Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Detva

Slanecká č. 1631

962 05 Hriňová

pracovná doba: pondelok a utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Email je vybavovaný v priebehu celého týždňa.