Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dňa 24. júla 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k prijatým veterinárnym opatreniam na zabránenie šírenia afrického moru u diviakov v Slovenskej republike so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Slovenskej poľovníckej komory. Predmetom rokovania boli informácie o aktuálnej situácii v okolitých krajinách s potvrdeným vírusom afrického moru ošípaných (ďalej len AMO), o nárazníkových pásmach AMO v SR, určených pásmach s aktívnym monitoringom AMO a prijatých veterinárnych opatreniach, metodických pokynoch na kontrolu opatrení prijatých v súvislosti s AMO v poľovných revíroch.

Na úvod ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, CSc. informoval o postupe a šírení vírusu AMO z Gruzínska cez Ruskú federáciu, Bielorusko, Pobaltské krajiny, Poľsko. Postup šírenia je prostredníctvom diviačej populácie, ktorá je mimoriadne vnímavá a prostredníctvom antropogénnych činiteľov. Situácia je vážna a v porovnaní s klasickým morom ošípaných (ďalej len KMO), bol KMO len prechádzka ružovou záhradou. Očakávali sme vírus a jeho šírenie od Ukrajiny, ale prekvapivo sa objavil v Českej republike. V porovnaní s napr. Pobaltím (v Litve bolo v minulom roku zaznamenaných približne 100 jedincov) sa AMO šíri vo výrazne zvýšenej intenzite, nakoľko v ČR už zaznamenali 70 jedincov za necelý mesiac od prepuknutia nákazy. Je však otázne, či je jeho prvý výskyt práve na tomto území z dôvodu, že ČR nemá taký podrobný monitorovací systém ako Slovensko (v predchádzajúcom roku bolo na Slovensku predložených cca 11 000 vzoriek na vyšetrenie KMO, v Českej republike za tú istú dobu len 80 vzoriek). Upozornil tiež na to, že prežívanie vírusu je podstatne dlhšie ako u KMO, šíri sa rýchlo a následky zanecháva nielen u diviakov, ale spôsobuje veľké škody pre chovateľov ošípaných.

Jednotlivým inštitúciám vyplynuli zo stretnutia tieto povinnosti:

ŠVPS SR - prostredníctvom RVPS informovať užívateľov poľovných revírov o zabezpečení kontroly a určení opatrení na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri
MPaRV SR - úprava plánu chovu a lovu, súčinnosť pri kontrole, 
  - súčinnosť pri kontrolách dodržiavania nariadených opatrení v poľ. revíroch, dodržiavaní plánu chovu a lovu, mesačných hláseniach o úhyne diviačej zveri, zoznamy vnadísk a krmovísk s vyznačením na mapách poľovných revírov...
  - zavedenie výnimky zo zakázaných spôsobov lovu.
NLC   - vytvorenie máp s vyznačením denzity, JKS, NKS a lovu diviačej zveri, 
  - vytvorenie máp s vyznačením vnadísk v PR, 
  - identifikácia zalesnených území s možnosťou sústredenia diviačej zveri,
  - vytvorenie máp s dominanciou plodonosných drevín DB, BK, 
  - identifikácia migračných bariér v nárazníkovej zóne a okolí.
SPK - medializácia v relácii Halali, časopisoch Halali, Poľovníctvo a Rybárstvo, na webovej stránke Slovenskej poľovníckej komory, facebook-ovej stránke SPK,  
  - zorganizovanie celoslovenského seminára k AMO s medzinárodnou účasťou zástupcov krajín, ktorým sa podarilo zastaviť šírenie AMO (Litva, Poľsko), v čo najskoršom možnom termíne (september/október) na zabezpečenie informovanosti poľovníckej verejnosti v spolupráci s ostatnými inštitúciami,         
  - podpora na zabezpečenie odbytu ulovenej zveri cez firmu Zverex, spol. s r. o.,  
  - vytvorenie projektu na zabezpečenie chladiarenských zariadení pre uskladnenie ulovených diviakov na tzv. zberných miestach v jednotlivých okresoch Slovenska.


V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných v Slovenskej republike, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu. Slovenská poľovnícka komora je v spolupráci s ostatnými organizáciami pripravená na úzku a promptnú súčinnosť pri riešení mimoriadnej situácie a o všetkých nových informáciách bude svojich členov ihneď informovať.
 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pracovne_rokovanie_AMO_2017.pdf)pracovne_rokovanie_AMO_2017.pdf[Správa z pracovného rokovania SPK, MPaRV SR, ŠVPS SR, NLC k AMO_24.7.2017]410 kB

Hľadať

CELOŠTÁTNA POĽOVNÍCKA VÝSTAVA A AGROKOMPLEX 2022

ax a cvpp

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Telekomunikačný partner

O2BD

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.