Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

kmppp 2024 MJ 70 zmensenaUž 48. ročník celoštátnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva zorganizoval Slovenský poľovnícky zväz - ústredie v spolupráci s OkO SPZ Liptovský Mikuláš, Slovenskou poľovníckou komorou a OPK Liptovský Mikuláš, Strednou odbornou školou lesníckou a drevárskou Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku a Žilinským samosprávnym krajom - Liptovským múzeom. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev z celého Slovenska: Detvy, Kežmarku, Lučenca, Senice, Skalice, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, Šale, Malaciek, Popradu,Spišskej Novej Vsi, Nitry, Ružomberku,Bardejova, Pezinku. Súťaž absolvovalo spolu 45 detí, ktoré podali obdivuhodné výkony v náročných dvanástich disciplínach.

Pohár prezidenta SPZ si priamo z rúk prezidenta Tibora Lebockého odnieslo družstvo z RgO SPZ Novohradu v Lučenci. Druhé miesto obsadilo družstvo z OkO SPZ Šaľa a tretie miesto družstvo z RgO SPZ Stredné Považie. V kategórii mladších - A zvíťazila Ella Jamnická pred druhým Jackom Oláhom a tretím Tomášom Mészárosom. V kategórii starších - B sa na prvom mieste umiestnil Adam Hájek so stratou jedného bodu s dosiahnutím 139/140bodov. O druhé miesto sa rozstreľovali až traja súťažiaci, ktorí zhodne dosiahli 138,8/140 bodov. Druhé miesto vystrieľal Andrej Drugda a tretie miesto Richard Ondrovič. Vyhodnotení boli aj najmladší účastníci podujatia a to len druháci Olívia Konôpková a Marek Budáč, obaja odvážlivci pochádzajú z OkO SPZ Detva. Po vyhodnotení jednotlivých kategórií a odovzdaní hodnotných cien pripravilo SPZ pre účastníkov ešte malé prekvapenie a to losovanie o sadu učebníc pre poľovnícke kurzy a vzduchovku. 

Veľké poďakovanie patrí Hlavnému rozhodcovi Ing. Pavlovi Hriadelovi, ktorý sa zhostil tejto neľahkej úlohy, vďaka ktorému bol zabezpečený bezproblémový priebeh súťaže. Ďalej taktiež predsedovi OkO SPZ Liptovský Mikuláš a riaditeľovi súťaže Ing. Tiborovi Kabzanovi. Ďakujeme samozrejme aj OkO SPZ a OPK Liptovský Mikuláš a SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie pod vedením Ing. Edmunda Hatiara Dis. Art. Menovaní tím ľudí zorganizoval celú súťaž na vysokej profesionálnej úrovni aj s fundovanými rozhodccami, cenami a sponzorskými darmi do súťaže.

Najväčšie poďakovanie však patrí vedúcim krúžkov KMPPP, ktorí svoje deti svedomito celý rok pripravujú a pracujú s nimi a bez ktorých by táto súťaž neexistovala.

Poľovníctvo má zmysel! Poľovníctvu Zdar!

Pod fotogalériou nájdete výsledkové listiny.

sponzori kmppp podakovanie

M.Hustinová
foto. M. Patócs-Khernová, M. Janíková, M. Hustinová

 

