Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS SR) zorganizovala v priestoroch kongresovej sály Agroinštitútu v Nitre dňa 27.10.2017 odborný seminár s medzinárodnou účasťou k veľmi vážnej a aktuálnej téme Afrického moru ošípaných. Seminár bol organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Slávnostné otvorenie seminára zahájili trubači Slovenskej poľovníckej komory za účasti 190 participantov všetkých dotknutých organizácií a to pracovníkov štátnej správy na úseku poľovníctva, zástupcov obvodných poľovníckych komôr, Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., Lesov SR, š.p., Národného lesníckeho centra, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie Košice, ŠVPS SR, Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, Komory veterinárnych lekárov, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej správy, Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku-družstvo.

Úvodného slova sa ujal ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ktorý pripomenul zúčastneným všetky dôležité informácie, ktoré by sme ako obyvatelia krajiny priamo ohrozenej týmto vírusom, mali poznať. Medzi slovenských prednášateľov boli prizvaní aj zahraniční hostia z krajín s potvrdeným výskytom vírusu AMO. Svoje poznatky a skúsenosti odprezentovali prof. dr hab. Roman Dziedzic z Poľského poľovníckeho zväzu, Eugenius Tijušas spolu s Romualasom Varanauskasom z Litovskej poľovníckej a rybárskej asociácie, z Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC Ing. Kristóf Hecker, PhD. a z Českej republiky Ing. Martin Žižka, PhD., generálny riaditeľ odboru myslivosti na Ministerstve zemědělství a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy MVDr. Zbyněk Semerád.

Seminár svojou účasťou poctila aj pani ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná, ktorá vo svojom príhovore poďakovala Slovenskej poľovníckej komore za organizáciu seminára na medzinárodnej úrovni a pripomenula, že situáciu s AMO ako agrorezort neberú na ľahkú váhu a sú pripravení spolupracovať na všetkých úrovniach.  Na komentár pani ministerky nadviazal prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý vystúpil s témou úloh a súčinnosti poľovníckej samosprávy pri prevencii, kontrole a eradikácii AMO. Ďalšími a nemenej dôležitými prednášateľmi boli odborníci zo ŠVPS SR, MVDr. Martin Chudý, poverený vedením odboru zdravia a ochrany zvierat, MVDr. Rudolf Janto, MVDr. Dalibor Polák, inšpektori pre ochranu a zdravie zvierat a Ing. Jozef Bučko, PhD. z Národného lesníckeho centra.

Súčasťou seminára bola aj tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnili ústrední riaditelia ŠVPS SR a ŠVS ČR, prezident SPK a ministerka pôdohospodárstva za prítomnosti odborných (TV relácia Halali, časopis Poľovníctvo a rybárstvo, časopis Les & Letokruhy) ale aj komerčných médií (RTVS, TV Markíza, TA3, TASR, SITA, Roľnícke noviny, a iné.).   

Vrcholom celej odbornej konferencie bola panelová diskusia, do ktorej sa zapojili zástupcovia všetkých zúčastnených organizácií a prítomní si tak mohli vypočuť názory nie len poľovníckej verejnosti, ale aj od nepoľovníkov z radov chovateľov ošípaných alebo poľnohospodárov.

Výstupom zo seminára sú prezentácie všetkých, ako slovenských, tak aj zahraničných prednášateľov, ktoré nájdete v prílohe tohto článku.            

Zverejnené info na webe (zobrazí sa po rozkliknutí odkazu):

Správy RTVS, 28.10.2017: Najmenej vedia o more ošípaných na Ukrajine

TA3, 27.10.2017: Africký mor ohrozuje Slovensko, v lete sa objavil v Česku

Časopis Poľovníctvo a rybárstvo: Boli sme pri tom!

