Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.