Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Potvrdený ďalší výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov vo dvoch ďalších lokalitách na Slovensku - aktuálna situácia

Dňa 11.1.2017 boli laboratórne potvrdené ďalšie dve prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike.

Dňa 9.1.2017 bol na RVPS Komárno nahlásený úhyn dvoch labutí na melioračnom kanáli pri osade Lándor (cca 20 km východne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). Inšpektori okamžite vyšli na miesto a nakoľko šlo o čerstvé úhyny, kadávery boli zabalené a na obed zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len NRL). Medzitým bola ovzorkovaná aj ďalšia nahlásená uhynutá labuť z Číčovského rybníka (cca 9 km západne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). 

V poobedných hodinách bol na RVPS nahlásený ďalší hromadný úhyn labutí na štrkovisku Kava, ktoré je vzdialené vzdušnou čiarou 2,5 km od nálezu dvoch labutí na kanáli Lándor na východnej strane okresu Komárno.

Dňa 10.1.2017 ráno inšpektori vyšli na štrkovisko zistiť skutkový stav, kde medzi cca 30 - 40 živými labuťami spozorovali 5 uhynutých, ktoré boli v strede jazera vo vode, ktorú si živé labute svojim neustálym pohybom udržiavajú v nezamrznutom stave aj v týchto extrémnych teplotách.  V danej lokalite momentálne  zimuje odhadom vyše 100 labutí, preto je vysoká pravdepodobnosť nálezu ďalších uhynutých kusov v okolí. V tomto prípade bol opäť požiadaný o súčinnosť pri likvidácii uhynutých labutí aj Hasičský a záchranný zbor SR. O 13:00 boli labute zabalené a zaslané na vyšetrenie do NRL.

Dňa 11.1.2017 bol potvrdený pozitívny výsledok na vírus AI subtypu H5 (iného než H5N1) vo vzorkách pochádzajúcich od labutí z lokalít Lándor a Číčov. Typizácia neuraminidázy a stanovenie patotypu zatiaľ prebiehajú.

 

Okolie miest nálezu uhynutých labutí v okrese Komárno (aj okolo štvrtej v poradí – štrkovisko Kava, ktoré doteraz nebolo oficiálne potvrdené) o polomere minimálne 3 km bolo vyhlásené za monitorovaciu oblasť. Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.

 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

 

 

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vyskytH5_SK.png)vyskytH5_SK.png[vyskytH5_SK_11/1/2017]814 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.