Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Humenné

Lipová 756/14

066 01 Humenné