Roľnícke noviny: Slovensko ohrozuje africký mor ošípaných 

SITA: Slovensko prijíma opatrenia proti africkému moru ošípaných, objavil sa v Česku

TASR: Africký mor ošípaných už ohrozuje Slovensko zo všetkých strán

Autor: Ing. Martina Hustinová
Fotogaléria: Ing. Ladislav Nagy
Foto z tlačovej konferencie:  Ing. Ladislav Nagy

Tlačová konferencia

DSC_7771.jpgDSC_7775.jpgDSC_7776.jpgDSC_7778.jpgDSC_7781.jpgDSC_7782.jpgDSC_7787.jpgDSC_7792.jpgDSC_7796.jpgDSC_7797.jpgDSC_7798.jpgDSC_7799.jpgDSC_7801.jpgDSC_7808.jpgDSC_7812.jpgDSC_7816.jpgDSC_7818.jpgDSC_7821.jpgDSC_7829.jpgDSC_7834.jpg

DSC_7468.jpgDSC_7476.jpgDSC_7483.jpgDSC_7484.jpgDSC_7485.jpgDSC_7487.jpgDSC_7497.jpgDSC_7499.jpgDSC_7503.jpgDSC_7506.jpgDSC_7508.jpgDSC_7511.jpgDSC_7513.jpgDSC_7519.jpgDSC_7520.jpgDSC_7527.jpgDSC_7531.jpgDSC_7532.jpgDSC_7533.jpgDSC_7534.jpgDSC_7535.jpgDSC_7538.jpgDSC_7540.jpgDSC_7541.jpgDSC_7542.jpgDSC_7543.jpgDSC_7544.jpgDSC_7548.jpgDSC_7551.jpgDSC_7554.jpgDSC_7555.jpgDSC_7559.jpgDSC_7560.jpgDSC_7561.jpgDSC_7566.jpgDSC_7567.jpgDSC_7569.jpgDSC_7573.jpgDSC_7577.jpgDSC_7585.jpgDSC_7589.jpgDSC_7592.jpgDSC_7595.jpgDSC_7611.jpgDSC_7612.jpgDSC_7615.jpgDSC_7616.jpgDSC_7617.jpgDSC_7618.jpgDSC_7621.jpgDSC_7624.jpgDSC_7626.jpgDSC_7627.jpgDSC_7629.jpgDSC_7630.jpgDSC_7631.jpgDSC_7632.jpgDSC_7633.jpgDSC_7634.jpgDSC_7635.jpgDSC_7636.jpgDSC_7637.jpgDSC_7638.jpgDSC_7639.jpgDSC_7640.jpgDSC_7641.jpgDSC_7642.jpgDSC_7643.jpgDSC_7644.jpgDSC_7645.jpgDSC_7647.jpgDSC_7648.jpgDSC_7649.jpgDSC_7650.jpgDSC_7651.jpgDSC_7652.jpgDSC_7655.jpgDSC_7658.jpgDSC_7662.jpgDSC_7663.jpgDSC_7664.jpgDSC_7665.jpgDSC_7669.jpgDSC_7670.jpgDSC_7672.jpgDSC_7674.jpgDSC_7677.jpgDSC_7678.jpgDSC_7685.jpgDSC_7687.jpgDSC_7688.jpgDSC_7690.jpgDSC_7694.jpgDSC_7699.jpgDSC_7712.jpgDSC_7713.jpgDSC_7714.jpgDSC_7715.jpgDSC_7716.jpgDSC_7720.jpgDSC_7726.jpgDSC_7727.jpgDSC_7729.jpgDSC_7730.jpgDSC_7732.jpgDSC_7733.jpgDSC_7735.jpgDSC_7744.jpgDSC_7747.jpgDSC_7750.jpgDSC_7752.jpgDSC_7756.jpgDSC_7758.jpgDSC_7760.jpgDSC_7765.jpgDSC_7767.jpgDSC_7836.jpgDSC_7928.jpgDSC_7929.jpgDSC_7930.jpgDSC_7931.jpgDSC_7932.jpgDSC_7934.jpgDSC_7935.jpgDSC_7936.jpgDSC_7937.jpgDSC_7938.jpgDSC_7940.jpgDSC_7941.jpgDSC_7942.jpgDSC_7943.jpgDSC_7947.jpgDSC_7952.jpgDSC_7956.jpgDSC_7958.jpgDSC_7964.jpgDSC_7965.jpgDSC_7966.jpgDSC_7973.jpgDSC_7975.jpgDSC_7977.jpgDSC_7979.jpgDSC_7981.jpgDSC_7982.jpgDSC_7983.jpgDSC_7986.jpgDSC_7988.jpgDSC_7991.jpgDSC_7994.jpgDSC_7995.jpgDSC_8001.jpgDSC_8003.jpgDSC_8014.jpgDSC_8016.jpgDSC_8018.jpgDSC_8026.jpgDSC_8031.jpgDSC_8035.jpgDSC_8040.jpgDSC_8047.jpgDSC_8052.jpgDSC_8055.jpgDSC_8060.jpgDSC_8064.jpg

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Slovenska polovnicka komora_-_Vysledky_odporu~.pdf)Slovenska polovnicka komora_-_Vysledky_odporu~.pdf[SPK - Výsledky, odporúčania závery, Nitra 27.10.2017]325 kB
Stiahnúť tento súbor (SEMERAD_Priloha_AMP.mapa.policie.lov.detail.Z~.pdf)SEMERAD_Priloha_AMP.mapa.policie.lov.detail.Z~.pdf[Semerád Z. - AMP, príloha mapy Policie ČR, Nitra 27.10.2017]14034 kB
Stiahnúť tento súbor (SEMERAD_Zbynek_-_AMP_v_CR_Nitra_27.10.2017.pdf)SEMERAD_Zbynek_-_AMP_v_CR_Nitra_27.10.2017.pdf[Semerád Z. - Africký mor prasat u prasat divokých v České republice, Nitra 27.10.2017]5101 kB
Stiahnúť tento súbor (CHUDY_Martin_-_AMO_Zavery_auditov_Nitra_27.10~.pdf)CHUDY_Martin_-_AMO_Zavery_auditov_Nitra_27.10~.pdf[Chudý M. - Hodnotenie opatrení Slovenska zo strany EK, Nitra 27.10.2017]1075 kB
Stiahnúť tento súbor (POLAK_Dalibor_-_Opatrenia_u_domacich_osipanyc~.pdf)POLAK_Dalibor_-_Opatrenia_u_domacich_osipanyc~.pdf[Polak D. - Opatrenia v chovoch domácich ošípaných, Nitra 27.10.2017]1077 kB
Stiahnúť tento súbor (JANTO_Rudolf_-_Opatrenia_u_diviakov_Nitra_27.~.pdf)JANTO_Rudolf_-_Opatrenia_u_diviakov_Nitra_27.~.pdf[Janto R. - Opatrenia prijaté v SR na zabránenie šírenia AMO v diviačej populácii, Nitra 27.10.2017]4705 kB
Stiahnúť tento súbor (BUCKO_Jozef_-_Vyvoj_diviacej_popul._Nitra_27.~.pdf)BUCKO_Jozef_-_Vyvoj_diviacej_popul._Nitra_27.~.pdf[Bučko J. - Vývoj diviačej populácie vo vzťahu k AMO, Nitra 27.10.2017]3914 kB
Stiahnúť tento súbor (LEBOCKY_Tibor_-_AMO_Ulohy_a_sucinnost_Nitra_2~.pdf)LEBOCKY_Tibor_-_AMO_Ulohy_a_sucinnost_Nitra_2~.pdf[Lebocký T. - Úlohy a súčinnosť poľovníckej samosprávy pri prevencii, kontrole a eradikácii, Nitra 27.10.2017]2279 kB
Stiahnúť tento súbor (HECKER_Kristof_-_ASF_CIC_Nitra_27.10.2017.pdf)HECKER_Kristof_-_ASF_CIC_Nitra_27.10.2017.pdf[Hecker K. - International knowledge and experience of the CIC on ASF, Nitra 27.10.2017]2634 kB
Stiahnúť tento súbor (DZIEDZIC_Roman_-_ASF_in_Poland_Nitra_27.10.20~.pdf)DZIEDZIC_Roman_-_ASF_in_Poland_Nitra_27.10.20~.pdf[Dziedzic R., African swine fever virus in Poland between the years 2014-2017, Nitra 27.10.2017]3144 kB
Stiahnúť tento súbor (VARANAUSKAS_Romualdas,TIJUSAS_Eugenius_-_ASF_~.pdf)VARANAUSKAS_Romualdas,TIJUSAS_Eugenius_-_ASF_~.pdf[Varanauskas R., Tijušas E. - African swine fever in Lithuania, Nitra 27.10.2017]20722 kB
Stiahnúť tento súbor (BIRES_Jozef_-_AMO_Nitra_27.10.2017.pdf)BIRES_Jozef_-_AMO_Nitra_27.10.2017.pdf[Bíreš J. - Africký mor ošípaných, Nitra 27.10.2017]5148 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.