Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Kežmarok

Hlavné námestie 10

060 01 Kežmarok