Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11


Vo februári nadobudlo platnosť nové Nariadenie Komisie (EÚ) č. 150/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o zver z farmových chovov a voľne žijúcu zver, ako aj mäso zo zveri z farmových chovov a z voľne žijúcej zveri.
Poľovníci, ktorí si chcú ponechať hlavu dospelého diviaka ako trofej, tak za istých podmienok bez problémov môžu urobiť. Podľa pôvodného nariadenia, pokiaľ bola ulovená zver vnímavá k trichinelóze dodávaná do výkupu, musela byť dodaná s hlavou vždy,, a to bez ohľadu na to, či bol ulovený diviak prehliadnutý preškolenou osobou alebo nie. Podľa nového nariadenia, hlava uloveného diviaka nemusí byť dodaná spolu s telom do prevádzkarne na manipuláciu so zverou, ale môže byť dodaná priamo do technického závodu na produkciu loveckých trofejí schváleného v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1774/2002 a tento musí byť schválený príslušnou krajskou veterinárnou správou. Tento závod musí byť uvedený vo vyhlásení vyškolenej osoby. Kópia tohto vyhlásenia sa posiela do technického závodu. Ak by boli výsledky na prítomnosť Trichinelly pozitívne, príslušný orgán vykoná úradnú kontrolu, aby overil správnu manipuláciu s hlavou priamo v technickom závode na produkciu loveckých trofejí. Tieto povinnosti sa vzťahujú na kusy ulovenej zveri, ktoré sú dodávané na trh určené k ľudskej spotrebe, nie na kusy, ktoré sú určené k osobnej spotrebe lovca.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Informácia - hlava ulovenej diviačaj zveri.doc)Informácia - hl~.doc[Informácia - novela nariadenia Európskeho parlamentu a Rady]28 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.