Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

20190907091416 3193 zmensenaV sobotu 7. septembra 2019 v prekrásnom areáli Slovenského národného múzea – múzeum Betliar Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz oslávili patróna poľovníctva Sv. Huberta na 29. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta. Napriek hrozivej predpovedi a i vďaka vypočutiu prosieb ako keby aj počasie prialo tomuto krásnemu kútu Slovenska v tento deň.

V dnešnej dobe je nesmierne dôležité preukázať pripravenosť a ochotu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Toto sme dokázali Hubertovskou kvapkou krvi, čo je špeciálne podujatie v rámci Dní sv. Huberta pre darcov krvi, tak pravidelných, ako aj začiatočníkov. Vďaka odhodlaniu sme prekonali doterajší rekord, ktorý bol za jedno podujatie 42 darcov. V Betliari prišlo darovať krv rekordných 45 darcov a mnohí sa, žiaľ, nedostali k tejto možnosti. Ďakujeme všetkým za šľachetnú pomoc!

A tak, ako sa patrí, sviatok poľovníkov začal slávnostným sprievodom, ktorý pozval účastníkov k Svätohubertovskej omši. Omšu celebroval biskupský vikár Gabriel Rákai a spolucelebroval dôstojný pán Peter Krajč. Omša bola sprevádzaná Chrámovým zborom Barbory Legényiovej Šalingovej z obce Svätý Anton, na klavíri doprevádzal Štefan Legényi a spievala Barbora Legényová, ktorá ako tradične začala svätú omšu nádhernou skladbou „Pieseň sv. Huberta“, ktorej autorom je Ing. Marián Číž. Atmosféru prekrásnej omše, ktorej sa zúčastnilo okolo 700 poľovníkov a veriacich, dokresľovala nádherná scenéria parku. Po dôstojnom obohatení duší poľovníkov nasledovalo oficiálne otvorenie 29. ročníka Dní sv. Huberta ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabrielou Matečnou, prezidentom Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tiborom Lebockým, PhD. a riaditeľkou Slovenského národného múzea – múzeum Betliar Mgr. Timeou Máteovou. Spolupatričnosť, ochota spolupracovať, nutnosť aktívnej tvorby a formovania nášho prostredia so zachovaním prírody a života na vidieku s poukazom na historické hodnoty, ktoré nám aj v tomto areáli zanechala slávna poľovnícka generácia rodu Andrássyovcov, boli hlavné myšlienky príhovorov. S dôrazom na tieto myšlienky nasledovali ocenenia 16 zaslúžilých pracovníkov, bývalých pracovníkov a spolupracovníkov MPRV SR, ktorým pani ministerka a pán prezident SPK odovzdali rezortné vyznamenania. Následne si prevzalo na základe rozhodnutia rady SPZ Medaile sv. Huberta 43 osobností slovenského poľovníctva a jedno poľovnícke združenie.

Tradíciu 28 ročníkov, ktoré sa konali vo Sv. Antone, organizátori neprerušili a už tradičné súťaže ako hod flinty do žita, súťaž o najkrajší šperk, súťaž o najkrajší klobúk, najkrajší nôž, či naj brada zostali v programe aj 29. slávností (výsledkové listiny v prílohe).

Nové prostredie, ale stará dobrá súťaž Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov nemohla chýbať ani v Betliari. Hrobové ticho sprevádzalo vystúpenie vábičov a obecenstvo vo veľkom počte až na záver ocenilo súťažiacich potleskami. Majstrom Slovenska sa stal Jaroslav Mlynárik.

