľovnícku sezónu 2018/2019

2019 2 OBSAH

Stanovy SPK
Etický kódex
Poľovnícky poriadok
Rozhodcovský súd Slovenskej poľovníckej komory
Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu SPK
Rozhodcovská zmluva - vzor
Zoznam rozhodcov SPK
Metodický pokyn pre orgnaizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok
Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva
Návod pre OPK na obsluhu vzdelávacieho a testovacieho portálu
Interná smernica na hodnotenie osvetovej činnosti SPK
Registratúrny poriadok SPK

spravodajca 1 19OBSAH

 1. Chovateľské prehliadky trofejí
  Organizovanie CHPT
  Najčastejšie chyby pri organizovaní CHPT
  Povinnosti OPK po skončení CHPT
 2. Vzor záznamu z chovateľskej prehliadky trofejí podľa § 23 ods. 9 zákona č. 274/2009
 3. Postup OHK po CHPT
  Postup OHK pred a po vydaní rozhodnutia
  Vzor rozhodnutia OHK o nesprávnom odstrele
  Vzor rozhodnutia o ustanovaní súdneho znalca
  Zmluva SPK so súdnym znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie Poľovníctvo
 4. Disciplinárny poriadok SPK
 5. Koncepcia práce Ústrednej hodnotiteľskej komisie
  Poslanie a úlohy ÚHK
  Členstvo v ÚHK
  Držitelia medzinárodného certifikátu CIC
 6. Postup pre správne nahratie údajov do ŠIS spojených s CHPT
  Termínový kalendár chovateľských prehliadok trofejí
  Vyhodnotenie odstrelu
  Medailové trofeje jednotlivých druhov zveri
  Členovia obvodných hodnotiteľských komisí s certifikátom SPK
 7. Literatúra a meracie pomôcky

Spravodajca 1 2018OBSAH

Vyhodnotenie chovateľských prehliadok
Vyhodnotenie odstrelu
Katalóg najsilnejších trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018

3 2017OBSAH

Výstava Poľovníctvo a oddych – Incheba Bratislava 2017
Poľovnícka výstava FeHoVa - Budapešť 2017
Deň poľovníckej kynológie prilákal návštevníkov do Lednických Rovní
Majstrovstvá SPK G-200 a II. kolo nominačného preteku na
ME 2017 PK-500
Majstrovstvá SPK v PK-800
V Hronseku sa stretli poľovnícki trubači
Majstrovstvá oblasti 2017
Majstrovstvá oblasti - Západ
Majstrovstvá oblasti - Stred
Majstrovstvá oblasti - Východ
XVIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní
Majstrovstvá SPK v disciplíne Oblúkové strelište
Celoslovenská súťaž KMPP o pohár prezidenta SPZ, Látky-Prašivá
Majstrovstvá SPK v disciplíne Malokalibrovkový štvorboj, M-800
a ďalšie zaujímavé témy...

Spravodajca 2 2017OBSAH

Vyhodnotenie chovateľských prehliadok
Vyhodnotenie odstrelu
Katalóg najsilnejších trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2016/2017

2016 2OBSAH

 1. Výstava Poľovníctvo a oddych, Incheba 2016
 2. Medzinárodné majstrovstvá vo vábení jeleňov FEHOVA 2016
 3. Strelecká činnosť členov SPK v roku 2015
 4. Vrcholové strelecké podujatia SPK 2016
 5. Podpis memoranda medzi SPPK, SLsK a SPK
 6. Účasť SPK na poľovníckej výstave Natura Viva v Lysej nad Labem
 7. Slovenskí vábiči európskymi vicemajstrami
 8. 2. ročník česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov v Pelhřimove
 9. CVPP 2016 - Bodovanie trofejí Nitra
 10. Významné míľniky CVPP 2016
 11. Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda
 12. Celoslovenská súťaž KMPP o pohár prezident SPK - 42. ročník
 13. Celoslovenské poľovnícke slávnosti - 26. ročník DSH
  ....a ďalšie témy

