Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

SPKSlovenská poľovnícka komora je veľmi znepokojená udalosťami, ktoré nastali v priebehu konca roka 2018 a ktorých dôsledkom boli tri smrteľné úrazy pri výkone práva poľovníctva. S veľkou pravdepodobnosťou smrteľné úrazy nastali v dôsledku chybnej manipulácie so zbraňou určenou na poľovné účely a porušenia zásad zaobchádzania so strelnou zbraňou.

Dňa 10.11.2018 došlo pri poľovačke na bažanty pri Mojmírovciach k smrteľnému zraneniu 29 ročnej vodičky psa brokovou zbraňou. Dňa 21.12.2018 medzi obcami Naháč a Trstín došlo k usmrteniu 58 ročného muža- poľovníka guľovou zbraňou a 27.12.2018 medzi obcami Kuklov- Čáry na Záhorí došlo pri poľovačke na diviaky k smrteľnému zraneniu muža.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu považuje praktickú zručnosť pri bezpečnom zaobchádzaní so strelnými zbraňami, komplexnú znalosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri výkone oprávnení vyplývajúcich zo zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve za elementárny predpoklad akejkoľvek manipulácie so strelnými zbraňami. Prezídium SPK a SPZ po dôslednom vyhodnotení možných príčin, objektívnych súvislostí a subjektívnych pochybení vydáva túto výzvu s prijatými opatreniami zameranými na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z praktického výkonu práva poľovníctva používaním strelných zbraní v budúcnosti.
Opatrenia SPK zamerané na systematické znižovanie rizika úrazov spôsobených strelnou zbraňou pri výkone práva poľovníctva:

1. Opatrenia organizačno-právneho charakteru zamerané na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných pokynov SPK
a) Zintenzívniť kontrolu dodržiavania Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o poľovný lístok
T: trvalý
Z: prezídium SPK a DR SPK
b) Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve
T: trvalý
Z: predstavenstvá OPK a DR OPK

2. Opatrenia na rozšírenie a sprísnenie podmienok teoretickej, praktickej ale najmä streleckej prípravy v procese prípravy uchádzačov o poľovný lístok
a) Prehodnotiť platný skúšobný poriadok a rozsah jednotlivých druhov skúšok, formu realizácie skúšok a pripraviť návrh jeho aktualizáciu pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva
b) Predložiť návrh na rozšírenie práv, povinností a oprávnení streleckých inštruktorov v procese streleckej prípravy, výcviku a praktickej skúšky zo strelectva
T: do 30.9.2019
Z: strelecká komisia SPK

3. Opatrenia legislatívno-technického charakteru
a) Pripraviť návrh na legislatívnu úpravu povinnosti pravidelných kontrolných strelieb a preškolení zo zásad bezpečnej praktickej manipulácie so zbraňou pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny „D“
T: ihneď
Z: legislatívna komisia SPK
b) Prehodnotiť rozsah doplnkovej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva a pripraviť návrh jej aktualizácie pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva

4. Opatrenia charakteru praktickej edukácie a prevencie
a) Vypracovať manuál SPK s názvom: Praktická bezpečnostná príručka pre organizáciu spoločných poľovačiek (tipy, postupy a odporúčania)
T: do 30.6.2019
Z: komisia poľovníctva a životného prostredia SPK
b) Vydať tematicky zamerané číslo Spravodajcu SPK na dodržiavanie zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi strelnými zbraňami a poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva ako jednotného podkladu pre OPK pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania svojich členov v tejto oblasti
T: do 30.4.2019
Z: kancelária SPK

Hľadať

Kalendár


Doba lovu zveri  
 icon1 Osvetové podujatia 2021
icon2 Kynologické podujatia 2021
icon3 Strelecké podujatia na rok 2021
icon5 Chovateľské prehliadky 2021

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

40t

Newsletter

40t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

R RENAULT LOGO vertical positive CMYK

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.