Pravidlom v rámci organizácie Dní sv. Huberta je snaha organizátorov priniesť novinku. Touto novinkou bolo vyhodnotenie ankety Poľovník roka. Na pódium boli pozvaní všetci traja nominovaní v každej z piatich kategórii ankety Poľovník roka 2018. Nominovaní, ktorí sa dostali do záverečného finále do Betliara, boli predstavení krátkym zostrihom na veľkoplošnej obrazovke s odôvodním ich nominácie. Odborná porota v zložení prof. Ing. Jaroslav Šálka, CSc., prorektor Technickej univerzity Zvolen, Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., Ing. Peter Šmehýl, PhD., odborný asistent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ing. Tibor Benčič, šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, Ing. Martin Tomko, PhD., prorektor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Peter Kicko, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRS SR, Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK a SPZ. Hlasovať mohla aj verejnosť prostredníctvom SMS a internetového hlasovania. Podľa propozícií súťaže vyššiu váhu však mal hlas odbornej poroty. Zástupcovia odbornej poroty MVDr. Martin Tomko, PhD., Ing. Tibor Lebocký, PhD., Ing. Tibor Benčič boli poverení odovzdávaním pamätných plakiet za nomináciu v tejto súťaži a po otvorení obálok, v ktorých sa nachádzalo meno výhercu, nám všetkým členovia poroty oznámili víťaza.

Novinkou celého podujatia boli majstrovstvá Slovenska vo varení gulášu, ktoré hodnotila odborná porota v zložení predseda JUDr. Richard Snopko, členovia Róbert Komjáti – Nagy, predseda OsK SPZ, Ing. František Szollos, Zoltán Kováč, Ľubomír Pollman. Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo 19 vybraných družstiev z celého Slovenska. Prvým majstrom Slovenska vo varení gulášu sa stalo PZ Bukovec Lipovník.

Veľkou atrakciou v parku boli mimoriadne úspešné ukážky slovenských národných plemien, o ktoré bol mimoriadny záujem, a taktiež špeciálna výstava Klubu alpských jazvečikovitých duričov, špeciálna výstava slovenských hrubosrstých stavačov, špeciálna výstava slovenských kopovov, špeciálna výstava slovenských čuvačov, klubová výstava tatranských duričov alebo propagačný stánok nášho národného plemena, ktorý reprezentoval Klub československých vlčiakov. Nechýbali atrakcie pre deti, ale aj dospelých, lesná pedagogika s 11 stanovišťami, ktorých súčasťou boli mimoriadne aktivity, ako napr. spoznávanie drevín, zveri, streľba zo vzduchovky, luku, sokoliari, ukážky psov, rôzne zaujímavé súťaže pre deti, a to za výraznej pomoci Lesov SR, RGO SPZ v Rožňave, Klubu slovenských poľovníčok, Jaskyniarov, Gemerského spolku baníkov. S veľkým obdivom sa stretla výstava najlepších trofejí Gemeru, ktoré boli dôstojne aranžované do prekrásnej parkovej výzdoby kaštieľa. Najlepšie výsledky poslednej poľovníckej sezóny boli prezentované v rotunde, kde si návštevníci mohli pozrieť jedného z najväčších srncov uloveného v roku 2019 v okrese Šaľa z PZ Drop Neded s bodovou hodnotou 177,33 uloveným Júliusom Kováčom. Poľanu reprezentoval najsilnejší jeleň z roku 2018 s bodovou hodnotou 233,62 bodov, VLM sa prezentovali taktiež unikátnu trofejou jeleňa z PR Javorie, ktorej bodová hodnota dosiahla 234,24 bodov CIC. Návštevníci okrem najsilnejšieho muflóna sezóny 2018 pochádzajúceho z Petrovca s bodovou hodnotou 235,20 CIC, ktorého lovcom bol Tibor Soós ml., si mohli pozrieť aj špeciálnu výstavu historických trofejí kamzíka z archívu kaštieľa v Betliari.

