Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Levoča

Kláštorská č. 37

054 01 Levoča