Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

2Pri preberaní chladiarenského zariadenia je nevyhnutná súčinnosť užívateľa poľovného revíru. Každý užívateľ poľovného revíru, ktorý v januári/februári tohto roku prejavil záujem o chladiarenské zariadenie bude pri jeho preberaní podpisovať dokumenty pripravené Slovenskou poľovníckou komorou v súčinnosti s Obvodnou poľovníckou komorou s nasledovnými údajmi: 

Presný názov poľovníckej organizácie/PZ/PS/ a pod..
Sídlo:                         
V zastúpení:
Kontaktná osoba:       
Telefón, e-mail:         
Bankové spojenie:     
IBAN:                       
IČO:                          
DIČ:                          
IČ DPH:                    

katastrálne územie -
súpisné číslo –
na ulici -
zapísanej na LV č.
vedenej Správou katastra –

vzťah k pozemku ak nie je vlastníkom – dohoda, zmluva (nie je nutná v písomnej podobe), jedná sa o pozemok, kde bude umiestnené CHZ

Zmluvu a preberacie protokoly bude VŽDY podpisovať štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru alebo osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom.

PODMIENKY
Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť:

  • plochu 4 m2 s identifikáciou parcely tak, ako je uvedené vyššie
  • stroj na zloženie CHZ (vysokozdvižný vozík, alebo nakladač s predĺženými ližinami (minimálne 2 metre)
  • prívod vody a elektrickej energie (230 V)
  • CHZ proti poškodeniu a prístupu nepovolaných osôb
  • starať sa o CHZ s predmetom užívania (uskladňovania ulovených diviakov)
  • nahlasovať poruchy CHZ RVPS a SPK
  • v súčinnosti s RVPS zabezpečiť legislatívne podmienky fungovania CHZ
  • poistenie CHZ vrátane hnuteľných vecí.

SPK zabezpečila centrálne poistenie CHZ prostredníctvom poisťovne Allianz. Poistná suma za 1 CHZ je 30 €. Žiadame užívateľov aby túto sumu uhradili OPK po obdržaní CHZ. Všetky CHZ sú poistené okamžite odo dňa dodania užívateľovi poľovného revíru.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Rozmery vonkajšie: 2 x 2 x 2,8 m,   
Rozmery vnútorné: 1,78 x 1,78 x 2,39 m,    
Váha: 1100 kg,
Elektrická inštalácia: s výkonom 230 V,
Výkon: 1,2 kW          
K dispozícii: vnútorné a vonkajšie svetlo, vonkajšia zásuvka na 230 V,
Výbava: elektrický navijak, nosnosť 500 kg, kovová konštrukcia, koľajnica, 10 hákov,
Množstvo uskladnenia: 10 ks diviačej zveri.

113

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.