Bohaté občerstvenie bolo k dispozícii v stane firmy Agrotrade, žiaľ, niektorí návštevníci z dôvodu rozsiahlosti areálu tento stan nenašli, ale veríme, že i napriek tomu neodchádzali hladní, keďže bol poskytovaný guláš zdarma, aby mohli všetci ochutnať slovenský majstrovský guláš. Celú atmosféru scenára podujatia vhodne doplnili aj predajcovia s dôrazom na poskytovaný tovar, ktorý symbolizoval spojenie aj tejto časti poľovníctva. Rozhodnutie organizátorov usporiadať 29. ročník v Betliari bolo vynútené informáciou z Múzea vo Sv. Antone, že z dôvodu začínajúcej rekonštrukcie nie je možné plánovať 29. ročník do Sv. Antona. Napriek tejto šokujúcej správe sa organizátori ujali svojej šance a ukázali, že aj v Betliari sa dá zorganizovať dôstojná oslava odkazu sv. Huberta, ktorý zdôrazňuje princíp, ktorý by sme mali mať vždy pred očami, a to, že prírodu a zver treba v prvom rade chrániť, udržiavať a až, keď nám to zákony a tradície dovolia, loviť.

Chceli by sme aj tou cestou vysloviť poďakovanie všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, známym a neznámym, ktorí nám v tomto regióne bez zbytočných slov poskytli pomocnú ruku. Osobitné poďakovanie patrí podporovateľom podujatia po finančnej aj materiálnej stránke.

Všetkým, ktorí naše toto podujatie podporili patrí veľká vďaka:

Ministerstvo pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR  Agrotrade IBO Poľovník Halali - televízna relácia o prírode Slovenský klub sokoliarov pri SPK
Ministerstvo kultúry SR Hatfa Winery M-HUNT Poľovníctvo a rybárstvo Klub slovenských poľovníčok
Renault Vinum Figura Swarovski optik Poľovnícka informačná databáza Slovenský klub loveckej lukostreľby
Dacia Baldovská Česká Zbrojovka Lesmedium Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
Lesy SR, š. p. Old Herold Margita - outdoor fashion   Klub chovateľov slovenských čuvačov
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.  Zverex Sellier & Bellot   Klub chovateľov tatranských duričov
Eurobus Italzver Lovinterier   Klub chovateľov slovenského kopova
Allianz Jozef Figeľ-SHR Betalov   Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov
OK Group a.s. BFZ Trio Cash4Hunt   Klub trubačov SR pri SPZ
SOŠ lesnícka v Prešove Poľovnícky spolok Soroška      
Slovenský rybársky zväz Poľovnícky spolok Malé Ludince      
Múzeum vo Svätom Antone        
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach        
Lesy SR, š. p. - OZ Rožňava        
DHZ a obce Betliar a Gemerská Poloma        
PD Gemerská Poloma        
OPK Rožňava a RgO SPZ Rožňava        
SNM - Múzeum Betliar        

