Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

IMG 20200228 122002 zmensena

21. augusta 2019, len 9 dní po prepuknutí afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Slovensku, sme v okrese Trebišov začali s dodávkou chladiarenských zariadení pre poľovníkov, ktoré dostali do štvorročného užívania od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Slovenská poľovnícka komora, ako organizácia zriadená zákonom o poľovníctve s preneseným výkonom štátnej správy, bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverená distribúciou boxov do všetkých okresov v nárazníkovej zóne s Maďarskom. Dnes (28.2.2020) sme po 6 mesiacoch a 7 dňoch úspešne ukončili dodávku 595 boxu.

Vďaka výbornej spolupráci s organizačnými zložkami-Obvodnými poľovníckymi komorami, Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami a v neposlednom rade s užívateľmi poľovných revírov, sa podarilo dodať všetky boxy bez jediného problému či poškodenia pri prevoze alebo zložení. Všetci užívatelia poľovných revírov boli náležite a včas pripravení na prebratie boxu s prichystaným strojom na zloženie boxu z kamióna, pripraveného miesta na uloženie boxu, so správne vyplnenými údajmi potrebnými do zmlúv a preberacích protokolov. 12 boxov bolo dodaných do novovytvorenej nárazníkovej zóny do okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce.

Snažíme sa pokračovať tak, aby sme aj v novej nárazníkovej zóne zabezpečili užívateľom chladiarenské zariadenia.

Slovenská poľovnícka komora zakúpilaz Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva, pre všetkých užívateľov poľovných revírov v nárazníkovej zóne, dezinfekčné prostriedky proti AMO. Dezinfekčný prostriedok má objem 5 litrov, je ľahko riediteľný a použiteľný na dezinfekciu povrchov vo všetkých podmienkach. Do dvoch týždňov bude distribuovaný do všetkých 24 okresov.

Slovenská poľovnícka samospráva si bola vedomá, že je otázkou času, kedy sa stretneme s týmto vírusom aj na našom území. V októbri roku 2017, po analýze postupu vírusu, sme zorganizovali medzinárodný seminár k tejto problematike, kde sme poukázali na nutnosť zabezpečiť chladiarenské zariadenia, aby užívatelia poľovných revírov mohli plniť preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s ulovenou diviačou zverou v prospech eliminácie ďalšieho šírenia vírusu, počas času nutného na zabezpečenie spätnej informácie o zdravotnej nezávadnosti uloveného diviaka. Opäť sme preukázali nezastupitelnosť, dôležitosť a profesionalitu pri vykonávaní prenesené ho výkonu štátnej správy. 

Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí ŠVPS SR, MPRV SR, kolegom na OPK a v neposlednom rade užívateľom poľovných revírov.

Autor: M.Hustinová

86392762_2677484639001376_8903865043133661184_n.jpgIMG_20200228_122002_zmensena.jpgIMG_20200228_122150_zmensena.jpgIMG_20200228_122328_zmensena.jpgIMG_20200228_122634_zmensena.jpgIMG_20200228_122700_zmensena.jpgIMG_20200228_123429_zmensena.jpg

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.