2015 1OBSAH

 1. 1. Výročný snem Slovenskej poľovníckej komory
 2. 22. špecializovaná výstava Poľovníctvo a oddych 2015
 3. Majstrovstvá vo vábení jeleňov - FEHOVA 2015
 4. 20.ročník Levických poľovníckych dní a odborný prínos publikovaných referátov
 5. Memorandum o podpore medializácie a komunikačnej stratégie poľovníctva na Slovensku medzi SPK a Halali n.o.
 6. Spolupráca medzi SPK, Agrotradegroup, spol. s r.o. a ISUZU
 7. Zemplínske poľovnícke dni 2015
 8. Výstava Natura Viva, Lysá nad Labem 2015
 9. ME vo vábení jeleňov - Bielorusko 2015
 10. Detstké dni sv. Huberta vo Sv. Antone 2015
 11. 1. ročník Česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov - Malacky 2015
 12. 41. ročník CK KMPP - Liptovský Hrádok 2015
 13. 25. ročník celoslovenských poľovníckych slávností, Dni sv. Huberta vo Sv. Antone 2015
 14. Slovenský hrubosrstý stavač - portrét plemena
 15. Vrcholové kynologické akcie SPK a SPZ 2015

- Kynologické výstavy SPZ 2015
- Medzinárodné skúšky v brlohárení na líšku
- Memoriál Jozefa Kadleca
- Memoriál Kolomana Slimáka
- Skúšky farbiarov o pohár SPZ

2015 2OBSAH

 1. Manuál časových aktivít OPK smerom k SPK
 2. Metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 3. Smernica SPK na vybavovanie sťažností
 4. Vydávanie a operácie s poľovnými lístkami v ŠIS SPK
 5. Zmena sadzobníka pri vydávaní a predlžovaní poľovných lístkov
 6. Nadácia Príroda je zaradená do zoznamu prijímateľov 2% za rok 2015
 7. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike
 8. Program starostlivosti o vlka dravého
 9. Určenie kvóty pre lov vlka dravého pre rok 2015/2016
 10. Výnimka na plašenie a usmrcovanie kormorána veľkého - revíry SRZ
 11. Novela zákona o zbraniach a strelive - aktuálne informácie

2014 2OBSAH

 1. Spolupráca Múzea vo Sv. Antone so Slovenskou poľovníckou komorou
 2. Klub slovenských poľovníčok pri SPK - Činnosť klubu v roku 2014
 3. Klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia pri SPK - Zrod klubu na pôde Múzea vo Sv. Antone
 4. Príhovor na národnom seminári o poľovníckej literatúre a umení
 5. Poľovnícke motívy v hudbe
 6. Úloha poľovníckych časopisov
 7. Umenie pravekého lovca - odkaz pre dnešné poľovníctvo
 8. Poľovníci rozprávajte - dôležité veci, vhodnýcm spôsobom, správnym ľuďom, a to práve dnes
 9. Poézia s poľovníckymi motívmi
 10. Novodobá tvorba v poľovníctve
 11. Historický vývoj literárnej tvorby s poľovníckou tematikou
 12. Kvóta lovu vlka dravého 2014/2015
 13. Zoznam predpisov a dôležitých informácií uverejnených v Spravodajcoch SPK (od Spravodajcu 1/2011)

spravodajca 2014OBSAH

 1. Stanovy Slovenskej poľovníckej komory
  Príloha č.1 - Etický kódex poľovníka
  Príloha č.2 - Poľovnícky poriadok
  Príloha č.3 - Symboly SPK: logo, pečiatka, zástava, hymnaDisciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory
 2. Organizačný a rokovací poriadok Slovenskej poľovníckej komory
 3. Metodický pokyn Slovenskej poľovníckej komory pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 4. Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti
 5. Podpora financovania regionálnych osvetových podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou, Kalendár podujatí- interná smernica
 6. Interná smernica o pravidlách hospodárenia a systém vedenia účtovníctva Slovenskej poľovníckej komory
 7. Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva
 8. Registratúrny poriadok a registratúrny plán
 9. Výzva na predkladanie vzoriek trusu medveďa

mimoriadny spravodaj obalkaOBSAH

Strelecký poriadok SPK

Keďže súbor je príliš veľký pre čítanie online, môžete si ho stiahnuť z prílohy

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (2013_1.pdf)2013_1.pdf[velký súbor]72509 kB

2012OBSAH

Vyhodnotenie chovateľských prehliadok
Vyhodnotenie odstrelu
Katalóg najsilnejších trofejí z poľovníckej sezóny 2011/2012 na Slovensku

SKMBT C20320032008500OBSAH

Príhovor
Stanovy SPK - úplné znenie
Zmena Stanov SPK schválená prezídiom SPK 22.10.2010
DP_SPK-úplné znenie
Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístko
Výpis z uznesenia prezídia SPK - kritériá
Výpis z uznesenia prezídia SPK - odvody
Usmernenie k poplatkom
Adresár OPK
Zverex

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.