Autor: IŠ
Foto: Ladislav Nagy

20190907065906-2737_zmensena.jpg20190907065930-2739_zmensena.jpg20190907065939-2740_zmensena.jpg20190907071129-2768_zmensena.jpg20190907071416-2771_zmensena.jpg20190907072421-2806_zmensena.jpg20190907073405-2836_zmensena.jpg20190907073423-2838_zmensena.jpg20190907073604-2852_zmensena.jpg20190907073729-2859_zmensena.jpg20190907074215-2877_zmensena.jpg20190907074840-2895_zmensena.jpg20190907074920-2897_zmensena.jpg20190907080053-2918_zmensena.jpg20190907080317-2925_zmensena.jpg20190907080328-2926_zmensena.jpg20190907080330-2927_zmensena.jpg20190907080910-2949_zmensena.jpg20190907084225-2975_zmensena.jpg20190907084246-2981_zmensena.jpg20190907084252-2983_zmensena.jpg20190907084313-2992_zmensena.jpg20190907084324-3000_zmensena.jpg20190907084326-3002_zmensena.jpg20190907084329-3004_zmensena.jpg20190907084334-3008_zmensena.jpg20190907084714-3038_zmensena.jpg20190907084812-3062_zmensena.jpg20190907084837-3067_zmensena.jpg20190907084842-3071_zmensena.jpg20190907084848-3075_zmensena.jpg20190907084849-3076_zmensena.jpg20190907085113-3086_zmensena.jpg20190907085203-3096_zmensena.jpg20190907085509-3105_zmensena.jpg20190907085530-3107_zmensena.jpg20190907085707-3115_zmensena.jpg20190907085802-3123_zmensena.jpg20190907085823-3127_zmensena.jpg20190907090134-3131_zmensena.jpg20190907090149-3134_zmensena.jpg20190907090326-3156_zmensena.jpg20190907090411-3159_zmensena.jpg20190907090810-3178_zmensena.jpg20190907091416-3193_zmensena.jpg20190907091430-3195_zmensena.jpg20190907091605-3199_zmensena.jpg20190907091823-3204_zmensena.jpg20190907091832-3205_zmensena.jpg20190907091930-3206_zmensena.jpg20190907092138-3213_zmensena.jpg20190907092729-3233_zmensena.jpg20190907092855-3242_zmensena.jpg20190907092938-3243_zmensena.jpg20190907093051-3245_zmensena.jpg20190907093057-3248_zmensena.jpg20190907093138-3251_zmensena.jpg20190907093248-3254_zmensena.jpg20190907094858-3284_zmensena.jpg20190907095918-3287_zmensena.jpg20190907100003-3288_zmensena.jpg20190907100016-3289_zmensena.jpg20190907100634-3293_zmensena.jpg20190907100726-3296_zmensena.jpg20190907100821-3298_zmensena.jpg20190907100936-3301_zmensena.jpg20190907100944-3302_zmensena.jpg20190907101225-3310_zmensena.jpg20190907101416-3314_zmensena.jpg20190907101949-3337_zmensena.jpg20190907102204-3351_zmensena.jpg20190907102548-3358_zmensena.jpg20190907102606-3363_zmensena.jpg20190907102610-3365_zmensena.jpg20190907102652-3374_zmensena.jpg20190907102858-3385_zmensena.jpg20190907103238-3391_zmensena.jpg20190907103738-3399_zmensena.jpg20190907104425-3413_zmensena.jpg20190907105234-3445_zmensena.jpg20190907105700-3493_zmensena.jpg20190907105758-3498_zmensena.jpg20190907111450-3534_zmensena.jpg20190907111458-3537_zmensena.jpg20190907111701-3570_zmensena.jpg20190907111835-3596_zmensena.jpg20190907111846-3602_zmensena.jpg20190907111953-3625_zmensena.jpg20190907112056-3645_zmensena.jpg20190907112103-3647_zmensena.jpg20190907112307-3674_zmensena.jpg20190907112433-3687_zmensena.jpg20190907113031-3698_zmensena.jpg20190907113512-3712_zmensena.jpg20190907114348-3740_zmensena.jpg20190907114624-3762_zmensena.jpg20190907120018-3776_zmensena.jpg20190907120026-3778_zmensena.jpg20190907120332-3793_zmensena.jpg20190907120641-3802_zmensena.jpg20190907120648-3804_zmensena.jpg20190907121659-3827_zmensena.jpg20190907121817-3829_zmensena.jpg20190907122115-3837_zmensena.jpg20190907122451-3847_zmensena.jpg20190907123815-3855_zmensena.jpg20190907123927-3857_zmensena.jpg20190907123939-3860_zmensena.jpg20190907124018-3864_zmensena.jpg20190907124332-3870_zmensena.jpg20190907124534-3874_zmensena.jpg20190907124544-3876_zmensena.jpg20190907124556-3878_zmensena.jpg20190907131535-3906_zmensena.jpg20190907131632-3909_zmensena.jpg20190907131753-3914_zmensena.jpg20190907132742-3948_zmensena.jpg20190907132803-3952_zmensena.jpg20190907133457-3994_zmensena.jpg20190907133518-3996_zmensena.jpg20190907133551-4001_zmensena.jpg20190907134057-4034_zmensena.jpg20190907134354-4039_zmensena.jpg20190907134409-4041_zmensena.jpg20190907134504-4048_zmensena.jpg20190907134514-4049_zmensena.jpg20190907134738-4059_zmensena.jpg20190907134744-4060_zmensena.jpg20190907135441-4083_zmensena.jpg20190907135545-4086_zmensena.jpg20190907135635-4089_zmensena.jpg20190907135647-4091_zmensena.jpg20190907135711-4093_zmensena.jpg20190907135716-4094_zmensena.jpg20190907140044-4109_zmensena.jpg20190907140501-4117_zmensena.jpg20190907140551-4120_zmensena.jpg20190907140600-4122_zmensena.jpg20190907140641-4124_zmensena.jpg20190907140751-4127_zmensena.jpg20190907140943-4134_zmensena.jpg20190907143817-4153_zmensena.jpg20190907145130-4179_zmensena.jpg20190907145153-4182_zmensena.jpg20190907145601-4192_zmensena.jpg20190907145621-4194_zmensena.jpg20190907152934-4212_zmensena.jpg20190907154033-4254_zmensena.jpg20190907154050-4257_zmensena.jpg20190907154256-4269_zmensena.jpg20190907154306-4271_zmensena.jpg20190907154949-4282_zmensena.jpg20190907155110-4290_zmensena.jpg20190907160401-4331_zmensena.jpg20190907162517-4342_zmensena.jpg20190907162824-4354_zmensena.jpg20190907162910-4364_zmensena.jpg20190907163008-4368_zmensena.jpg20190907163022-4378_zmensena.jpg20190907163153-4387_zmensena.jpg20190907163228-4407_zmensena.jpg20190907163301-4414_zmensena.jpg20190907163350-4426_zmensena.jpg20190907163904-4443_zmensena.jpg20190907163937-4447_zmensena.jpg20190907163950-4452_zmensena.jpg20190907164018-4455_zmensena.jpg20190907164102-4458_zmensena.jpg20190907164155-4463_zmensena.jpg20190907164246-4475_zmensena.jpg20190907164252-4477_zmensena.jpg20190907164311-4486_zmensena.jpg20190907164459-4499_zmensena.jpg20190907164518-4509_zmensena.jpg20190907164700-4521_zmensena.jpg

