Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

šisŠtatistický informačný systém SPK (ŠIS SPK) - Powered by iDempiere

ŠIS SPK je interným programom Slovenskej poľovníckej komory a jej organizačných zložiek, obvodných poľovníckych komôr pre vedenie presnej, efektívnej a spoľahlivej evidencie držiteľov poľovných lístkov, ktorá je podľa slov odborníkov najlepšie fungujúcim systémom poľovníckej samosprávy minimálne v Európe.

Čo je iDempiere?

iDempiere je výkonný, open-source ERP / CRM / SCM systém podporovaný šikovnou komunitou. Systém sa zameriava na vysoko kvalitný softvér, filozofiu otvorenosti a jeho komunitu, ktorá je založená na spolupráci a zahŕňa špecialistov, implementátorov, vývojárov a koncových používateľov.

Program iDempiere si získal dobrú povesť vďaka vysokokvalitnému architektonickému dizajnu, spoľahlivosti, robustnej sade funkcií, rozšíriteľnosti a odhodlaniu neustále vyvíjať a zlepšovať softvér pomocou výkonných a inovatívnych riešení.

Jeho poslaním je pomôcť spoločnostiam na celom svete rásť so slobodou. Je najlepším slobodným podnikovým softvérom na svete, ktorý inšpiruje organizácie k zdieľaniu a budovaniu obojstranne výhodných vzťahov s komunitou. Naším cieľom je mať tenké jadro obklopené radom doplnkov, ktoré budú sprevádzať akékoľvek obchodné potreby.

Vďaka prenesenému výkonu štátnej správy, ktorú podľa § 42 zákona poľovníctve č. 274/2009 Z. z. vykonáva SPK, vedieme v ŠIS elektronickú evidenciu:

 • poľovných lístkov (PL) (počet držiteľov, príslušnosť k PO, vydané PL pre cudzincov, pomer pohlaví, priemerný vek a pod.)
 • poľovných revíroch (PR)
 • užívateľov poľovných revírov
 • zaradenie PR do poľovných oblastí
 • poľovníckych orgnaizácií (PO)
 • chovateľskej činnosti (vyhodnotenia kvality poľovníckeho hospodárenia, vyhodnotenia odstrelu, evidencie medailových trofejí, a i.)
 • streleckej činnosti (výkonnostné triedy, kontrolné streľby, držbu zbrojných preukazov, vydávania preukazov streleckých rozhodcov a inštruktorov, a i.)
 • osvetovej činnosti (vyznamenania, hodnotenie a podpory osvetovej činnosti, a i.)
 • poľovníckych skúšok - automatické prepojenie skupín a kandidátov z portálu www.polovnickeskusky.sk, automatické generovanie skúšobných komisií na skúšky z poľovníctva, evidencia praktických skúšok a i.) 
 • finančných príjmov OPK za jednotlivé členské jednotlivých užívateľov PR
 • kynologického odboru - evidencia PUP, skúšok PUP, psov, plemien, a i.)
 • rôznych školení, prostredníctvom elektronického prihlasovania cez kartu držiteľa PL sa po úspešnom absolvovaní školenia (napr. streleckého rozhodcu a inštruktora, školenia skúšobných komisárov, členov obvodných hodnoditeľských komisií a pod.) zobrazí odborná spôsobilosť aj na karte držiteľa PL

Okrem toho, každý držiteľ PL má na svojej karte evidované údaje v rozsahu, ktoré uvedie pri vydávaní/predlžovaní PL a podpíše súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Všetky údaje sú zaznamenávané pracovníkmi a vedúcimi kancelárií našich organizačných zložiek OPK, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenska.

bigware reklamal

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.