kmppp_24_MH_1_zmensena.jpegkmppp_24_MH_2_zmensena.jpegkmppp_24_MH_5_zmensena.jpegkmppp_24_MH_7_zmensena.jpegkmppp_24_MH_8_zmensena.jpegkmppp_24_MH_9_zmensena.jpegkmppp_24_MH_10_zmensena.jpegkmppp_24_MH_11_zmensena.jpegkmppp_24_MH_12_zmensena.jpegkmppp_24_MH_13_zmensena.jpegkmppp_24_MH_15_zmensena.jpegkmppp_24_MH_18_zmensena.jpegkmppp_24_MH_20_zmensena.jpegkmppp_24_MH_21_zmensena.jpegkmppp_24_MH_22_zmensena.jpegkmppp_24_MH_23_zmensena.jpegkmppp_24_MH_24_zmensena.jpegkmppp_24_MH_25_zmensena.jpegkmppp_24_MH_26_zmensena.jpegkmppp_24_MH_27_zmensena.jpegkmppp_24_MH_28_zmensena.jpegkmppp_24_MH_29_zmensena.jpegkmppp_24_MH_31_zmensena.jpegkmppp_24_MH_32_zmensena.jpegkmppp_24_MH_33_zmensena.jpegkmppp_24_MH_34_zmensena.jpegkmppp_24_MH_35_zmensena.jpegkmppp_24_MH_38_zmensena.jpegkmppp_24_MH_41_zmensena.jpegkmppp_24_MH_43_zmensena.jpegkmppp_24_MH_44_zmensena.jpegkmppp_24_MH_45_zmensena.jpegkmppp_24_MH_46_zmensena.jpegkmppp_24_MH_47_zmensena.jpegkmppp_24_MH_48_zmensena.jpegkmppp_24_MH_49_zmensena.jpegkmppp_24_MH_50_zmensena.jpegkmppp_24_MH_51_zmensena.jpegkmppp_24_MH_53_zmensena.jpegkmppp_24_MH_54_zmensena.jpegkmppp_24_MH_56_zmensena.jpegkmppp_24_MH_63_zmensena.jpegkmppp_24_MH_65_zmensena.jpegkmppp_24_MH_66_zmensena.jpegkmppp_24_MH_67_zmensena.jpegkmppp_24_MH_68_zmensena.jpegkmppp_24_MH_69_zmensena.jpegkmppp_24_MH_70_zmensena.jpegkmppp_24_MH_71_zmensena.jpegkmppp_24_MH_72_zmensena.jpegkmppp_24_MH_73_zmensena.jpegkmppp_24_MH_74_zmensena.jpegkmppp_24_MH_75_zmensena.jpegkmppp_24_MH_76_zmensena.jpegkmppp_24_MH_77_zmensena.jpegkmppp_24_MH_78_zmensena.jpegkmppp_24_MH_79_zmensena.jpegkmppp_24_MH_80_zmensena.jpegkmppp_24_MH_84_zmensena.jpegkmppp_24_MH_87_zmensena.jpegkmppp_24_MH_91_zmensena.jpegkmppp_24_MH_93_zmensena.jpegkmppp_24_MH_95_zmensena.jpegkmppp_24_MH_98_zmensena.jpegkmppp_24_MH_103_zmensena.jpegkmppp_24_MH_108_zmensena.jpegkmppp_24_MH_113_zmensena.jpegkmppp_24_MH_115_zmensena.jpegkmppp_24_MH_116_zmensena.jpegkmppp_24_MH_118_zmensena.jpegkmppp_24_MH_120_zmensena.jpegkmppp_24_MH_122_zmensena.jpegkmppp_24_MH_124_zmensena.jpegkmppp_24_MH_125_zmensena.jpegkmppp_24_MH_127_zmensena.jpegkmppp_24_MH_129_zmensena.jpegkmppp_24_MH_130_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_2_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_3_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_4_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_5_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_6_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_9_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_11_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_12_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_13_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_14_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_15_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_16_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_17_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_18_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_19_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_20_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_21_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_22_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_23_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_24_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_25_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_26_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_27_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_28_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_29_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_30_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_31_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_32_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_33_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_34_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_35_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_36_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_51_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_52_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_53_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_54_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_55_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_56_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_57_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_58_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_59_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_61_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_62_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_64_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_65_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_66_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_67_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_68_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_69_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_70_zmensena.jpegkmppp_2024_MK_1_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_2_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_3_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_4_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_5_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_6_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_7_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_8_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_9_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_11_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_17_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_19_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_20_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_21_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_31_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_32_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_33_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_34_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_35_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_38_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_41_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_43_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_45_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_50_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_51_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_53_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_54_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_56_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_57_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_59_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_61_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_62_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_63_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_69_zmensena.jpg

Attachments:
Download this file (VL_48.celostatne_KMPPP_kategoria_B_2024.pdf)VL_48.celostatne_KMPPP_kategoria_B_2024.pdf[VL - 48.ročník celoštátneho KMPPP, B kategória 2024]367 kB
Download this file (VL_48.celostatne_KMPPP_kategoria_A_2024.pdf)VL_48.celostatne_KMPPP_kategoria_A_2024.pdf[VL - 48.ročník celoštátneho KMPPP, A kategória, 2024]348 kB
Download this file (VL_48.celostatne_KMPPP_druzstva_2024.pdf)VL_48.celostatne_KMPPP_druzstva_2024.pdf[VL - 48.ročník celoštátneho KMPPP, družstvá 2024]372 kB
Download this file (VL_48.celostatne_KMPPP_bez_kategorii_2024.pdf)VL_48.celostatne_KMPPP_bez_kategorii_2024.pdf[VL - 48.ročník celoštátneho KMPPP, bez kategórií 2024]545 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD