Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vyhláška Ministerstva pôdoshospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. z 10.augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z. z. 20. mája 2010, vyhlášky MPaRV SR č. 125/2012 Z. z. z 28. marca 2012, vyhlášky MPaRV SR č. 489/2013 Z. z. zo 16.decembra 2013. 

Prílohy vyhlášky č.344/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 125/2012 Z. z. a v znení vyhlášky 489/2012 Z. z. 

Príloha č. 1, príloha č. 7, príloha č. 9, príloha č. 18, príloha č. 20, príloha č. 21, príloha č. 22, príloha č. 23, príloha č. 24, príloha č. 26 a príloha č. 27 sa vypúšťajú. Príloha č. 13a sa zrušuje. 

Attachments:
Download this file (Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf)Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha ]332 kB
Download this file (Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.2]105 kB
Download this file (Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.3]163 kB
Download this file (Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.4]106 kB
Download this file (Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.5]137 kB
Download this file (Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf)Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf[Príloha č.6]120 kB
Download this file (Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.8]161 kB
Download this file (Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.10]187 kB
Download this file (Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.11]30 kB
Download this file (Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf)Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf[Príloha č.11]33 kB
Download this file (Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.12]38 kB
Download this file (Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.13]147 kB
Download this file (Plán_spoločných_poľovačiek.pdf)Plán_spoločných_poľovačiek.pdf[Príloha č.13]136 kB
Download this file (Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.14]104 kB
Download this file (Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.15]213 kB
Download this file (Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.16]142 kB
Download this file (Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.17]60 kB
Download this file (Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.19]66 kB
Download this file (Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.25]131 kB
Download this file (Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.28]132 kB
Download this file (Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.29]149 kB
Download this file (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf[Príloha č.29]113 kB
Download this file (Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf)Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf[Príloha č.29]100 kB
Download this file (Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.30]131 kB
Download this file (Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.31]136 kB
Download this file (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf[Préloha č.31]113 kB
Download this file (Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf)Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf[Príloha č.31]100 kB
Download this file (Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.32]131 kB
Download this file (Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráž)Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráž[Príloha .33]165 kB
Download this file (Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.33]166 kB
Download this file (Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf)Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf[Príloha č.34]815 kB
Download this file (Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf)Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf[Príloha č.35]101 kB
Download this file (Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35a]196 kB
Download this file (Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35b]99 kB
Download this file (Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.36]98 kB
Download this file (Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.37]29 kB
Download this file (Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf)Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf[Príloha 421-2013]147 kB

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD