Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

6Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov.

Členovia PZ a čakatelia na členstvo v PZ spolu s rodinnými príslušníkmi v celkovom  počte cca 30 ľudí vyzbierali v období od 30.04.2022 do 23.06.2022 v lokalitách PR Počúvadlo značné množstvo odpadu. Odpad pochádzajúci z domácností, plasty, stavebný odpad a v značnom množstve vyhodené pneumatiky boli zvážané na jedno miesto a odtiaľ následne odvezené na zberný dvor k likvidácii. Celkom sa jednalo o plne naložené nákladné auto. Celkom sme tak vyzbierali a zlikvidovali približne 2050 kg odpadu. PZ Bánov a jeho členská základňa sa aj naďalej bude zúčastňovať uvedenej akcie a prispejeme tak k čisteniu a zveľadeniu prírody od odpadov zanechaných nezodpovednou ľudskou činnosťou.

Lesu zdar.      

Jaroslav Malatinec
tajomník PZ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.