Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

2perc nadacia priroda

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 na činnosť našej Nadácie Príroda. Nájdete nás v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak sa rozhodnete podporiť Nadáciu Príroda zo svojich zaplatených daní, odporúčame nasledovné kroky:

 1. Fyzická osoba, ktorej vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 2. Vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – vzor tlačiva je povinný a uveďte na r. 12 z potvrdenia od zamestnávateľa výšku dane zníženú o daňové bonusy, ktorá je uvedená na r. 24 potvrdenia. Vypočítajte na r. 13 sumu vo výške 2%alebo 3% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane vo výške 3% podľa § 50 odst. 1 písm. a) zákona možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré bude prílohou vyhlásenia. Výsledná suma do výšky 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane sa matematicky zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a musí byť najmenej 3 €.
 3. K tomuto vyhláseniu priložte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022. Získate ho od Vášho zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2022. Treba, aby ste pri podpisovaní žiadosti o vykonaní ročného zúčtovania vyznačili posledný bod žiadosti, že žiadate o vydanie Potvrdenia o zaplatenej dani podľa § 50.
 4. Najneskôr do 02.05.2023 (namiesto nedele 30.4.) predložte osobne, odošlite poštou alebo elektronicky, ak máte so správcom dane uzatvorenú elektronickú komunikáciu daňovému úradu, miestne príslušnému podľa Vášho trvalého bydliska toto Vyhlásenie, spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, príp. i potvrdením o dobrovoľníckej činnosti. Budeme radi, ak vyznačíte na tlačive, že súhlasíte so zaslaním svojich údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Neoznamuje sa darovaná suma (daňové tajomstvo) len Vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt. Ale je to jedinná kontrola, ako vieme zistiť, či Vaše želanie prispieť nám na činnosť, štátne orgány splnili.
 1. Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie za rok 2022
 2. V daňovom priznaní typ A, aj typ B je samostatný oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov, resp. 3%, ak ste vykonávali v rozsahu 40 hodín dobrovoľnícku činnosť a máte o tom potvrdenie. Daň sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a musí byť najmenej 3 €. Vypíšte údaje o prijímateľovi, ktoré sa nachádzajú na konci tohto listu.
 3. V lehote na podanie daňového priznania, t.j. buď do 31.3.2023, alebo v posunutých termínoch 30.4., 31.5., 30.6., alebo ak máte príjmy zo zahraničia tak až v možných posunutých termínoch do 30.9. odovzdajte daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu podľa Vášho trvalého bydliska a daň zaplaťte. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení podmienok v lehote do 90 dní poukáže sumu v prospech prijímateľa. Budeme radi, ak vyznačíte na tlačive, že súhlasíte so zaslaním svojich údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane.
 4. Právnická osoba
 5. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. V prípade, že ste poskytli finančný dar vo výške minimálne 0,5% z výšky Vašej dane na rovnaký účel, ako je možný účel použitia 2% z daní, môžete venovať 2% z dane z príjmov, ak dar z vlastných prostriedkov nebol poskytnutý, môžete darovať len 1% z dane. Minimálna suma je 8 €, môžete darovať viacerým prijímateľom, minimálne však každému 8 €.   
 6. Údaje, ktoré treba vypísať do daňového priznania, ak sa rozhodnete 1%, resp. 2% darovať nám sú na konci tohto listu.
 7. V lehote na podanie daňového priznania, t.j. buď do 31. 03. 2023, alebo v posunutých termínoch až do 30. 09. 2023 podajte daňové priznanie správcovi dane. Ak vyznačíte, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi, tak nám daňový úrad do konca januára 2024 oznámi, že ste nám podiel z dane poskytli, pričom pre dodržanie daňového tajomstva sa oznamuje len obchodné meno, sídlo a právna forma poskytovateľa.

Naše údaje, ktoré je potrebné uviesť do Vyhlásenia pre venovanie 2%  sú

IČO:42354196       
Obchodné meno (názov): Nadácia Príroda

Za príspevky a  podporu vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami pri realizácii našej práce.     

Ing. Zuzana Balandová
správkyňa nadácie
    

                                                                                                                               

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Potvrdenie_za_2022.pdf)Potvrdenie_za_2022.pdf[Potvrdenie za 2022]35 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlasenie2023.pdf)Vyhlasenie2023.pdf[Vyhlásenie 2023]95 kB
Stiahnúť tento súbor (Nadácia Príroda_2perc.doc)Nadácia Príroda_2perc.doc[Nadácia - 2 %, za rok 2022]21 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.