20190907182019-4534.jpg20190907182413-4548.jpg20190907183246-4576.jpg20190907184618-4733.jpg20190907184724-4772.jpg20190907184730-4776.jpg20190907185003-4796.jpg20190907185047-4813.jpg20190907185059-4820.jpg20190907185124-4828.jpg20190907185136-4833.jpg20190907185203-4847.jpg20190907185810-4888.jpg20190907185911-4915.jpg20190907190005-4920.jpg20190907190127-4942.jpg20190907191047-4980.jpg20190907191110-4985.jpg20190907191123-4989.jpg20190907191327-5012.jpg20190907191448-5020.jpg

Attachments:
Download this file (vysledky_sprievod_sutazi_Betliar_2019.pdf)vysledky_sprievod_sutazi_Betliar_2019.pdf[Vyhodnotenie sprievodných podujatí - Naj brada, Naj šperk, Naj nôž, Naj klobúk, Hod flinty do žita 2019]181 kB
Download this file (vyhodnotenie_polovnik_roka_Betliar_2019.pdf)vyhodnotenie_polovnik_roka_Betliar_2019.pdf[Vyhodnotenie Poľovník roka 2018]155 kB
Download this file (VL_MS_vo_vareni_gulasu_Betliar_2019.pdf)VL_MS_vo_vareni_gulasu_Betliar_2019.pdf[Výsledková listina - MS vo varení gulášu 2019]1065 kB
Download this file (VL_MS_vabenie_jelenov_Betliar_2019.pdf)VL_MS_vabenie_jelenov_Betliar_2019.pdf[Výsledková listina - MS vo vábení jeleňov 2019]321 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD