Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

IMG 20190821 103450 zmensenaAfrický mor ošípaných sa šíri celou Európou. Slovenská poľovnícka samospráva si bola vedomá, že je otázkou času, kedy sa stretneme s týmto vírusom aj na našom území. V októbri roku 2017 po analýze postupu vírusu sme zorganizovali medzinárodný seminár k tejto problematike, kde sme poukázali na nutnosť zabezpečiť chladiarenské zariadenia, aby užívatelia poľovných revírov na Slovensku mohli plniť preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s ulovenou diviačou zverou v prospech eliminácie ďalšieho šírenia vírusu počas času nutného na zabezpečnie spätnej informácie o zdravotnej nezávadnosti uloveného diviaka.

Dlhá doba, ktorá prešla od tohto dátumu u mnohých poľovníkov vyvolávala otázniky, či spoločná dohoda MPRV SR a ŠVPS SR a SPK sa stane vôbec niekedy realitou. Dlhý proces verejného obstarávania, ktorý mala na starosti ŠVPS SR pri aktívnej asistencie MPRV SR a SPK zabezpečili, že dňa 21.8.2019 sme mohli práve v regióne, ktorý bol aktuálne zasiahnutý touto nebezpečnou nákazou začať s distribúciou chladiarenských zariadení pre užívateľov, ktoré dostávajú k dispozícii od ŠVPS SR. Chladiace zariadenia nie sú majetkom užívateľov poľovných revírov, ale sme presvedčení že sa budú o tento majetok starať počas tej doby, na ktorú im boli poskytnuté. Momentálne sa jedná o užívanie v trvaní 4 rokov s tým, že ak sa dodržia všetky podmienky, užívateľ PR bude môcť užívať toto zariadenie aj dlhšie obdobie. 

Pri odovzdávaní a podpisovaní protokolárnych záležitostí sme konečne videli spokojné tváre užívateľov poľovných revírov, ich zástupcov a našich členov, ktorí sa konečne cítili ako rovnocenní partneri, keďže boli splnené všetky sľuby, ktoré im boli dané. Pri odovzdávaní sme si vypočuli časté byrokratické prekážky, ktoré musia a museli vykonávať pri prijímaní niektorých nariadení, ktoré doteraz nemohli plniť.

Prajeme si, aby spoločnými silami MPRV SR a ŠVPS SR, RVPS a našej poľovníckej samosprávy, ktorá aktívne prenášala všetky podnety od užívateľov poľovných revírov, organizačných zložiek, poľovníkov orgánom štátnej správy, aby spolupráca bola vždy takto pozitívne naplnená. Za naše slová môžu najviac hovoriť fotografie, ktoré sme urobili pri odovzdávaní chladiarenských zariadení. Veríme, že behom niekoľkých dní bude celý okres Trebišov vybavený chladiarenskými zariadeniami i z dôvodu, že za jeden deň sme boli schopní odovzdať 12 kusov chladiarenských zariadení.

Chceli by sme poďakovať MPRV SR, ŠVPS SR, RVPS Trebišov, užívateľom poľovných revírov v okrese Trebišov, poľovníkom, vedeniu Obvodnej poľovníckej komory Trebišov a osobitne pracovníčke kancelárie Magdaléne Bučkovej za ochotu a spoluprácu, bez ktorej by sme túto úlohu nevedeli zvládnuť. S takou istou dôverou sa budeme obracať na všetky naše organizačné zložky a veríme, že natrafíme všade na takúto prácu pri realizácii opatrení k zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných.

Autor: K SPK

IMG_20190821_103450_zmensena.jpgIMG_20190821_103625_zmensena.jpgIMG_20190821_103814_zmensena.jpgIMG_20190821_104206_zmensena.jpgIMG_20190821_104734_zmensena.jpgIMG_20190821_133019_zmensena.jpgIMG_20190821_134915_zmensena.jpgP1010388_zmensena.JPGP1010391_zmensena.JPGP1010401_zmensena.JPGP1010408_zmensena.JPGP1010411_zmensena.JPGP1010414_zmensena.JPGP1010415_zmensena.JPG

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.