Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Banská Bystrica

Trieda SNP 14
974 01 Banská Bystrica

Stránkové dni:

Pondelok 08:00 – 12:00  13:00 – 16:00
Streda    08:00 – 12:00  13:00 – 16:00
Piatok     08:00 – 12:00