Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

IMG 20200717 100512Dňa 17.7.2020 sa uskutočnilo zasadnutie expertnej skupiny AMO za účasti veterinárnych lekárov, riaditeľov RVPS, národnej poľovníckej samosprávy i chovateľov. Prof. Bíreš pripomenul nešťastnú polohu Slovenska v blízkosti krajín, ktoré majú nepriaznivý vývoj situácie (HU, PL). V Poľsku sú diagnostikované prípady AMO stále bližšie k našim hraniciam.

3 týždne Slovenská republika berie čerstvé chladené mäso z Nemecka a dáva sa testovať na COVID. Robíme to ako jediná krajina v Európe. Rovnaká situácia nastala v AUT, kde sú ľudia pracujúci na farmách pozitívni na COVID. ŠVPS vydala usmernenie pre prevádzky aby k nim nevnikol vírus. 

Pozitívne prípady AMO za 1. štvrťrok

Krajina Prípady Podiel oproti roku 2019
Poľsko 1824 74%
Maďarsko 1371 85%
Rumunsko 386 56%
Spolu 4085 63%

Komisia konštatovala kontamináciu územia SR. Preto modrá-vysoko riziková zóna bez pozitívnych diviakov je rozšírená od Košíc až po Veľký Krtíš (10-15 km od hraníc) a bez výraznejších obmedzení. Nová zóna do 20 km od výskytu pre chovateľov ošípaných.

Genéza pozitívnej ošípanej v obci Čierna
1.7. chovateľ z obce Čierna nahlásil zdravotné problémy 2 ks ošípaných, neprijímali potravu. Mali miernu apatiu a bez kožných zmien. Aplikované antibiotiká.       
2.7. zlepšenie, prijímanie potravy. Teplota 38 a 39 °C.     
3.7. zhoršenie u jednej ošípanej, väčšej. Teplota 41°C.    
5.7. úhyn väčšej ošípanej, odber vzoriek na AMO aj KMO. Kožné zmeny chýbajú, slezina aj obličky bez nálezu. Menšia ošípaná bez teploty, bez príznakov.    
7.7. úhyn druhej ošípanej, odobraté vzorky. Bez kožných príznakov, slabé petechiálne krvácanie na obličke.  
10.7. potvrdenie pozitívneho nálezu na AMO. Depopulácia chovu.
13.7. vymedzenie ochranného pásma a pásma dohľadu so skupinou odborníkov.
13.7 – 6 chovov v obci Čierna, ktoré mali dokopy 9 ošípaných. D stredy mali vykonať domáce zabíjačky pod drobnohľadom RVPS. Pred zabíjačkou odmerané teploty, skontrolovaný fyzický stav, po zabíjačke odobraté vzorky zo všetkých porazených ošípaných.
15.7. – dezinfekcia všetkých chovov.   

Ochranné pásmo:   124 chovov = 85 kusov    
Pásmo dohľadu:     TV: 125 chovov = 115ks, MI: 158 chovov/62 kusov   

Domáce ošípané boli odkúpené z okresu VT podľa CEHZ však do dnešného dňa neevidujeme žiadny chov, takže išlo zrejme o nelegálny chov.

Diskusia:
SPK: požiadali sme ústredného riaditeľa ŠVPS SR o zvoľnenie opatrení v náraznikovej zóne s Poľskom, čo sa týka ponechania ulovených diviakov v koži do príchodu vzoriek. Vzhľadom na to, že nie všetci užívatelia poľovných revírov disponujú chladiarenskými zariadeniami, je potrebné toto nariadenie prehodnotiť a zmierniť na prísnu evidenciu rozdelenej diviny do príchodu vzoriek tak, ako to bolo kedysi v náraznikovej zóne s HU. Prof. Bíreš prisľúbil v tejto veci rokovanie s SPK a tiež pripomenul že o zabezpečení poľovných revírov chladiarenskými zariadeniami stále rokuje s MPRV SR. 

doc. Lazar: Pri novele je potrebné zakotviť do zákona aby užívateľ poľovného revíru mal povinnosť vlastniť chladiarenské zariadenie.

prof. Bíreš: Poľovníci urobili obrovský kus roboty pri poklese diviačej zveri v regiónoch.

Imrich, ZCHO: Zintenzívniť lov diviačej zveri v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec, pretože je tu veľká horzba.

amo sk 2020

IMG_20200717_091529.jpgIMG_20200717_100508.jpgIMG_20200717_100512.jpg

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (amo-sk-2020.jpg)amo-sk-2020.jpg[Nové vymedzenie hraníc vysokorizikovej oblasti]93 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.