Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vytýčila nárazníkové zóny s aktívnym monitoringom v súvislosti s vypuknutím ochorenia na Africký mor ošípaných v Českej republike.
V tejto zóne sa určujú opatrenia.

Lovná zver
• Celoročný cielený lov diviačej zveri za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri.
• Sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené.
• Odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri (zdravej zveri a všetkých zvierat so zmenami správania) a nájdenej uhynutej diviačej zveri.
• Monitoring u diviačej zveri sa nariaďuje vykonávať v dobe od 10. júla 2017 do 31.decembra 2017.
• Celoročný zákaz kŕmenia diviakov alebo ostatnej raticovej zveri krmivom atraktívnym a dostupným pre diviačiu zver.
• Ulovené diviaky uvádzať na trh (aj v rámci nárazníkovej oblasti) alebo premiestňovať mimo poľovný revír (určené aj na súkromnú domácu spotrebu mimo územia poľovného revíru) až po obdŕžaní negatívneho laboratórneho výsledku na AMO.

Farmová zver
• Denné vykonávanie kontroly zdravotného stavu diviakov chovaných vo farmovom chove.
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté diviaky ktoré boli chované vo farmovom chove, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých diviakov na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré diviaky ktoré sú chované vo farmovom chove s príznakmi AMO.
• Diviaky chované vo farmovom chove držať v ohradených priestoroch zabraňujúcich priamemu kontaktu s voľne žijúcou diviačou zverou.
• Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z voľne žijúcej diviačej zveri a kuchynských odpadov na kŕmne účely pre diviaky chované na farme.
• Zamedziť kontaktu voľne žijúcich diviakov s krmivom a stelivom.
• Zamedziť kontaktu diviakov na farme s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Premiestňovať diviaky z farmového chovu len po predchádzajúcom súhlase RVPS.
• Viesť evidenciu o stave a zmenách v stavoch diviačej zveri chovanej na.

V drobnochovoch
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi.
• Ošípané držať v uzatvorených priestoroch.
• Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
• Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
• Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
• Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
• Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov.
• Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej tri dni pred jej vykonaním.
• Nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

V chovoch ošípaných
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi.
• Ošípané držať v uzatvorených priestoroch.
• Nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
• Premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných)
• Vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
• Vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe doustajňovacích priestorov.
• Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
• Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov.
• Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej tri dni pred jej vykonaním.
• Viesť zoznam neregistrovaných chovateľov, ktorým boli predané ošípané.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Naraznikova zona CR AMO 2.pdf)Naraznikova zona CR AMO 2.pdf[Mapa nárazníkovej zóny z ČR]8465 kB
Stiahnúť tento súbor (Opatrenia_AMO_SVPS SR.pdf)Opatrenia_AMO_SVPS SR.pdf[Opatrenia]80 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.