Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Vážené zodpovedné inštitúcie, vážená odborná verejnosť, vážení priatelia prírody, občania Slovenskej republiky,
dovoľujeme si Vás upozorniť na veľmi dôležitú problematiku týkajúcu sa násvšetkých. V tomto období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a to často na poľovných pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obhospodarované. Pri kosbe týchto pozemkov dochádza k masívnemu úhynu zvierat a hlavne mláďat. Legislatíva SR samozrejme tento výkon obhospodarovania vymedzuje a zákonom ukladá užívateľom povinnosti, ktoré však mnohí zanedbávajú. Je našou povinnosťou – a nie len ako poľovníkov, upozorniť na neplnenie zákona a to nie len z hľadiska legislatívnej normatívy, ale hlavne z hľadiska ľudského.

Dovoľujeme si Vás vyzvať k súčinnosti a k plneniu opatrení, ktoré sú v tejto veci na území Slovenskej republiky platné a záväzné, aby sme tak predišli tragickému úhynu mláďat, ktorý je doslova masakrom našej prírody.

Povinnosti užívateľov poľovných pozemkov a poľovných revírov v súvislosti s ochranou a zlepšovaním podmienok zveri

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 

§ 25 ZOP: Povinnosti užívateľa poľovného pozemku:

  • oznámiť užívateľovi PR aspoň 3 dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov
  • používať plašiče zveri pri kosení TTP, obilnín a krmovín
  • práce pri zbere vykonávať tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju
  • dohoda s užívateľom PR o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri

 


§ 26 ZOP Povinnosti užívateľa poľovného revíru:

  • vykonáva po oznámení užívateľa poľovného pozemku potrebné opatrenia na záchranu zveri
  • používanie pri ochrane zveri poľovne upotrebiteľných psov

A) Písomná zmluva s užívateľom poľovného pozemku o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri
B) Problematika premietnutá do viacerých nástrojov poľovníckeho plánovania napr. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike
C) Program GREENING v pláne aplikácie

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Tlačová správa k uzivaniu PPaPR.pdf)Tlačová správa k uzivaniu PPaPR.pdf[Tlačová správa k uzivaniu PPaPR]201 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.